Category Archives: Εκλογικά

Τα εκλογικά τμήματα για τις εκλογές της 29ης Νοέμβρη στη Νέα Δημοκρατία

Νομός Λευκάδας

Δήμος Τόπος Χώρος Αρ. Τμημάτων
Απολλωνίων Βασιλική Δημαρχείο 1
Ελλομένου Νυδρί Δημαρχείο 1
Καρυάς Καρυά Δημαρχείο 1
Λευκάδας Λευκάδα Δημαρχείο 2
Μεγανησίου Κατωμέρι Δημαρχείο 1
Σφακιωτών Λαζαράτα Δημαρχείο 1

Και κάποιες γενικές πληροφορίες για την ψηφοφορία:

Ι. Ημέρα και ώρα εκλογής και τυχόν επαναληπτικής εκλογής

ndΗμέρα διεξαγωγής της εκλογής για την ανάδειξη του Προέδρου του Κόμματος ορίζεται η Κυριακή, 29 Νοεμβρίου 2009. Η ψηφοφορία θα διαρκέσει από τις 7.00 έως τις 19.00. Σε περίπτωση διενέργειας επαναληπτικής εκλογής, αυτή θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο, 5 Δεκεμβρίου 2009, επίσης από τις 7.00 ως τις 19.00. Τις ίδιες ώρες θα πραγματοποιηθεί η ψηφοφορία και στο εξωτερικό, ανεξαρτήτως της τυχόν διαφορετικής ώρας της χώρας, στην οποία κατοικούν οι ψηφοφόροι.

Την Κυριακή 29 Νοεμβρίου 2009, όσοι επιθυμούν να μετάσχουν στην ψηφοφορία για την εκλογή Προέδρου του κόμματος, μπορούν ψηφίσουν σε οποιοδήποτε εκλογικό τμήμα από αυτά που υπάρχουν στο σχετικό πίνακα, ανεξάρτητα από τον Δήμο που ψηφίζουν στις Εθνικές εκλογές και ανεξάρτητα από την περιοχή της τοπικής οργάνωσης που είναι ήδη εγγεγραμμένοι – εάν είναι ήδη μέλη του κόμματος

ΙΙ. Δικαίωμα συμμετοχής στην ψηφοφορία

 1. Δικαίωμα ψήφου έχουν όλα τα μέλη του Κόμματος, τα οποία είτε είναι εγγεγραμμένα και επαναβεβαιώνουν την εγγραφή τους κατά την ημέρα διενέργειας της εκλογής είτε εγγράφονται την ημέρα διενέργειας της εκλογής, με την καταχώρισή τους στη νέα ηλεκτρονική βάση δεδομένων του Κόμματος, εφόσον είναι εγγεγραμμένα στους εκλογικούς καταλόγους των εθνικών εκλογών.
 2. Στην εκλογή συμμετέχουν και Έλληνες στο γένος απόδημοι – ανεξαρτήτως αν έχουν αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια – οι οποίοι κατοικούν στη Γερμανία, τη Μεγάλη Βρετανία, τη Γαλλία, το Βέλγιο, τη Σουηδία την Ιταλία, την Αυστρία και την Κύπρο, εφόσον έχουν αποκτήσει την ιδιότητα του μέλους του Κόμματος ως τις 4 Οκτωβρίου 2009.
 3. Όσοι ψηφίσουν θα καταβάλουν σε μέλος – κατά προτίμηση ταμία – Δημοτικής Τοπικής Οργάνωσης του Κόμματος, το οποίο έχει επιλεγεί, το ποσό των δύο (2) Ευρώ.

ΙΙΙ. Διαδικασία ψηφοφορίας

 1. Η εκλογή του Προέδρου γίνεται με άμεση, καθολική και μυστική ψηφοφορία των μελών του Κόμματος, με βάση τους εκλογικούς καταλόγους των Δήμων και των Κοινοτήτων που χρησιμοποιήθηκαν στις εκλογές της 4ης Οκτωβρίου 2009.
 2. Κάθε ψηφοφόρος, προσερχόμενος στο χώρο της ψηφοφορίας για την άσκηση του εκλογικού του δικαιώματος, παραλαμβάνει, εφόσον δεν φέρει μαζί του, έντυπο αίτησης συμμετοχής του στη διαδικασία, το συμπληρώνει και το υπογράφει.

  Στη συνέχεια παραδίδει το έντυπο, επιδεικνύοντας ταυτόχρονα την ταυτότητά του, στο χειριστή της ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων του εκλογικού τμήματος, ο οποίος, με βάση τα αναγραφόμενα στοιχεία, αναζητεί και διαγράφει τον ψηφοφόρο από τον εθνικό κατάλογο, δίνοντάς του και τον ειδικό εκλογικό αριθμό του. Περαιτέρω, ο ψηφοφόρος καταβάλλει στο μέλος της Δημοτικής Τοπικής Οργάνωσης που έχει ορισθεί για τον σκοπό αυτόν το προβλεπόμενο για τη συμμετοχή ή την επιβεβαίωση της συμμετοχής του ποσό και προχωρεί στο μέρος της αίθουσας, όπου βρίσκεται η Εφορευτική Επιτροπή, για ν’ ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα.

 3. Για την αναγνώρισή του ο ψηφοφόρος επιδεικνύει την ταυτότητα ή τη σχετική προσωρινή βεβαίωση της οικείας αστυνομικής αρχής ή το διαβατήριο, ακόμη και αν αυτό έχει λήξει ή την άδεια οδήγησής του. Ο Πρόεδρος ή το μέλος της Επιτροπής που έχει αναλάβει τα σχετικά καθήκοντα καταχωρίζει τα στοιχεία του εκλογέα στην κατάσταση των ψηφισάντων, αφού επιβεβαιώσει ότι έχει προηγουμένως καταβάλει το προβλεπόμενο κατά τ’ ανωτέρω ποσό της επιβεβαίωσης ή απόκτησης της ιδιότητας του μέλους για τη συμμετοχή στην ψηφοφορία.Σε κάθε ψηφοφόρο παραδίδεται φάκελος, ο οποίος έχει σφραγισθεί και μονογραφηθεί από τον Πρόεδρο της Εφορευτικής Επιτροπής. Στη συνέχεια του παραδίδονται τα ψηφοδέλτια, με την υπενθύμιση ότι δεν τίθεται σταυρός προτίμησης. Ο ψηφοφόρος αποσύρεται στο παραβάν, επιλέγει το ψηφοδέλτιο της αρεσκείας του, το τοποθετεί στο φάκελο, σφραγίζει το φάκελο και τον ρίχνει στην κάλπη. Ο ψηφοφόρος αποχωρεί, αφού παραλάβει τα έγγραφα που αποδεικνύουν την ταυτοπροσωπία του και υπογράψει στην κατάσταση των ψηφισάντων.
 4. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας απαγορεύεται η παραμονή στους οικείους χώρους άλλων προσώπων, πλην των μελών της Εφορευτικής Επιτροπής – συμπεριλαμβανομένων των αναπληρωτών τους – του υπευθύνου για την εγγραφή ή επιβεβαίωση της εγγραφής των μελών, του προσώπου που είναι επιφορτισμένο με την είσπραξη του τέλους συμμετοχής και του ή των χειριστών της ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων.

IV. Εκλογή Προέδρου του Κόμματος

 1. Πρόεδρος του Κόμματος εκλέγεται όποιος από τους υποψήφιους συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψηφοδελτίων.
 2. Σε περίπτωση που ουδείς από τους υποψηφίους συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται το Σάββατο, 5 Δεκεμβρίου 2009, μεταξύ των δύο επικρατέστερων υποψηφίων και εφαρμόζονται και σ’ αυτήν αναλόγως όλες οι διατάξεις που διέπουν τον τρόπο διεξαγωγής της πρώτης ψηφοφορίας. Στην επαναληπτική ψηφοφορία δικαίωμα του εκλέγειν έχουν μόνον όσοι επιβεβαίωσαν την εγγραφή τους ή ενεγράφησαν ως μέλη του Κόμματος κατά την πρώτη ψηφοφορία, και μάλιστα αποκλειστικώς και μόνο στο ίδιο εκλογικό τμήμα που είχαν προσέλθει κατ’ αυτήν. Σε κάθε εκλογικό τμήμα η κατάσταση ψηφισάντων της πρώτης ψηφοφορίας αποτελεί τον εκλογικό κατάλογο της επαναληπτικής ψηφοφορίας.

Σημειώνουμε τέλος ότι θα συσταθούν 63 συνολικά εκλογικά τμήματα -απ’ αυτά 46 στη Γερμανία- στις εξής ευρωπαϊκές Χώρες: Γερμανία, Μ. Βρετανία, Γαλλία, Βέλγιο, Σουηδία, Ιταλία, Αυστρία και Κύπρο. Απόδημοι που κατοικούν σε άλλες χώρες, μπορούν να προσέρχονται σε εκλογικά τμήματα των πιο πάνω Χωρών να επαναβεβαιώνουν την εγγραφή τους και εφόσον είναι εγγεγραμμένοι στους εθνικούς εκλογικούς καταλόγους να ψηφίζουν.

Σχολιάστε

Filed under Εκλογικά

Οι Λευκαδίτες βουλευτές στη νέα Βουλή και η παρ’ ολίγον Λευκαδίτισσα βουλευτής

Σπύρος Μαργέλης

margelis_spyros Γεννήθηκε, ζει και εργάζεται στη Λευκάδα. Είναι πολιτικός μηχανικός.
Διετέλεσε:

 • Δήμαρχος Λευκάδας (1983-1994)
 • Νομάρχης Λευκάδας (1999-2002)

Υποψήφιος βουλευτής ΠΑΣΟΚ στη Λευκάδα το 2004 και το 2007 (πρώτος σε σταυρούς προτίμησης μεταξύ όλων των υποψηφίων).

Εκλέχτηκε βουλευτής Λευκάδας με το ΠΑ.ΣΟ.Κ. στις εκλογές της 4ης Οκτώβρη 2009.

Απόστολος Κακλαμάνης

apostolos_kaklamanis Γεννήθηκε στην Καρυά Λευκάδας στις 7.9.1936. Έγγαμος με την Αθηνά – Άννα Γκαβέρα. Έχει ένα γιο και μία κόρη. Επάγγελμα: Δικηγόρος. Σπουδές: Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Ξένες γλώσσες: Αγγλική. Διεύθυνση: Γραφεία: Σολωμού 58, 10682, Αθήνα, Τηλ.: 210-3608640, Φαξ: 210-3603852.

Κοινοβουλευτικές δραστηριότητες: Εκλέγεται συνεχώς βουλευτής στη Β΄ Περ. Αθηνών με το ΠΑ.ΣΟ.Κ. από το 1974, μέχρι και σήμερα. Στις 22.10.1993 εξελέγη Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων. Επανεξελέγη στις 8.10.1996 και στις 21.4.2000 και παρέμεινε στο αξίωμα έως τις 20.3.2004.

Πολιτικές – κοινωνικές δραστηριότητες: Στις κυβερνήσεις του ΠΑ.ΣΟ.Κ. με πρωθυπουργό τον Ανδρέα Παπανδρέου, διετέλεσε υπουργός Εργασίας, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Έρευνας και Τεχνολογίας, Δικαιοσύνης, Προεδρίας της Κυβερνήσεως, Υγείας – Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, συνεχώς, από το 1981 μέχρι το 1989 και υπουργός Εργασίας από το Νοέμβριο του 1989 έως το Φεβρουάριο του 1990, στην Οικουμενική κυβέρνηση του Ξεν. Ζολώτα.

Απόφοιτος νυκτερινού γυμνασίου, άσκησε για πολλά χρόνια τη Δικηγορία.

Διετέλεσε Γενικός Γραμματέας του υπουργείου Πρόνοιας (1964-1965). Στη διάρκεια του Ανένδοτου Αγώνα (1962-1963) διετέλεσε πρόεδρος της Οργάνωσης Νέων Ένωσης Κέντρου (Ο.ΝΕ.Κ.). Κατά τη δικτατορία, υπήρξε μέλος της Διοικούσας Επιτροπής της οργάνωσης Δημοκρατικό Εθνικό Κίνημα Αντίστασης (Δ.Ε.Κ.Α.). Για την αντιδικτατορική του δράση φυλακίσθηκε και παραπέμφθηκε στο Στρατοδικείο. Μετά την αποφυλάκιση του, με πενταετή αναστολή, εντάχθηκε στο Πανελλήνιο Απελευθερωτικό Κίνημα (Π.Α.Κ.) και συνέχισε την αντιδικτατορική δράση του. Ως δικηγόρος υπερασπίστηκε στα Στρατοδικεία πολλούς αγωνιστές μέχρι το τέλος της δικτατορίας.

Ιδρυτικό μέλος του ΠΑ.ΣΟ.Κ. το 1974, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής, επανεκλεγόμενος συνεχώς από το 1977, μέλος του Εκτελεστικού Γραφείου του Κινήματος από το 1988, καθώς και μέλος της Πολιτικής Γραμματείας και του Κοινοβουλευτικού Συμβουλίου. Είναι μέλος του Εθνικού Συμβουλίου του ΠΑ.ΣΟ.Κ.

Στις εκλογές της 4ης Οκτώβρη 2009 εκλέχτηκε βουλευτής με το ΠΑ.ΣΟ.Κ. στην εκλογική περιφέρεια της Β’ Αθήνας.

Προσωπική σελίδα Βουλευτή: www.apkaklamanis.gr

Γεώργιος Βλάχος

georgios_vlachos Γεννήθηκε στις 30.6.1953 στη Λευκάδα. Είναι παντρεμένος με την Αμαλία Σοφρώνη. Έχουν δυο αγόρια, τον Θόδωρο και τον Θανάση. Κατοικούν μόνιμα στο Κορωπί. Επάγγελμα: Γεωπόνος.

Σπουδές: Πτυχιούχος της Ανωτάτης Γεωπονικής Σχολής Αθηνών. Απόφοιτος της Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής Πειραιά. Ξένες γλώσσες: Αγγλική. Διεύθυνση: Βασιλέως Κωνσταντίνου 26 Τ..Κ. 116 35 Αθήνα Τηλ: 210 7297462, Fax: 210 7222028

Κοινοβουλευτικές δραστηριότητες: Εξελέγη τρεις φορές πρώτος Βουλευτής στην Περιφέρεια Αττικής, στις εκλογές της 7ης Μαρτίου 2004, της 9ης Απριλίου 2000, και της 16ης Σεπτεμβρίου 2007 με το ψηφοδέλτιο της Ν.Δ.. Έχει μετάσχει, ως Βουλευτής, από το 2000 στη Διαρκή Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων, στη Διαρκή Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων και στη Διαρκή Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης & Δικαιοσύνης της Βουλής. Διετέλεσε υπεύθυνος του Κλάδου Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης – ΟΑΕΔ – Εφαρμογής Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Κοινοτικού Ταμείου.

Πολιτικές – κοινωνικές δραστηριότητες: Μέλος του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΓΕΩΤΕΕ), μέλος του Συλλόγου Γεωπόνων Αττικής και του Συλλόγου Επαγγελματιών Γεωπόνων. Μέλος της Κεντρικής Επιτροπής της Ν.Δ. από το Μάρτιο του 1997 έως τον Απρίλιο του 2000 και από το 2000 έως σήμερα. Γραμματέας Οργανωτικού της Ν.Δ. από το Μάρτιο του 1997 έως το Νοέμβριο του 1999. Τομεάρχης και Περιφερειάρχης της Ν.Δ. στην Αττική 1993-1997. Γραμματέας της Τοπικής Οργάνωσης Κορωπίου 1987-1990. Φοιτητικά χρόνια: Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ο.Ν.Ν.Ε.Δ και Γραμματέας ΔΑΠ-ΝΔΦΚ 1979-1982. Μέλος του Κεντρικού Συμβουλίου της Ε.Φ.Ε.Ε. 1975-1977. Μέλος του Δ.Σ. των φοιτητών της Γεωπονικής Σχολής 1974-1977. Μέλος της Γραμματείας Φοιτητικού της ΟΝΝΕΔ 1974-1977.

Στις εκλογές της 4ης Οκτώβρη 2009 εκλέχτηκε βουλευτής με τη Ν.Δ. στο Υπόλοιπο Αττικής.

Ελισσάβετ Γράψα

Θα μπορούσε να έχει εκλεγεί βουλευτής στο Υπόλοιπο Αττικής αν ο Γιώργος Παπανδρέου επέλεγε την Α’ Θεσσαλονίκης για να εκλεγεί. Όμως τελικά ο Παπανδρέου επέλεξε την Αττική και έτσι βουλευτής από το ΠΑΣΟΚ εκλέχθηκε ο 7ος στη σειρά κατάταξης στην Α’ Θεσσαλονίκης Θωμάς Ρομπόπουλος αντί της Ελισσάβετ Γράψα.

elissavet_grapsa Γεννήθηκε στη Λευκάδα στις 18/12/1955. Είναι παντρεμένη με τον Ηλία Λιακάκο, διπλωμ. μηχανολόγο ναυπηγό. Έχει ένα γιο, μεταπτυχιακό φοιτητή στις Διεθνείς Σχέσεις και μια κόρη, φοιτήτρια του Χημικού Τμήματος. Επάγγελμα: Ιστορικός.

Σπουδές: Πτυχιούχος Ελληνικού Ωδείου Αθηνών (Ωδική, Αρμονία, Πιάνο, Απαγγελία). Πτυχιούχος της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές Θεατρολογίας στο Πανεπιστήμιο της Τουλούζης. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού πτυχίου DEA και διδακτορικού πτυχίου στην Ιστορία από το Πανεπιστήμιο της Σορβόνης. Η διατριβή DEA με τίτλο: “Lamartine, ami ou ennemi de la Grece” δημοσιεύθηκε το 1991 και η διδακτορική διατριβή “La Fortune de Lamartine en Grece philhellene et philoture” το 1996. Γνωρίζει τρεις γλώσσες: Γαλλικά, Ιταλικά, Αγγλικά

Πολιτική δράση: Από το 1997 έως σήμερα αναπτύσσει έντονη συνδικαλιστική δράση στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ). Στις Δημοτικές Εκλογές του 2002 ήταν υποψήφια δημοτική σύμβουλος της δημοτικής παράταξης «Όμορφη Πόλη», με επικεφαλής τον Χρήστο Παπουτσή. Συμμετείχε στα Διοικητικά Συμβούλια των Οργανισμών του Δήμου Αθηναίων: Κέντρο Απασχόλησης & Επιχειρηματικότητας (ΚΑΕ), Τεχνόπολις (Γκάζι), Μουσικά Σύνολα. Το 2005 εκλέχτηκε στο Εθνικό Συμβούλιο του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Το 2007 πολιτεύτηκε στην Περιφέρεια Αττικής
Το 2008 επανεκλέγη στο Εθνικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ.

Κοινωνική δράση
: Ιδρυτικό μέλος και με θητεία στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνικού Affiliate του Αμερικανικού Διεθνούς Κοινωφελούς Ιδρύματος για την καταπολέμηση του καρκίνου του μαστού SUSAN G. KOMEN BREAST CANCER FOUNDATION. Υπήρξε εκλεγμένο μέλος του Δ.Σ της Παγκρήτειας Ένωσης Γυναικών. Εξελέγη στο ΔΣ του Συλλόγου Λευκαδίων Αττικής «Η Αγία Μαύρα», όπου διετέλεσε και Γενική Γραμματέας. Είναι μέλος του διακεκριμένου με πολλά διεθνή βραβεία Μουσικο-φιλολογικού Σωματείου Λευκάδας «Ορφέας», των Φολκλορικών χορών του ίδιου Σωματείου, καθώς και της Επτανησιακής Χορωδίας.

Προσωπική σελίδα: www.elisavetgrapsa.gr

Σχολιάστε

Filed under Εκλογικά, Λευκάδα

Η Εκλογική Περιφέρεια Λευκάδας μεταξύ των δέκα καλύτερων περιοχών του ΚΚΕ στις Βουλευτικές Εκλογές της 4ης Οκτώβρη 2009

Η Λευκάδα είναι η όγδοη κατά σειρά εκλογική περιφέρεια της χώρας όπου το ΚΚΕ είχε τα καλύτερα αποτελέσματα στις βουλευτικές εκλογές 2009. Στον πιο κάτω πίνακα με τις 10 καλύτερες περιοχές του ΚΚΕ πλειοψηφούν τα νησιά και φιγουράρουν ακόμη, η Κεφαλλονιά, η Κέρκυρα και η Ζάκυνθος από τα Επτάνησα.

Η Λευκάδα είναι επίσης η έκτη κατά σειρά περιοχή με τα καλύτερα αποτελέσματα για τον ΣΥ.ΡΙΖ.Α και η τρίτη εκλογική περιφέρεια -μετά το Ηράκλειο και το Λασίθι- με τα χειρότερα αποτελέσματα για το ΛΑ.Ο.Σ.

Οι καλύτερες περιοχές του ΚΚΕ

kke_kalyteres_cheiroteres2

Οι χειρότερες περιοχές του ΚΚΕ

kke_kalyteres_cheiroteres1

Σχολιάστε

Filed under Εκλογικά

Συγκεντρωτικά αποτελέσματα Επικράτειας Βουλευτικών Εκλογών 2009

sygkentrotika_epikrateias

Σχολιάστε

Filed under Εκλογικά

Σταυροί προτίμησης υποψηφίων βουλευτών Νομού Λευκάδας

Με καταμετρημένα τα 77 από τα 83 (ποσοστό 92,77%) συνολικά εκλογικά τμήματα της Εκλογικής Περιφέρειας Νομού Λευκάδας -συμπεριλαμβανομένων και αυτά των ετεροδημοτών- οι σταυροί προτίμησης που έλαβαν οι υποψήφιοι βουλευτές των κομμάτων στο νομό μας έχουν ως εξής:

Νέα Δημοκρατία (Ν.Δ.)

Υποψήφιος   Ψήφοι   Ποσοστό
1. Σολδάτος Θεόδωρος   3.227   52,69%
2. Βεργίνης Ξενοφών   2.354   38,44%
3. Καββαδά Χρυσούλα   543   8,87%
Σύνολο   6.124   100,00%

Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα (ΠΑ.ΣΟ.Κ.)

Υποψήφιος   Ψήφοι   Ποσοστό
1. Μαργέλης Σπυροπάνος   4.063   59,56%
2. Γεωργάκης Θεόδωρος   1.679   24,61%
3. Μεσσήνης Θωμάς   1.080   15,83%
Σύνολο   6.822   100,00%

Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας (Κ.Κ.Ε.)

Υποψήφιος   Ψήφοι   Ποσοστό
1. Αραβανής Γεράσιμος   667   50,23%
2. Καββαδά Μαρία   349   26,28%
3. Βρεττός Άγγελος   312   23,49%
Σύνολο   1.328   100,00%

Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς (ΣΥ.ΡΙΖ.Α.)

Υποψήφιος   Ψήφοι   Ποσοστό
1. Παπαδόπουλος Χρήστος   205   43,99%
2. Ζαβιτσάνος Παναγιώτης   159   34,12%
3. Φατούρου-Χαλκιοπούλου Χριστίνα   102   21,89%
Σύνολο   466   100,00%

Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός (ΛΑ.Ο.Σ.)

Υποψήφιος   Ψήφοι   Ποσοστό
1. Φατούρος Γεώργιος   71   44,38%
2. Αρβανίτη Χριστίνα   71   44,38%
3. Χάλαρη Βασιλική   18   11,25%
Σύνολο   160   100,00%

Οικολόγοι Πράσινοι

Υποψήφιος   Ψήφοι   Ποσοστό
1. Μαραγκάκης Μιχαήλ   65   100,00%
Σύνολο   65   100,00%

Αντικαπιταλιστική Αριστερή Συνεργασία (ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α.)

Υποψήφιος   Ψήφοι   Ποσοστό
1. Χόρτης Περικλής   37   62,71%
2. Φερεντίνου Αναστασία   13   22,03%
3. Κακλαμάνης Ιωάννης   9   15,25%
Σύνολο   59   100,00%

Δημοσθένης Βεργής – Έλληνες Οικολόγοι

Υποψήφιος   Ψήφοι   Ποσοστό
1. Κόψη Ευανθία   19   100,00%
Σύνολο   19   100,00%

Δημοκρατική Αναγέννηση Στέλιος Παπαθεμελής

Υποψήφιος   Ψήφοι   Ποσοστό
1. Παπαδόπουλος Γεώργιος   10   100,00%
Σύνολο   10   100,00%

Λαϊκός Σύνδεσμος – Χρυσή Αυγή

Υποψήφιος   Ψήφοι   Ποσοστό
1. Κυρίτση Ελευθερία   11   100,00%
Σύνολο   11   100,00%

Ένωση Κεντρώων

Υποψήφιος   Ψήφοι   Ποσοστό
1. Αβραμίδου Ζωή   7   77,78%
2. Κανακόπουλος Σαράντης   2   22,22%
Σύνολο   9   100,00%

Μαρξιστικό – Λενινιστικό Κομμουνιστικό Κόμμα

Υποψήφιος   Ψήφοι   Ποσοστό
1. Σακαβίτσης Βασίλειος   3   100,00%
Σύνολο   3   100,00%

Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας (Μαρξιστικό – Λενινιστικό

Υποψήφιος   Ψήφοι   Ποσοστό
1. Τσώλη Ειρήνη   4   100,00%
Σύνολο   4   100,00%

Δημοκρατικοί

Υποψήφιος   Ψήφοι   Ποσοστό
1. Μοροζίνη Ελένη   4   100,00%
Σύνολο   4   100,00%

Εργατικό Επαναστατικό Κόμμα

Υποψήφιος   Ψήφοι   Ποσοστό
1. Βαφειάδου Μαρία   2   100,00%
Σύνολο   2   100,00%

ΟΑΚΚΕ – Οργάνωση για την Ανασυγκρότηση του ΚΚΕ

Υποψήφιος   Ψήφοι   Ποσοστό
1. Βόγλης Διονύσιος   0   0,00%
Σύνολο   0   0,00%

Σχολιάστε

Filed under Εκλογικά, Λευκάδα

Τα αναλυτικά αποτελέσματα των Βουλευτικών Εκλογών 2009 στο Εκλογικό Διαμέρισμα Αλεξάνδρου – Νικιάνας του Δήμου Λευκάδας

34ο Εκλογικό Τμήμα (Νηπιαγωγείο Νικιάνας)
Γρ. Ψήφ. Έγκ. Α Λ ΠΑΣΟΚ ΝΔ ΚΚΕ ΣΥΝ ΛΑΟΣ ΟΙΚ. ΠΡ. ΛΟΙΠ.
378 256 244 9 3 109
44,67%
80
32,79%
39
15,98
12
4,92%
1
0,41%
1
0,41%
2
0,82%
 
35ο Εκλογικό Τμήμα (Πρώην Δημοτικό Σχολείο Νικιάνας)
Γρ. Ψήφ. Έγκ. Α Λ ΠΑΣΟΚ ΝΔ ΚΚΕ ΣΥΝ ΛΑΟΣ ΟΙΚ. ΠΡ. ΛΟΙΠ.
418 298 286 8 4 113
39,51%
101
35,31%
41
14,33
12
4,20%
7
2,45%
7
2,45%
5
1,75%
 
36ο Εκλογικό Τμήμα (Πρώην Κοινοτικό Κατάστημα Αλεξάνδρου)
Γρ. Ψήφ. Έγκ. Α Λ ΠΑΣΟΚ ΝΔ ΚΚΕ ΣΥΝ ΛΑΟΣ ΟΙΚ. ΠΡ. ΛΟΙΠ.
15 14 13 1 0 4
30,77%
0
0,00%
4
30,77
4
30.77%
1
7,69%
0
0,00%
0
0,00%
 
Σύνολο Νικιάνας – Αλεξάνδρου (Βουλευτικές Εκλογές 2009)
Γρ. Ψήφ. Έγκ. Α Λ ΠΑΣΟΚ ΝΔ ΚΚΕ ΣΥΝ ΛΑΟΣ ΟΙΚ. ΠΡ. ΛΟΙΠ.
811 568 543 18 7 226
41,62%
181
33,33%
84
15,47
28
5,16%
9
1,66%
8
1,47%
7
1,29%
 

Παραθέτουμε συγκριτικά και τα εκλογικά αποτελέσματα των Βουλευτικών Εκλογών 2007 για να δούμε τις αυξομειώσεις:

Σύνολο Νικιάνας – Αλεξάνδρου (Βουλευτικές Εκλογές 2007)
Γρ. Ψήφ. Έγκ. Α Λ ΠΑΣΟΚ ΝΔ ΚΚΕ ΣΥΝ ΛΑΟΣ ΟΙΚ. ΠΡ. ΛΟΙΠ.
811 581 557 24 228
40,93%
196
35,19%
89
15,98%
26
4,67%
7
1,26%

11
1,97%
 

Σχολιάστε

Filed under Εκλογικά, Νικιάνα

Συγκεντρωτικά αποτελέσματα βουλευτικών εκλογών 2009 για το Νομό Λευκάδας

Χέρια άλλαξε η μονοεδρική της Λευκάδας που πέρασε στο ΠΑΣΟΚ και την καταλαμβάνει ο κ. Μαργέλης. Με ενσωματωμένα τα 81 από τα 82 εκλογικά τμήματα -συμπεριλαμβάνονται και αυτά των ετεροδημοτών- τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα για το Νομό Λευκάδας είναι σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Εσωτερικών τα εξής:

Κάντε κλικ με το ποντίκι για να μεγεθύνετε τον πίνακα

sygkentrotika_apotelesmata

Σχολιάστε

Filed under Εκλογικά

Έργα και ημέρες των πολιτευτών του δικομματισμού στο Νομό Λευκάδας

kkedynato Εκλογές αύριο, σε λίγες ώρες… Είναι όπλο και η ψήφος, είναι βόλι, αρκεί να έχει στόχο. Βόλι λοιπόν στο δικομματισμό, σ’ αυτούς που τόσα χρόνια μας κοροϊδεύουν, που μας θέλουν θεατές καθισμένους στην πολυθρόνα μας, και όχι πρωταγωνιστές των εξελίξεων. Κόκκινο βόλι, για να πιάσει τόπο.

Που σημαίνει μακριά από τους δύο και τα συμπληρώματά τους. Που σημαίνει να δώσεις δύναμη στη δύναμή σου! Ψήφο στο ΚΚΕ, για να μείνει ζωντανή η ελπίδα…

Ανακοίνωση της ΝΕ Λευκάδας του ΚΚΕ

 1. Ποιος χάρισε το «φιλέτο» του τουρισμού στο Ιόνιο (την ΜΑΡΙΝΑ Λευκάδας) στον μεγαλόσχημο Κυριακούλη έναντι πινακίου φακής;
 2. Επί ποιας Δημοτικής Αρχής δόθηκαν 40 στρέμματα από την ΓΓΑ στο Δήμο Λευκάδας για τη δημιουργία Αθλητικού Κέντρου, στην περιοχή της Μαρίνας, και το Κέντρο πήγε δυτικά ενώ τα 40 στρέμματα «αγνοούνται»;
 3. Ποιοι τόσα χρόνια κοροϊδεύουν με το κτίριο του ΤΕΙ;
 4. Ποιοι κοροϊδεύουν με την ανέγερση του νέου Νοσοκομείου και μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει ακόμη η επισκευή του σημερινού που έχει κριθεί επισκευάσιμο;
 5. Ποιοι περιφρονούν και εμπαίζουν παραμονές εκλογών τα Α.με.Α με… ένα κιλό μακαρόνια;
 6. Ποιοι συμπεριφέρονται βάναυσα στο περιβάλλον, γκρεμίζοντας βουνά, μπαζώνοντας τη θάλασσα και αλλοιώνοντας (με τίνος την άδεια;) τις ακτές και το θαλάσσιο περιβάλλον;
 7. Ποιος με παράτυπο τρόπο (ευθύνη και του Δήμου) έκανε μεταδημοτεύσεις για να αυξήσει τους ψήφους του;
 8. Ποιος μέχρι χθες επικεφαλής Οργανισμού του Υπουργείου Γεωργίας διόρισε μετά την προκήρυξη των εκλογών, με ανυπόστατες νομικά συμβάσεις, προσβάλλοντας το δικαίωμα και την αξιοπρέπεια των νέων για μόνιμη δουλειά και ασφάλιση, να ασφαλίζονται στο ΤΕΒΕ βγάζοντας δελτία παροχής υπηρεσιών;
 9. Ποιος έχει στελεχώσει όλες τις υπηρεσίες (Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, Οργανισμούς (ΙΚΑ, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ, ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ και πολλούς άλλους) με το καθεστώς των Stage, σαν απάντηση στο δικαίωμα της νεολαίας για μόνιμη δουλειά με πλήρη δικαιώματα;
 10. Ποιος ευθύνεται για την άρνηση από το 2004 για νομοθετική ρύθμιση του προβλήματος του Κτηματολογίου στους Δήμους Λευκάδας και Σφακιωτών, έχοντας φέρει σε απόγνωση τη συντριπτική πλειοψηφία των κατοίκων, υποχρεώνοντάς τους σε οικονομική αιμορραγία και ατέλειωτες νομικές και γραφειοκρατικές διαδικασίες και ποιοι αδιαφόρησαν;

Γι’ όλα τα παραπάνω και για πολλά άλλα οι πολιτευτές του δικομματισμού στο νησί μας (Βεργίνης Ξενοφών, Γεωργάκης Θεόδωρος, Καββαδά Χρυσούλα, Μαργέλης Σπύρος, Μεσσήνης Θωμάς, Σολδάτος Θεόδωρος) αρνήθηκαν το δημόσιο τηλεοπτικό και μη διάλογο.

ΓΥΡΙΣΤΕ ΤΟΥΣ ΤΗΝ ΠΛΑΤΗ, ΜΑΥΡΙΣΤΕ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΑΥΡΙΑΝΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

ΨΗΦΙΣΤΕ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΤΕ ΤΟ ΚΟΜΜΑ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ, ΤΟ ΚΚΕ

Σχολιάστε

Filed under Ανακοινώσεις, Εκλογικά

Που ψηφίζουν οι εκλογείς του Εκλογικού Διαμερίσματος Αλεξάνδρου του Δήμου Λευκάδας

Τρία είναι, όπως πάντα εδώ και κάμποσα χρόνια, τα εκλογικά τμήματα του Εκλογικού Διαμερίσματος Αλεξάνδρου (Νικιάνα, Κολυβάτα, Μαυρογιαννάτα) του Δήμου Λευκάδας:

Αριθ. Εκλ. Τμήματος   Τόπος   Εκλογείς: Από – Έως
34o Εκλογικό Τμήμα του Εκλογικού Διαμερίσματος Αλεξάνδρου του Δήμου Λευκάδος   Νικιάνα, Νηπιαγωγείο   Οι εκλογείς οι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού Διαμερίσματος Αλεξάνδρου (3606020) του Δήμου Λευκάδος από την εκλογέα ΑΔΕΛΦΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ μέχρι και την εκλογέα ΚΟΛΥΒΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
35o Εκλογικό Τμήμα του Εκλογικού Διαμερίσματος Αλεξάνδρου του Δήμου Λευκάδος   Νικιάνα, Πρώην Δημοτικό Σχολείο   Οι εκλογείς οι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού Διαμερίσματος Αλεξάνδρου (3606020) του Δήμου Λευκάδος από τον εκλογέα ΚΟΛΥΒΑ ΑΙΜΙΛΙΟ μέχρι και την εκλογέα ΧΟΥΜΠΕΡ ΚΛΑΟΥΝΤΙΑ
36o Εκλογικό Τμήμα του Εκλογικού Διαμερίσματος Αλεξάνδρου του Δήμου Λευκάδος   Αλέξανδρος, Παλαιό Κοινοτικό Κατάστημα   Οι εκλογείς οι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού Διαμερίσματος Αλεξάνδρου (3606021) του Δήμου Λευκάδος από την εκλογέα ΚΑΠΕΛΕΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑμέχρι και την εκλογέα ΣΟΥΝΔΙΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
 

Σχολιάστε

Filed under Ανακοινώσεις, Εκλογικά, Κολυβάτα, Μαυρογιαννάτα, Νικιάνα

Που ψηφίζουν οι εκλογείς της πόλης της Λευκάδας

Δεν είναι και κοντινή η απόσταση, ιδιαίτερα για ηλικιωμένους ανθρώπους, από το 1o Δημοτικό Σχολείο Λευκάδας που βρίσκεται στις Αλυκές, μέχρι το 4o Δημοτικό Σχολείο που βρίσκεται στον πρώην Ανθώνα. Καλό είναι λοιπόν να ξέρουμε από πιο μπροστά που ακριβώς ψηφίζουμε. Για το σκοπό αυτό παραθέτουμε τα εκλογικά τμήματα με τους αντίστοιχους εκλογείς για την πόλη της Λευκάδας:

Αριθ. Εκλ. Τμήματος   Σχολικό Συγκρότημα   Εκλογείς: Από – Έως
42o Εκλογικό Τμήμα του Εκλογικού Διαμερίσματος Λευκάδος του Δήμου Λευκάδος   4o Δημοτικό Σχολείο Λευκάδος (πρώην Ανθώνας)   Οι εκλογείς οι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού Διαμερίσματος Λευκάδος του Δήμου Λευκάδος από την εκλογέα ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΗ μέχρι και την εκλογέα ΒΑΓΕΝΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
43o Εκλογικό Τμήμα του Εκλογικού Διαμερίσματος Λευκάδος του Δήμου Λευκάδος   4o Δημοτικό Σχολείο Λευκάδος (πρώην Ανθώνας)   Οι εκλογείς οι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού Διαμερίσματος Λευκάδος του Δήμου Λευκάδος από τον εκλογέα ΒΑΓΕΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ μέχρι και τον εκλογέα ΒΡΕΤΤΟ ΧΡΗΣΤΟ
44o Εκλογικό Τμήμα του Εκλογικού Διαμερίσματος Λευκάδος του Δήμου Λευκάδος   4o Δημοτικό Σχολείο Λευκάδος (πρώην Ανθώνας)   Οι εκλογείς οι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού Διαμερίσματος Λευκάδος του Δήμου Λευκάδος από την εκλογέα ΒΡΕΤΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ μέχρι και την εκλογέα ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
45o Εκλογικό Τμήμα του Εκλογικού Διαμερίσματος Λευκάδος του Δήμου Λευκάδος   4o Δημοτικό Σχολείο Λευκάδος (πρώην Ανθώνας)   Οι εκλογείς οι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού Διαμερίσματος Λευκάδος του Δήμου Λευκάδος από την εκλογέα ΓΡΑΨΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ μέχρι και την εκλογέα ΖΕΡΒΟΥΔΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩ
46o Εκλογικό Τμήμα του Εκλογικού Διαμερίσματος Λευκάδος του Δήμου Λευκάδος   4o Δημοτικό Σχολείο Λευκάδος (πρώην Ανθώνας)   Οι εκλογείς οι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού Διαμερίσματος Λευκάδος του Δήμου Λευκάδος από την εκλογέα ΖΕΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ μέχρι και την εκλογέα ΚΑΠΟΓΕΩΡΓΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
47o Εκλογικό Τμήμα του Εκλογικού Διαμερίσματος Λευκάδος του Δήμου Λευκάδος   4o Δημοτικό Σχολείο Λευκάδος (πρώην Ανθώνας)   α) Οι εκλογείς οι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού Διαμερίσματος Λευκάδος του Δήμου Λευκάδος από τον εκλογέα ΚΑΠΟΓΕΩΡΓΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ μέχρι και την εκλογέα ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ

β) Οι εκλογείς οι γραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους:
της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λευκάδος (Επιτελείο), του Τμήματος Ασφαλείας Λευκάδος, του Τμήματος Τροχαίας Λευκάδος, του Αστυνομικού Τμήματος Λευκάδος, του Λιμεναρχείου Λευκάδος και του Λιμενικού Σταθμού Νυδριού, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Λευκάδος και οι εκλογείς οι γραμμένοι στον ειδικό εκλογικό κατάλογο με κωδικό αριθμό 17540.

48o Εκλογικό Τμήμα του Εκλογικού Διαμερίσματος Λευκάδος του Δήμου Λευκάδος   4o Δημοτικό Σχολείο Λευκάδος (πρώην Ανθώνας)   Οι εκλογείς οι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού Διαμερίσματος Λευκάδος του Δήμου Λευκάδος από την εκλογέα ΚΑΤΩΠΟΔΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ μέχρι και τον εκλογέα ΚΟΛΟΚΥΘΑ ΓΕΩΡΓΙΟ
49o Εκλογικό Τμήμα του Εκλογικού Διαμερίσματος Λευκάδος του Δήμου Λευκάδος   4o Δημοτικό Σχολείο Λευκάδος (πρώην Ανθώνας)   Οι εκλογείς οι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού Διαμερίσματος Λευκάδος του Δήμου Λευκάδος από την εκλογέα ΚΟΛΥΒΑ ΑΚΡΙΒΗ μέχρι και την εκλογέα ΚΟΥΤΣΟΛΙΑΚΟΥ ΠΟΠΗ
50o Εκλογικό Τμήμα του Εκλογικού Διαμερίσματος Λευκάδος του Δήμου Λευκάδος   1o Δημοτικό Σχολείο Λευκάδος (Αλυκές)   Οι εκλογείς οι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού Διαμερίσματος Λευκάδος του Δήμου Λευκάδος από την εκλογέα ΚΟΨΙΔΑ ΑΓΑΘΗ μέχρι και την εκλογέα ΛΟΓΟΘΕΤΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
51o Εκλογικό Τμήμα του Εκλογικού Διαμερίσματος Λευκάδος του Δήμου Λευκάδος   1o Δημοτικό Σχολείο Λευκάδος (Αλυκές)   Οι εκλογείς οι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού Διαμερίσματος Λευκάδος του Δήμου Λευκάδος από τον εκλογέα ΛΟΓΟΘΕΤΗ ΑΓΓΕΛΟ του ΗΛΙΑ μέχρι και την εκλογέα ΜΕΣΗΜΕΡΗ ΕΙΡΗΝΗ
52o Εκλογικό Τμήμα του Εκλογικού Διαμερίσματος Λευκάδος του Δήμου Λευκάδος   1o Δημοτικό Σχολείο Λευκάδος (Αλυκές)   Οι εκλογείς οι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού Διαμερίσματος Λευκάδος του Δήμου Λευκάδος από την εκλογέα ΜΕΣΣΗΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ μέχρι και τον εκλογέα ΜΩΡΑΪΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
53o Εκλογικό Τμήμα του Εκλογικού Διαμερίσματος Λευκάδος του Δήμου Λευκάδος   1o Δημοτικό Σχολείο Λευκάδος (Αλυκές)   Οι εκλογείς οι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού Διαμερίσματος Λευκάδος του Δήμου Λευκάδος από τον εκλογέα ΝΑΚΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ μέχρι και την εκλογέα ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ
54o Εκλογικό Τμήμα του Εκλογικού Διαμερίσματος Λευκάδος του Δήμου Λευκάδος   1o Δημοτικό Σχολείο Λευκάδος (Αλυκές)   Οι εκλογείς οι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού Διαμερίσματος Λευκάδος του Δήμου Λευκάδος από την εκλογέα ΠΟΛΙΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ μέχρι και την εκλογέα ΣΒΟΡΩΝΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
55o Εκλογικό Τμήμα του Εκλογικού Διαμερίσματος Λευκάδος του Δήμου Λευκάδος   1o Δημοτικό Σχολείο Λευκάδος (Αλυκές)   Οι εκλογείς οι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού Διαμερίσματος Λευκάδος του Δήμου Λευκάδος από τον εκλογέα ΣΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟ ΑΝΔΡΕΑ μέχρι και τον εκλογέα ΣΤΑΜΑΤΕΛΟ ΧΡΗΣΤΟ
56o Εκλογικό Τμήμα του Εκλογικού Διαμερίσματος Λευκάδος του Δήμου Λευκάδος   1o Δημοτικό Σχολείο Λευκάδος (Αλυκές)   Οι εκλογείς οι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού Διαμερίσματος Λευκάδος του Δήμου Λευκάδος από την εκλογέα ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ μέχρι και την εκλογέα ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
57o Εκλογικό Τμήμα του Εκλογικού Διαμερίσματος Λευκάδος του Δήμου Λευκάδος   1o Δημοτικό Σχολείο Λευκάδος (Αλυκές)   Οι εκλογείς οι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού Διαμερίσματος Λευκάδος του Δήμου Λευκάδος από την εκλογέα ΦΕΤΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ μέχρι και την εκλογέα ΨΥΧΟΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ

Σχολιάστε

Filed under Ανακοινώσεις, Εκλογικά

Η εκλογική περιφέρεια Νομού Λευκάδας συμμετέχει με 15 εκλογικά τμήματα στο Σύστημα Ασφαλούς Μετάδοσης Αποτελεσμάτων (SRT)

Στις εκλογές της 4ης Οκτώβρη θα εφαρμοστεί πιλοτικά πανελλαδικά -από την εταιρεία (Singular Logic) που έχει αναλάβει την συγκέντρωση των αποτελεσμάτων από το Υπουργείο Εσωτερικών- ένα σύστημα γρήγορης έκδοσης του αποτελέσματος, με βάση τα στοιχεία που θα δίδονται αμέσως από τους δικαστικούς αντιπροσώπους.

str1 srt2

Για το πιλοτικό πρόγραμμα που αποσκοπεί στο να δώσει το αποτέλεσμα των εκλογών πολύ κοντά στο τελικό έχουν επιλεγεί συνολικά 4.000 εκλογικά τμήματα -το 20% των εκλογικών τμημάτων- σε όλη τη χώρα και 500 στην Β’ Εκλογική Περιφέρεια Θεσσαλονίκης. Ο Νομός Λευκάδας θα συμμετέχει στο πιλοτικό πρόγραμμα του Συστήματος Ασφαλούς Μετάδοσης Αποτελεσμάτων (SRT) με κινητό τηλέφωνο, με 15 εκλογικά τμήματα. Πρόκειται για μια καινούρια μέθοδο μετάδοσης των αποτελεσμάτων από το εκλογικό τμήμα κατευθείαν στην εταιρεία συγκέντρωσης και παρουσίασης του εκλογικού αποτελέσματος, χωρίς να παρεμβάλλεται η διαδικασία διαδοχικών αποστολών με φαξ στις Νομαρχίες και το Υπουργείο Εσωτερικών. Στόχος είναι στις 20.30 – 21.00 να έχει συγκεντρωθεί το αποτέλεσμα στο 20% της επικράτειας, ώστε να υπάρχει ασφαλής εκτίμηση του αποτελέσματος.

Από το Νομό μας συμμετέχουν, πέντε εκλογικά τμήματα από το Δήμο Λευκάδας, τρία από το Δήμο Απολλωνίων, τρία από το Δήμο Ελλομένου, δύο από το Δήμο Σφακιωτών, ένα από το Δήμο Καρυάς και ένα από το Δήμο Μεγανησίου.

Τα εκλογικά τμήματα που έχουν επιλεγεί είναι τα εξής:

ΔΗΜΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ

1ο Εκλογικό Τμήμα (Άγιος Ηλίας)
6ο Εκλογικό Τμήμα (Βουρνικά)
11ο Εκλογικό Τμήμα (Μαραντοχώρι)

ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ

16ο Εκλογικό Τμήμα (Βαυκερή)
21ο Εκλογικό Τμήμα (Νυδρί)
26ο Εκλογικό Τμήμα (Φτερνό)

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

36ο Εκλογικό Τμήμα (Αλέξανδρος – Κολυβάτα)
41ο Εκλογικό Τμήμα (Λυγιά)
46ο Εκλογικό Τμήμα (Λευκάδα)
51ο Εκλογικό Τμήμα (Λευκάδα)
56ο Εκλογικό Τμήμα (Λευκάδα)

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΑΣ

31ο Εκλογικό Τμήμα (Καρυά)

ΔΗΜΟΣ ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ

66ο Εκλογικό Τμήμα (Δρυμώνας)
71ο Εκλογικό Τμήμα (Λαζαράτα)

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ

61ο Εκλογικό Τμήμα (Μεγανήσι)

Σχολιάστε

Filed under Εκλογικά

Τι ισχύει με τις άδειες για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος

wahlurne Με απόφαση του υπουργείου Απασχόλησης ορίζεται ότι οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα δικαιούνται άδεια απουσίας (η χορήγησή της είναι υποχρεωτική), με αποδοχές, για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος. Η άδεια αυτή δε συμψηφίζεται με την ετήσια άδεια μετ’ αποδοχών.

Για τους μισθωτούς που δουλεύουν έξι μέρες τη βδομάδα χορηγείται άδεια:

 • Μιας (1) εργάσιμης μέρας σε όσους μετακινηθούν για να ψηφίσουν σε απόσταση 100-200 χιλιομέτρων.
 • Δύο (2) εργάσιμων ημερών σε απόσταση 201-400 χιλιομέτρων.
 • Τριών (3) εργάσιμων ημερών σε απόσταση 401 και άνω χιλιομέτρων (εφόσον μετακινηθούν μόνο οδικώς).

Για τους μισθωτούς που δουλεύουν πέντε μέρες τη βδομάδα χορηγείται άδεια:

 • Μιας (1) εργάσιμης μέρας σε απόσταση 200-400 χιλιομέτρων.
 • Δύο (2) εργάσιμων ημερών σε απόσταση 401 χιλιομέτρων και πάνω (εφόσον μετακινηθούν μόνο οδικώς).

Για όσους μετακινηθούν σε νησιά, ο αριθμός των ημερών αδείας θα εξετάζεται κατά περίπτωση, χωρίς όμως η άδεια να ξεπερνά τις τρεις (3) εργάσιμες μέρες. Για όσους μισθωτούς η μέρα των εκλογών είναι εργάσιμη μέρα, και αυτή η μέρα «θεωρείται ως ημέρα ειδικής αδείας απουσίας με αποδοχές».

Σύμφωνα με εγκύκλιο του αρμόδιου υπουργείου, οι ίδιες μέρες άδειας ισχύουν και για τους εργαζόμενους στο δημόσιο τομέα, καθώς και για το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του δημοσίου, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και στο προσωπικό των υπόλοιπων νομικών προσώπων του δημοσίου τομέα οποιασδήποτε κατηγορίας, κλάδου και σχέσης εργασίας. Οι δημόσιοι υπάλληλοι, που θα εργάζονται την ημέρα των εκλογών, δικαιούνται ειδικής άδειας ώστε να πάνε να ψηφίσουν και να επιστρέψουν και πάλι στην εργασία τους.

Σχολιάστε

Filed under Εκλογικά

Ο Χονδρός και ο Λιγνός… και οι σικέ καυγάδες

chontroslignos Παρ’ ότι δεν ήταν το μοναδικό κωμικό ζευγάρι του βωβού κινηματογράφου, ο Σταν και ο Όλι υπήρξαν μοναδικοί στο είδος τους. Ο Χονδρός και ο Λιγνός ήταν ένα χαρισματικό ντουέτο που όσο τσακωνόταν και αλληλοσπαραζόταν στην οθόνη τόσο αγαπημένο ήταν στην αληθινή ζωή. Ήταν τόσο συνδεδεμένοι, που ο Σταν μετά τον θάνατο του Όλι έπαθε νευρικό κλονισμό από τον οποίο, λένε, δεν συνήλθε ποτέ.

Λάβαμε πρόσφατα, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μια νέα εκδοχή του Χονδρού και του Λιγνού, ενός άλλου εξίσου -δεν θα ‘λεγα κωμικού- αλλά άκρως διασκεδαστικού ντουέτου, που μας έχει συνηθίσει κι αυτό, όπως ο Σταν και ο Όλι, στους τσακωμούς και στους σικέ καυγάδες… με άλλο στόχο φυσικά: τον αποπροσανατολισμό, τον εγκλωβισμό και τη χειραγώγηση τέλος της κοινής γνώμης.

chondroslignos_02

Σχολιάστε

Filed under Εκλογικά

Δημήτρης Μητροπάνος: Δυνατό ΚΚΕ – το λέμε χρόνια, το ζητάμε χρόνια, όχι μόνο στη συγκεκριμένη συγκυρία

Δεκάδες είναι οι προσωπικότητες από το χώρο των Γραμμάτων, των Τεχνών και των Επιστημών, που δηλώνουν καθημερινά, μέσα από τις στήλες του «Ριζοσπάστη», τη συμπαράταξή τους με το ΚΚΕ, στην εκλογική μάχη που μπήκε ήδη στην τελική ευθεία. Ακόμη συνδικαλιστές και εκπρόσωποι του μαζικού κινήματος, που το προηγούμενο διάστημα συναντήθηκαν και πορεύτηκαν με το Κόμμα στους δρόμους του αγώνα για το δίκιο των εργαζόμενων και του λαού μας. Διαλέξαμε μια απ’ αυτές, τη δήλωση του τραγουδιστή Δημήτρη Μητροπάνου, και την παραθέτουμε:

mitropanos Η κατάσταση είναι μία από τα ίδια, δε νομίζω ότι αλλάζει τίποτα. Άλλοτε θα είναι αντιπολίτευση ο Καραμανλής και πρωθυπουργός ο Παπανδρέου, σε δυο – τρία χρόνια θα έχουμε πιθανόν το αντίθετο και πάει λέγοντας. Αυτά που ακούγαμε στις προηγούμενες εκλογές, αυτά ακούμε και τώρα. Δε βλέπω να άλλαξε τίποτα.

Όμως, δε φταίει και ο κόσμος γι’ αυτό το πράγμα; Είναι αμέτοχος; Δηλαδή, υπάρχουν μόνο αυτά τα δύο κόμματα και τελειώσαμε; Δεν υπάρχει τίποτα άλλο πέρα από εκεί; Δεν πρέπει ο κόσμος να ψάξει να βρει κάτι άλλο; Αυτή η αυτοδυναμία μας έχει τσακίσει τόσα χρόνια. Μας έχει φέρει εδώ που μας έφερε και θα μας πάει ακόμα χειρότερα. Κάποτε θα πρέπει να βρεθούν άλλοι τρόποι. Θα πρέπει ο κόσμος να ψάξει κάπου αλλού, να δει και κάτι άλλο.

Δυνατό ΚΚΕ – το λέμε χρόνια, το ζητάμε χρόνια, όχι μόνο στη συγκεκριμένη συγκυρία. Από χρόνια το ΚΚΕ θα έπρεπε να έχει ενισχυθεί περισσότερο. Θεωρώ ότι είναι μια δύναμη και μια εγγύηση γι’ αυτά που πρεσβεύει. Το έχει αποδείξει. Το ΚΚΕ δεν τάζει θέσεις, όμως χρόνια βρίσκεται στο πλάι των εργαζόμενων και στηρίζει τους αγώνες τους. Αυτό το κάνει χρόνια. Είναι όμως άλλο να έχεις 10% και άλλο να έχεις 15% για να μπορείς να προστατεύσεις και να διεκδικήσεις πράγματα. Αυτή είναι η ιστορία. Είναι φανερό ότι η ενίσχυση του ΚΚΕ θα του δώσει μεγαλύτερη δύναμη να παλέψει για τα προβλήματα. Το ΚΚΕ δεν είναι το κόμμα του ενός ή του άλλου. Είναι συγκεκριμένες οι θέσεις του και δεν είναι χτεσινές. Χρόνια έχει αυτές τις πάγιες θέσεις σ’ αυτά που λέει, σ’ αυτά που πιστεύει, σ’ αυτά που κάνει.

=======================================================
Πηγή: Εφημερίδα «Ριζοσπάστης»

Σχολιάστε

Filed under Εκλογικά

Ανακοίνωση της Νομαρχιακής Επιτροπής Λευκάδας του ΚΚΕ για τις εκλογές της 4ης Οκτώβρη

nel

Η Νεανική Ψήφος να είναι ΚΟΚΚΙΝΗ

Νέοι και νέες, άνεργοι, τετραωρίτες, μαθητές, σπουδαστές, πτυχιούχοι των δυο και τριών πτυχίων.

Λίγα 24ωρα πριν τις εκλογές και οι ντόπιοι έμποροι της ελπίδας (υποψήφιοι ΝΔ και ΠΑΣΟΚ) ολοκληρώνουν τα ρουσφέτια και τις υποσχέσεις τους. Είτε μέσα από την πολύχρωμη και πανάκριβη προπαγάνδα τους αλλά κυρίως μέσα από το αίσχος της ρουσφετολογίας που εξαγοράζει ψήφους και στραπατσάρει συνειδήσεις με τα «βολέματα» της άνεργης νεολαίας. Το αίσχος των stage της ανασφάλιστης εργασίας, από τον σημερινό και προηγούμενο βουλευτή έσπασαν κάθε προηγούμενο στη Λευκάδα. Αντίστοιχες είναι και οι υποσχέσεις των υποψηφίων της αντιπολίτευσης. Της αντιπολίτευσης που θεσμοθέτησε τα stage, τα αξιοποίησε ψηφοθηρικά όσο κυβερνούσε και τώρα ανακάλυψαν ότι τα stage είναι εργασιακός μεσαίωνας!!! Το τυρί είναι ωραίο, αλλά όταν είναι μέσα στη φάκα, τότε τα πράγματα είναι πάρα πολύ επικίνδυνα.

thes_09

Σκεφτείτε:

 • Εσείς που ζήσατε τα βάσανα της οικογένειας, την υγιή φιλοδοξία των γονιών σας να ζήσετε εσείς καλύτερα, αλλά και το μεγάλο δράμα που μέχρι τα 18 σας δεν είχατε ίχνος ελεύθερου χρόνου.
 • Εσείς που βλέπετε ότι οι γονείς σας δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα λόγω ανεργίας, χαμηλού μισθού ή μερικής απασχόλησης, όταν ξέρετε ότι ο αγρότης πατέρας σας, προτιμά να μη μαζέψει τις ελιές γιατί θα πουλήσει το λάδι σε εξευτελιστικές τιμές.
 • Εσείς ΟΛΟΙ, παιδιά εργατών, αγροτών, χαμιλόμισθων μισθωτών, αυτών που έχουν ένα μικρομάγαζο και προσπαθούν να βγάλουν ένα μεροκάματο:

Δεν έχετε κανένα λόγο να ψηφίσετε τα κόμματα των αφεντικών.

Δεν έχετε κανένα λόγο να δώσετε το προβάδισμα στα κόμματα της πλουτοκρατίας. Δεν έχετε κανένα λόγο να ψηφίσετε τα κόμματα εκείνα που βρίσκουν νέους τρόπους, νέες ιδέες, νέες μορφές, να σας εξαπατούν και θέλουν να μετατρέψουν το μυαλό της νεολαίας σε αλοιφή, να μην μπορεί να σκέφτεται, να μην μπορεί να προσανατολίζεται. Να μην κοιτάει αριστερά προς το ΚΚΕ που το χαρακτηρίζουν «ξεπερασμένο και παλιομοδίτικο».

«Ξεπερασμένο και παλιομοδίτικο» επειδή λέει ότι πρέπει να καταργηθεί η επιχειρηματική δραστηριότητα στην Παιδεία, και ο εμπορευματοποιημένος αθλητισμός. Που διεκδικεί δουλειά για όλους τους νέους με επιδόματα, ένσημα και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη στην ανεργία. Που λέει 5ήμερο, 7ωρο, 35ωρο δουλειάς την εβδομάδα. Όταν στο τέλος του 19ου αιώνα μάτωνε η εργατιά -γυναίκες και άντρες- για το 8ωρο, στις αρχές του 21ου αιώνα θεωρείται το 8ωρο πολυτέλεια και σπρώχνουν σε 10 και περισσότερες ώρες καθημερινά.

Νέοι και νέες

Η κάλπη της 4ης Οκτώβρη δίνει την δυνατότητα στον νέο να απειθαρχήσει, να αφήσει εκβιασμούς, να αντισταθεί και να αντεπιτεθεί. Γι’ αυτό σας καλούμε να πάρετε μέρος στην εκλογική διαδικασία με το κεφάλι ψηλά. Ποτέ με το κεφάλι κάτω και την πλάτη κολλημένη στον τοίχο. Στην απαίτηση του δικομματισμού να διαλέξετε ανάμεσα στους δύο, να κλείσετε τα όνειρά σας ανάμεσα στη στενωπό της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ, διαλέξτε το δρόμο της αξιοπρέπειας, ρίξτε ψήφο αντίστασης και ανατροπής, ψήφο για το σήμερα και για το μέλλον, ρίξτε μαζικά στην κάλπη το ψηφοδέλτιο του ΚΚΕ.

Σχολιάστε

Filed under Ανακοινώσεις, Εκλογικά

Λεωφορείο για τους ετεροδημότες του λεκανοπεδίου Αττικής δρομολογεί ενόψει των εκλογών της 4ης Οκτώβρη η ΝΕ Λευκάδας του ΚΚΕ

dynato_kke

Η αναχώρηση του λεωφορείου από την Αθήνα θα γίνει την

Παρασκευή 2 Οκτώβρη και ώρα 17.00 από τη στάση μετρό στο Φιξ

Η αναχώρηση από Λευκάδα για την Αθήνα έχει προγραμματιστεί να γίνει την

Κυριακή 4 Οκτώβρη και ώρα 18.00

Οι ετεροδημότες μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα:

6909240876 και 6973515200

Σχολιάστε

Filed under Ανακοινώσεις, Εκλογικά

Επιχείρηση «γαλάζια» τσάρτερ

Χιλιάδες ομογενείς από Ευρώπη και παλιννοστούντες που βρίσκονται στην Κύπρο σκοπεύει να μεταφέρει η Ρηγίλλης μέσω τακτικών πτήσεων και δεκάδων τσάρτερ

Mία από τις μαζικότερες επιχειρήσεις μεταφοράς των Ελλήνων του εξωτερικού, προκειμένου να ψηφίσουν στις εκλογές της 4ης Οκτωβρίου, βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη τις τελευταίες ημέρες.

Aπόδημοι κάτοικοι της EE και χιλιάδες παλιννοστούντες Πόντιοι από την Kύπρο ετοιμάζουν πυρετωδώς τις βαλίτσες τους. Πρωταγωνίστρια του «επαναπατρισμού» των χιλιάδων ψηφοφόρων φαίνεται να είναι η NΔ, η οποία, σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκέντρωσε το «Έθνος της Kυριακής», δεν έχει αφήσει ούτε… στασίδι άδειο σε αεροπλάνα, πλοία και τρένα!

Οι παλιννοστούντες Πόντιοι που έχουν πάρει ελληνική υπηκοότητα και έχουν εγγραφεί στους εκλογικούς καταλόγους αλλά ζουν και εργάζονται στην Kύπρο υπολογίζονται στις 30.000

Οι παλιννοστούντες Πόντιοι που έχουν πάρει ελληνική υπηκοότητα και έχουν εγγραφεί στους εκλογικούς καταλόγους αλλά ζουν και εργάζονται στην Kύπρο υπολογίζονται στις 30.000

Oι τακτικές πτήσεις από τη Γερμανία, όπου και ζει το μεγαλύτερο μέρος των αποδήμων στην Eυρώπη, είναι ήδη κλεισμένες από βδομάδες και δεν υπάρχει εισιτήριο ούτε για δείγμα, ενώ η NΔ έχει ήδη μισθώσει και 11 τσάρτερ μεταφοράς αποδήμων μόνο από τη Γερμανία, ενώ ανάλογο είναι το σκηνικό σε Kύπρο και Aγγλία.

Kι ενώ το ΠAΣOK έχει ολοκληρώσει τις σχετικές διαδικασίες, το κυβερνών κόμμα, στην προσπάθειά του να περιορίσει τη διαφορά που το χωρίζει από το ΠAΣOK στην εκλογική αναμέτρηση του Oκτωβρίου, συνεχίζει νυχθημερόν την κινητοποίηση των οπαδών του, όπου γης…

Oι ψηφοφόροι που θα μεταβούν στην Ελλάδα προκειμένου να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα θα είναι μερικές δεκάδες χιλιάδες, ενώ, σύμφωνα με εκτιμήσεις των κομματικών επιτελείων, περίπου 20 χιλιάδες θα είναι οι ψηφοφόροι από τη Γερμανία που κάνοντας χρήση αεροπορικών εισιτηρίων της Nέας Δημοκρατίας αλλά και του ΠAΣOK θα βρεθούν στην πατρίδα την ημέρα των εκλογών. Tο εκλογικό τους δικαίωμα θα ασκήσουν στις 4 Oκτωβρίου και δεκάδες χιλιάδες συνταξιούχοι μετανάστες που κινούνται μόνιμα μεταξύ Γερμανίας και Eλλάδας.

Tα εισιτήρια προσφέρονται σε πολύ χαμηλές τιμές και η ζήτηση είναι μεγαλύτερη των εκλογών 2007 και για τα δύο μεγάλα κόμματα. H NΔ διαθέτει τα εισιτήρια προς 40 ευρώ με επιστροφή.

Tα εισιτήρια με το ΠAΣOK κοστίζουν 50 ευρώ. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι οργανώσεις του ΠAΣOK έχουν σταματήσει από τις 16 Σεπτεμβρίου να διαθέτουν εισιτήρια για τις εκλογές, καθώς έχει καλυφθεί ο σχετικός προϋπολογισμός.

Επιχείρηση δωρεάν μεταφοράς παλιννοστούντων Ποντίων που έχουν πάρει ελληνική υπηκοότητα και έχουν εγγραφεί στους εκλογικούς καταλόγους αλλά ζουν και εργάζονται στην Kύπρο -περί τις 30.000- έχει στήσει η NΔ, επιχειρώντας με τον τρόπο αυτό να αποσπάσει υπέρ της μερικές χιλιάδες ψήφους. O κύριος κορμός αφορά Ποντίους που ψηφίζουν στην A’ και B’ Θεσσαλονίκης αλλά και σε άλλες περιοχές της Bόρειας Eλλάδας.

Mόλις προκηρύχθηκαν οι εκλογές, οι άνθρωποι της Pηγίλλης σε συνεργασία με τον πρόεδρο της NOΔE Kύπρου, Λευτέρη Δημητρίου, τον οποίο ο Kώστας Kαραμανλής είχε περιλάβει και στο ψηφοδέλτιο για τις ευρωεκλογές του περασμένου Iουνίου, έκλεισαν για λογαριασμό τους όλες τις πτήσεις από την Kύπρο προς την Eλλάδα, και αντίστροφα, για τις μέρες των εκλογών, ενώ προχώρησαν και στην ενοικίαση αεροσκαφών για πτήσεις τσάρτερ.

Aνάλογη επιχείρηση από τη NΔ είχε γίνει και στις εκλογές του Σεπτεμβρίου 2007, όταν τα αεροπλάνα πηγαινοέρχονταν μεταξύ του διεθνούς αεροδρομίου της Λάρνακας και αυτού της Θεσσαλονίκης, ενώ επιχείρηση μεταφοράς Ποντίων ψηφοφόρων σε μικρότερο αριθμό είχε γίνει και τον Oκτώβριο του 2006 στις νομαρχιακές εκλογές.

Στις εκλογές του 2004 ήταν η τελευταία φορά που η αερομαχία ΠAΣOK και NΔ για τη μεταφορά παλιννοστούντων Ποντίων είχε γίνει με σχεδόν ίσους όρους.

Eβελία Φελικίδου: Υποψήφια από την Eπιτροπή Aπόκτησης Iθαγένειας

Aπό το 2004 που ανέβηκε η NΔ στην εξουσία η πολιτογράφηση χιλιάδων ομογενών, ώστε να αποκτήσουν ελληνική ιθαγένεια, υπήρξε κύριο μέλημα της κυβέρνησης, και ιδιαίτερα της Περιφέρειας Kεντρικής Mακεδονίας κατά πρώτον και μετά των άλλων δύο περιφερειών της Bορείου Eλλάδος.

Tον Iούνιο που μας πέρασε, δεκάδες παλιννοστούντες που απέκτησαν ελληνική ιθαγένεια ενεγράφησαν στους αναθεωρημένους εκλογικούς καταλόγους, γεγονός που σημαίνει ότι μπορούν να ψηφίσουν στις εκλογές της 4ης Oκτωβρίου.

Tο πόση σημασία δίνει η NΔ στην ψήφο των παλιννοστούντων Ποντίων φαίνεται και από το γεγονός ότι έχει τοποθετήσει δύο υποψηφίους από τον χώρο αυτό στην A’ Θεσσαλονίκης.

Eίναι χαρακτηριστικό ότι στο ψηφοδέλτιο έχει περιληφθεί η Eβελία Φελικίδου, που κατάγεται από το Pουστόβιτς της Γεωργίας και από το 2005, όπως αναφέρει και η ίδια στο βιογραφικό της, είναι μέλος της Eπιτροπής Aπόκτησης Eλληνικής Iθαγένειας της Περιφέρειας Kεντρικής Mακεδονίας, ενώ από το 2001 είναι στέλεχος της Γραμματείας Παλιννοστούντων της NΔ. Eπίσης τοποθετήθηκε και ο Oρέστης Aγγελίδης, ο οποίος κατάγεται από την Tιφλίδα.

Χ. Τελλίδης – Β. Μπενέκου – Στ. Ασημένιου

Πηγή: ΕΘΝΟΣONLINE (Οι υπογραμμίσεις είναι δικές μας)

Σχολιάστε

Filed under Απόδημοι, Εκλογικά

Μαζική και δυναμική η χθεσινοβραδυνή κεντρική προεκλογική συγκέντρωση του ΚΚΕ στη Λευκάδα

Παρά τις άσχημες καιρικές συνθήκες και το …κρυφτούλι με τη βροχή, έγινε χτες βράδυ σε ανοιχτό χώρο, στην πλατεία της πόλης της Λευκάδας, η κεντρική προεκλογική συγκέντρωση του ΚΚΕ. Στη μαζική και δυναμική συνάμα συγκέντρωση μίλησε ο Γιώργος Τούσσας, ευρωβουλευτής και μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ. Τη συγκέντρωση κάλυψε τηλεοπτικά το τοπικό κανάλι Lefkatas TV.

«… Μπορούμε να ζητήσουμε την ψήφο από τους εργαζόμενους, ακόμα και απ’ αυτούς που δεν συμφωνούν σ’ όλα μαζί μας. Γιατί έχουμε στρατηγική που είναι στη μια όχθη με τον εργαζόμενο λαό κατά των μονοπωλίων. Γιατί είμαστε σε θέση να συνδυάζουμε σωστά την πάλη στα καθημερινά προβλήματα, για να εμποδίσουμε τα χειρότερα, για να περάσουμε σε αντεπίθεση. Γιατί το ΚΚΕ έχει φερέγγυα πολιτική συμμαχιών, του ενιαίου μετώπου εργατών, αγροτών, αυτοαπασχολούμενων, γυναικών, νέων που ανήκουν στα λαϊκά στρώματα. Γιατί δικαιωθήκαμε σ’ όσα είπαμε. Είμαστε στην πρώτη γραμμή των αγώνων της εργατικής τάξης, των λαϊκών στρωμάτων και της νεολαίας. Γιατί έχουμε πολιτική που βοηθάει στην απόσπαση κατακτήσεων, αλλά και πολιτική πρόταση εξουσίας…». Αυτό το κάλεσμα για μαζική ενίσχυση του ΚΚΕ, το οποίο στήριξε και πρωτοστάτησε στην ανάπτυξη ταξικών αγώνων, που έδωσε όλες του τις δυνάμεις για να οργανωθεί η λαϊκή αντίσταση και αντεπίθεση ενάντια στην κυρίαρχη αντεργατική πολιτική, απηύθυνε στον λευκαδίτικο λαό ο Γιώργος Τούσσας, ευρωβουλευτής και μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ, μιλώντας στη συγκέντρωση.

Ο κεντρικός ομιλητής της συγκέντρωσης Γιώργος Τούσσας, ευρωβουλευτής και μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ

Ο κεντρικός ομιλητής της συγκέντρωσης Γιώργος Τούσσας, ευρωβουλευτής και μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ

Στη συγκέντρωση που έγινε στην κεντρική πλατεία της πόλης, χαιρέτησαν οι υποψήφιοι βουλευτές Μαρία Καββαδά και Άγγελος Βρεττός.

Η υποψήφια βουλευτής του ΚΚΕ στην εκλογική περιφέρεια Νομού Λευκάδας Μαρία Καββαδά χαιρετίζει τη συγκέντρωση

Η υποψήφια βουλευτής του ΚΚΕ στην εκλογική περιφέρεια Νομού Λευκάδας Μαρία Καββαδά χαιρετίζει τη συγκέντρωση

«… Μπορούμε -είπε ο Γιώργος Τούσσας- να ανοίξουμε δρόμους για ρήξη και ανατροπή προς όφελος του εργαζόμενου λαού. Όλοι οι δρόμοι που δοκιμάστηκαν ήταν σε βάρος του λαού. Ο μόνος ρεαλιστικός και ελπιδοφόρος δρόμος για την εργατική τάξη, τα λαϊκά στρώματα, τη νεολαία είναι η ενδυνάμωση της αντιιμπεριαλιστικής-αντιμονοπωλιακής πάλης για ριζικές αλλαγές στο επίπεδο της εξουσίας και της οικονομίας, για την ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών και τη λαϊκή ευημερία.

Ο Άγγελος Βρεττός, υποψήφιος βουλευτής του ΚΚΕ, απευθύνει χαιρετισμό στη συγκέντρωση

Ο Άγγελος Βρεττός, υποψήφιος βουλευτής του ΚΚΕ, απευθύνει χαιρετισμό στη συγκέντρωση

Από αυτό το βήμα απευθυνόμαστε σε όλους τους εργαζόμενους, αλλά ιδιαίτερα σε όσους συναντηθήκαμε στο δρόμο του αγώνα και τους λέμε θαρρετά: Αξίζει να δοκιμάσουν να ψηφίσουν ΚΚΕ.

Καλούμε όσους σκέφτονταν να μας ψηφίσουν στις ευρωεκλογές αλλά τελικά παρασύρθηκαν από την αντίληψη της αποχής και δεν ψήφισαν. Η αποχή όχι μόνο δεν έστειλε κανένα μήνυμα σε ΝΔ και ΠΑΣΟΚ, αλλά αντίθετα θεώρησαν ότι την «έχουν του χεριού τους». Η αποχή βολεύει το σύστημα, ανάβει πράσινο φως στο «μπαράζ» των αντιλαϊκών μέτρων.

Καλούμε τους απλούς εργαζόμενους που πίστεψαν ότι η ΝΔ θα καλυτερέψει την κατάσταση. Η ΝΔ είναι κόμμα του κεφαλαίου.

Καλούμε τους εργαζόμενους που ψηφίζουν ΠΑΣΟΚ, που χρόνια τώρα ζουν στη χίμαιρα της αυταπάτης. Που συμφωνούν με το ΚΚΕ και δεν θέλουν να το παραδεχτούν στην κάλπη. Το ΠΑΣΟΚ τελείωσε. Είναι κόμμα του κεφαλαίου.

Καλούμε τους εργαζόμενους να μην παρασυρθούν από την δημοκοπία και τον λαϊκισμό του ΛΑΟΣ. Πρόκειται για κόμμα τυχοδιωκτικό, χωρίς αρχές, με αποστολή να εκτονώνει αντιδραστικά τη λαϊκή δυσαρέσκεια. Πρόκειται για κόμμα χωρίς αρχές, μα με μια αρχή: Σωσίβιο στο σύστημα των συμφερόντων του κεφαλαίου.

Καλούμε τους ριζοσπάστες, τους αριστερούς που καταλαβαίνουν τη σαπίλα του πολιτικού συστήματος, που κατανοούν την ανάγκη συνολικής ανατροπής.

Όσους πίστεψαν ή είχαν αυταπάτες για τον ΣΥΝ/ΣΥΡΙΖΑ και την ονομαζόμενη ενότητα της αριστεράς. Τώρα ξέρουν.

Το ΚΚΕ σας καλεί να κάνετε το μεγάλο βήμα. Ελάτε μαζί μας. Η ψήφος του εργαζόμενου λαού, της νεολαίας στις εκλογές στις 4 Οκτώβρη πρέπει να είναι κόκκινη, ψήφος στο ΚΚΕ. Γιατί δυνατό ΚΚΕ σημαίνει δυνατό εργατικό κίνημα, δυνατός ο λαός».

Σχολιάστε

Filed under Εκλογικά

Καλώς τον κι ας άργησε…

kaklamanis Με τα λόγια αυτά, λέει, υποδέχτηκαν κάποιοι συντοπίτες μας τον επίσης συντοπίτη μας και πρώην πρόεδρο της Βουλής κ. Απόστολο Κακλαμάνη, που τον είδαμε να περιοδεύει σήμερα το μεσημέρι στον Αη Μηνά και στον κεντρικό πεζόδρομο (παζάρι) της πόλης της Λευκάδας.

Βρέθηκε στη Λευκάδα, απ’ ό,τι φαίνεται, μάλλον για να ενισχύσει το ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ στο νομό μας. Ίσως και για να δείξει ότι «Το ΠΑΣΟΚ είναι εδώ, ενωμένο, δυνατό», κάτι που εμείς προσωπικά δεν βλέπουμε -δεν σκοτιζόμαστε κιόλας- αν λάβει κανείς υπόψη του και τα «ανώνυμα» δυσφημιστικά φυλλάδια που κυκλοφορούν εδώ και κάμποσο καιρό σε σχέση με τους δύο επικρατέστερους υποψήφιους του κόμματος του στο νησί μας.

2 Σχόλια

Filed under Εκλογικά

Πόσους σταυρούς προτίμησης βάζουμε στα ψηφοδέλτια

wahl01 Στις βουλευτικές εκλογές ισχύει ο σταυρός προτίμησης, που σημαίνει ότι ο ψηφοφόρος μπορεί να βάζει σταυρό στον υποψήφιο βουλευτή προτίμησής του. Τα ψηφοδέλτια που δεν φέρουν σταυρό προτίμησης είναι έγκυρα και η ψήφος πηγαίνει υπέρ του κόμματος.

Οι ψηφοφόροι μπορούν να σταυροδοτήσουν στο ψηφοδέλτιο προτίμησής τους έναν ή και περισσότερους υποψήφιους, ανάλογα με τον αριθμό των βουλευτών που εκλέγει η εκλογική τους περιφέρεια.

Συγκεκριμένα:

 1. ΕΝΑ σταυρό (1) μπορούν να βάλουν οι ψηφοφόροι των εκλογικών περιφερειών όπου εκλέγονται από ένας μέχρι και τρεις βουλευτές. Δηλαδή στις εκλογικές περιφέρειες: Ροδόπης, Ξάνθης, Δράμας, Χαλκιδικής, Κιλκίς, Φλώρινας, Καστοριάς, Γρεβενών, Άρτας, Θεσπρωτίας, Πρέβεζας, Κέρκυρας, Λευκάδας, Κεφαλονιάς, Ζακύνθου, Ευρυτανίας, Φωκίδας, Αργολίδας, Αρκαδίας, Λακωνίας, Λέσβου, Χίου, Σάμου, Κυκλάδων, Ρεθύμνου Λασιθίου.
 2. Μέχρι ΔΥΟ (2) σταυρούς μπορούν να βάλουν οι ψηφοφόροι των εκλογικών περιφερειών όπου εκλέγονται από τέσσερις μέχρι και επτά βουλευτές. Δηλαδή στις εκλογικές περιφέρειες: Έβρου, Καβάλας, Β’ Θεσσαλονίκης, Σερρών, Πέλλας, Ημαθίας, Πιερίας, Κοζάνης, Ιωαννίνων, Μαγνησίας, Τρικάλων, Καρδίτσας, Ηλείας, Φθιώτιδας, Βοιωτίας, Εύβοιας, Α’ Πειραιά, Κορινθίας, Μεσσηνίας, Δωδεκανήσου, Χανίων.
 3. Μέχρι ΤΡΕΙΣ (3) σταυρούς μπορούν να βάλουν οι ψηφοφόροι των εκλογικών περιφερειών όπου εκλέγονται από οκτώ μέχρι και δώδεκα βουλευτές. Δηλαδή στις εκλογικές περιφέρειες: Λάρισας, Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας, Β’ Πειραιά, Αττικής, Ηρακλείου.
 4. Μέχρι ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) σταυρούς μπορούν να βάλουν οι ψηφοφόροι των εκλογικών περιφερειών όπου εκλέγονται περισσότεροι από δεκατρείς βουλευτές. Δηλαδή στις εκλογικές περιφέρειες: Α’ Θεσσαλονίκης, Α’ Αθηνών, Β’ Αθηνών.

Ο αρχηγός ή ο πρόεδρος αυτοτελούς κόμματος θεωρείται ότι λαμβάνει σταυρούς προτίμησης το σύνολο των εγκύρων ψηφοδελτίων του συνδυασμού, στο ψηφοδέλτιο του οποίου περιλαμβάνεται. Επομένως δεν βάζουμε σταυρό δίπλα στο όνομα του αρχηγού.

Σχολιάστε

Filed under Εκλογικά

Οδηγίες του υπουργείου Εσωτερικών για τις εκλογές της 4ης Οκτωβρίου

Πληροφορίες και οδηγίες για τη διενέργεια των βουλευτικών εκλογών της 4ης Οκτωβρίου 2009 έχει δώσει το υπουργείο Εσωτερικών. Οι εκλογές θα διεξαχθούν με βάση τους εκλογικούς καταλόγους, όπως αυτοί οριστικοποιήθηκαν μετά τη Γ’ αναθεώρηση του 2009.

ekl

Η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος είναι υποχρεωτική

Απαραίτητο έγγραφο για την ψηφοφορία των εκλογέων είναι η αστυνομική τους ταυτότητα ή προσωρινή βεβαίωση της αρμόδιας αρχής ή το διαβατήριό τους ή η άδεια οδήγησης ή το ατομικό βιβλιάριο υγείας όλων των ασφαλιστικών ταμείων. Σημειώνεται ότι, τυχόν «κομμένα» δελτία αστυνομικής ταυτότητας είναι αποδεκτά.

Ειδικότερα για τα διαβατήρια, επισημαίνεται ότι, αρκεί και ελληνικό διαβατήριο που έχει λήξει η ισχύς του, ακόμη και αν αυτό έχει εκδοθεί από την οικεία νομαρχιακή αυτοδιοίκηση πριν από τη μεταβίβαση της σχετικής αρμοδιότητας στην Ελληνική Αστυνομία.

Το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και οι Στρατιωτικοί που υπηρετούν με οποιαδήποτε ιδιότητα στις Ένοπλες Δυνάμεις, ή στο Λιμενικό Σώμα, οι οποίοι ψηφίζουν με βάση τους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους στην περιφέρεια όπου υπηρετούν, προσέρχονται στο εκλογικό κατάστημα ατομικά και όχι συντεταγμένοι ή με οποιαδήποτε συνοδεία.

Δικαίωμα ψήφου

Δικαίωμα ψήφου στις γενικές βουλευτικές εκλογές έχουν οι Έλληνες και Ελληνίδες πολίτες που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους των δήμων και κοινοτήτων του Κράτους και δεν έχουν στερηθεί το δικαίωμα του εκλέγειν.

Στερούνται του δικαιώματος του εκλέγειν:

α) Όσοι βρίσκονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα, σε πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση.

β) Όσοι στερήθηκαν το δικαίωμα αυτό, λόγω αμετάκλητης ποινικής καταδίκης, σε κάποιο από τα εγκλήματα που ορίζονται από τον ποινικό και στρατιωτικό ποινικό κώδικα, για όσο χρόνο διαρκεί αυτή η στέρηση.

Εκλογικά Τμήματα

Οι πίνακες των εκλογικών τμημάτων που συστάθηκαν σε ολόκληρη τη χώρα θα αποσταλούν από το ΥΠΕΣΔΔΑ το αργότερο έως τις 22 Σεπτεμβρίου.

Σε κάθε ένα εκλογικό τμήμα αντιστοιχούν μέχρι 600 περίπου ψηφοφόροι. Εκλογικά τμήματα οργανώνονται και στις φυλακές για όσους πληρούν τις προϋποθέσεις, δηλαδή δεν έχουν στερηθεί των πολιτικών δικαιωμάτων τους.

Διπλοεγγεγραμμένοι

Σε περίπτωση τυχόν διπλοεγγραφής στους εκλογικούς καταλόγους, υπάρχει δίπλα στα στοιχεία του διπλοεγγεγραμμένου εκλογέα η ένδειξη Δ (διπλοεγγεγραμμένος).

Κατά την ψηφοφορία, ο διπλοεγγεγραμμένος εκλογέας υπογράφει ενώπιον του αντιπροσώπου της δικαστικής αρχής έντυπη υπεύθυνη δήλωση, με την οποία δηλώνει ότι, έλαβε γνώση ότι είναι διπλοεγγεγραμμένος και ότι δεν ψήφισε ούτε προτίθεται να ψηφίσει σε άλλο εκλογικό τμήμα της χώρας. Οι δικαστικοί αντιπρόσωποι οφείλουν να τοποθετήσουν τις υπεύθυνες δηλώσεις των διπλοεγγεγραμμένων εκλογέων σε ιδιαίτερο φάκελο και να τις παραδώσουν στο οικείο Πρωτοδικείο ξεχωριστά από τον εκλογικό σάκο.

Ετεροδημότες

Οι εκλογείς μπορούν να ψηφίσουν στον τόπο διαμονής τους, εφόσον είχαν υποβάλει σχετική αίτηση και περιελήφθησαν σε ειδικούς εκλογικούς καταλόγους.

Στην περίπτωση αυτή, πριν από το όνομα κάθε ετεροδημότη στους βασικούς εκλογικούς καταλόγους, φέρεται η ένδειξη Ε. Στους εκλογείς αυτούς, απαγορεύεται να ψηφίσουν στο Δήμο ή την Κοινότητα, στους βασικούς εκλογικούς καταλόγους των οποίων είναι εγγεγραμμένοι.

Όσοι Έλληνες πολίτες είναι εγγεγραμμένοι σε δημοτολόγια δήμου ή κοινότητας της χώρας και δεν είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους των οικείων ΟΤΑ, έχουν τη δυνατότητα μέχρι και το πέρας διεξαγωγής της ψηφοφορίας της 4ης Οκτωβρίου 2009, να απευθυνθούν στο δήμο ή την κοινότητα, στα δημοτολόγια των οποίων είναι εγγεγραμμένοι και να ζητήσουν πιστοποιητικό εγγραφής τους στα δημοτολόγια, προκειμένου να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα.

Σταυροί προτίμησης

Κάθε εκλογέας μπορεί να εκφράσει την προτίμησή του υπέρ υποψηφίων, σημειώνοντας σταυρό δίπλα στο όνομά τους στο ψηφοδέλτιο του συνδυασμού, ως εξής:

α) Στις εκλογικές περιφέρειες, όπου εκλέγονται από ένας μέχρι και τρεις βουλευτές, έναν σταυρό.

β) Στις εκλογικές περιφέρειες, όπου εκλέγονται από τέσσερις έως και επτά βουλευτές, μέχρι δύο σταυρούς.

γ) Στις εκλογικές περιφέρειες, όπου εκλέγονται από οκτώ έως και δώδεκα βουλευτές, μέχρι τρεις σταυρούς και

δ) Στις εκλογικές περιφέρειες, όπου εκλέγονται περισσότεροι από δεκατρείς βουλευτές, μέχρι τέσσερις σταυρούς.

Εκλογείς, οι οποίοι δεν μπορούν να ανταποκριθούν σε παρατεταμένη αναμονή προκειμένου να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα όπως π.χ. κυοφορούσες γυναίκες, υπερήλικες, ανάπηροι, ασθενείς κ.α., καθώς και όσοι καλύπτουν υπηρεσιακές ανάγκες (όπως αξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων, της Ελληνικής Αστυνομίας ή υπάλληλοι που εκτελούν υπηρεσία για τις εκλογές, συμπεριλαμβανομένων και των υπαλλήλων του Ο.Τ.Ε.), πρέπει να ψηφίζουν με απόλυτη προτεραιότητα.

Επίσης, εκλογείς, οι οποίοι λόγω σωματικής αδυναμίας δεν μπορούν να διεκπεραιώσουν αυτοδύναμα τις προβλεπόμενες ενέργειες της ψηφοφορίας, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν τη συνδρομή του αντιπροσώπου της δικαστικής αρχής ή άλλου μέλους της εφορευτικής επιτροπής, οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι να την παράσχουν.

Σχολιάστε

Filed under Εκλογικά

«Όλοι οι ίδιοι είναι παλληκάρι μου…»

«Όλοι οι ίδιοι είναι παλληκάρι μου…»

Το… ίσως αθώο επιχείρημα του γεράκου στο καφενείο του χωριού.

Άντε τώρα, τι να πεις καθώς ο χώρος για ανάλυση του θέματος της υπεραξίας δεν είναι δα και ο κατάλληλος!!!
geros

Ως από μηχανής θεός έσωσε την κατάσταση ο καφετζής του χωριού:

— Αφού είναι έτσι ρε μπάρμπα Μήτσο γιατί δεν μπερδεύεις τα 28 ψηφοδέλτια, πιάσε ένα στην τύχη και ρίχτο στην κάλπη. Πως βγαίνουν στον πάτο οι ίδιοι και οι ίδιοι;;;

Πραγματικά απορίας άξιο το ερώτημα…

Σχολιάστε

Filed under Εκλογικά

Το Σάββατο 26 Σεπτέμβρη η Kεντρική Προεκλογική Συγκέντρωση του ΚΚΕ στη Λευκάδα

Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας ανοίγει το Σάββατο 26 Σεπτέμβρη την αυλαία των κεντρικών προεκλογικών συγκεντρώσεων των κομμάτων στη Λευκάδα ενόψει των βουλευτικών εκλογών της 4ης Οκτωβρίου.

Η κεντρική προεκλογική συγκέντρωση του ΚΚΕ θα γίνει στις 8.00 το βράδυ, στην Κεντρική Πλατεία της Λευκάδας, με κεντρικό ομιλητή το Γιώργο Τούσσα, ευρωβουλευτή και μέλος της ΚΕ του κόμματος. Στην εκδήλωση θα παραστούν και θα χαιρετήσουν οι υποψήφιοι βουλευτές: Γεράσιμος Αραβανής, Άγγελος Βρεττός και Μαρία Καββαδά.

kentriki_proeklogiki_kke

Σχολιάστε

Filed under Εκλογικά

Εντατικοποιούνται οι περιοδείες και οι συγκεντρώσεις των υποψηφίων βουλευτών του ΚΚΕ ενόψει των προσεχών εκλογών της 4ης Οκτωβρίου

Στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκάδας περιόδευσε χθες κλιμάκιο του ΚΚΕ με επικεφαλής τους υποψήφιους βουλευτές του κόμματος Γεράσιμο Αραβανή και Μαρία Καββαδά. Στα πλαίσια της περιοδείας έγινε συνάντηση με το σωματείο εργαζομένων, όπου και συζητήθηκαν διεξοδικά όλα τα καυτά προβλήματα γύρω από τα θέματα υγείας, που ταλανίζουν χρόνια τώρα το νησί μας. Πάγιο, ανεκπλήρωτο ως ώρας και πανλευκαδιτικό αίτημα, τόσο η ανέγερση του νέου νοσοκομείου, που παρ’ όλες τις κατά καιρούς εξαγγελίες από επίσημα χείλη δεν φαίνεται να προχωράει, εκτός μόνο από την περιβαλλοντική μελέτη κόστους 200.000 ευρώ που έχει ήδη γίνει, όσο και η αντισεισμική θωράκιση του παλιού νοσοκομείου που έχει χτυπηθεί σε επικίνδυνο βαθμό από το μεγάλο σεισμό της 14ης Αυγούστου του 2003. Το κλιμάκιο του ΚΚΕ είχε επίσης συνάντηση με τον Διοικητή του νοσοκομείου κ. Κυριάκο Αυγερίδη.

nosokomeio_perodeia

Το απόγευμα κλιμάκιο της ΝΕ Επιτροπής Λευκάδας του ΚΚΕ με επικεφαλής τον υποψήφιο βουλευτή Γεράσιμο Αραβανή περιόδευσε στο χωριό μας, την Νικιάνα Λευκάδας. Ο υποψήφιος βουλευτής του ΚΚΕ μίλησε, σε μια ομολογουμένως πολύ καλή συγκέντρωση, σε καφενείο του χωριού.

Σχολιάστε

Filed under Εκλογικά, Νικιάνα

Στο Νοσοκομείο Λευκάδας θα περιοδεύσουν σήμερα το πρωί οι υποψήφιοι βουλευτές του ΚΚΕ

Σήμερα το πρωί στις 10.00, κλιμάκιο της Νομαρχιακής Επιτροπής Λευκάδας του ΚΚΕ, με επικεφαλής τους υποψήφιους βουλευτές του κόμματος, θα περιοδεύσει στο Νοσοκομείο Λευκάδας. Στο πλαίσιο αυτό θα γίνει συνάντηση με το Σωματείο Εργαζομένων και το Διοικητή του Νοσοκομείου.

Σχολιάστε

Filed under Εκλογικά