Category Archives: Δήμος Λευκάδας

Απορρίφθηκε τελικά «ως απαράδεκτη λόγω της αοριστίας της» η αίτηση του Δήμου Λευκάδας για τη βρύση στην τοποθεσία «Κεραμιδάκι» της Νικιάνας

Με την 100/2009 απόφασή του το Ειρηνοδικείο Λευκάδας απέρριψε ως «απαράδεκτη λόγω της αοριστίας της» την αγωγή του Δήμου Λευκάδας για τη βρύση στη θέση «Κεραμιδάκι» Νικιάνας.

Η παλιά βρύση στο «Κεραμιδάκι» Νικιάνας. Σύμφωνα με την εντοιχισμένη μαρμάρινη πλάκα η βρύση κτίσθηκε το 1890 από τον Γεώργιο Μπουμπούλη και ανακαινίστηκε στη σημερινή της μορφή το 1925 από την Ζωή Βαλαωρίτη, νύφη (μάλλον) του εθνικού μας ποιητή Αριστοτέλη Βαλαωρίτη.

Η παλιά βρύση στο «Κεραμιδάκι» Νικιάνας. Σύμφωνα με την εντοιχισμένη μαρμάρινη πλάκα η βρύση κτίσθηκε το 1890 από τον Γεώργιο Μπουμπούλη και ανακαινίστηκε στη σημερινή της μορφή το 1925 από την Ζωή Βαλαωρίτη, νύφη (μάλλον) του εθνικού μας ποιητή Αριστοτέλη Βαλαωρίτη.

Παραθέτουμε κάποια αποσπάσματα από την 100/2009 απόφαση του Ειρηνοδικείου Λευκάδας – οι τονισμοί είναι δικοί μας:

«… Με την υπό κρίση αίτηση ο αιτών Δήμος εκθέτει ότι μέσα στην ιδιοκτησία του καθ’ου (σ.σ. του εναγομένου), την οποία περιγράφει σ’ αυτήν, υπάρχει από αμνημόνευτα χρόνια κοινοτική βρύση η οποία τροφοδοτούσε όλους τους κατοίκους της πρώην κοινότητας Νικιάνας. Στη συνέχεια εκθέτει ότι ο καθ’ου και οι δικαιοπάροχοί του και συγκεκριμένα ο πωλητής του, αναγνώριζαν παλαιόθεν την ως άνω βρύση ως κοινόχρηστη και «άφηναν» ανενόχλητους τους κατοίκους και τους επισκέπτες να διέρχονται από το άκρο της ως άνω ιδιοκτησίας τους, κατά μήκος 20 μέτρων και πλάτος 1,80 παραπλεύρως με τη θάλασσα, να επισκέπτονται την κοινοτική βρύση και να «παίρνουν» νερό. Τέλος ο αιτών εκθέτει ότι κατά τον μήνα Μάιο ο καθ’ου περιέφραξε την ιδιοκτησία του αποκλείοντας έτσι στους κατοίκους από τη χρήση της βρύσης αυτής, η οποία εκτός των άλλων ανήκει στα εκτός συναλλαγής πράγματα και η θέση της είναι εντός της ζώνης αιγιαλού και παραλίας. Με βάση δε αυτά ζητά να υποχρεωθεί ο καθ’ου να πάψει να προσβάλλει την προσωπικότητά του, και συγκεκριμένα α) να υποχρεωθεί να αφαιρέσει την περίφραξη και τα άλλα εμπόδια που έχει τοποθετήσει καθ’ όλο το μήκος και πλάτος της οδού, άλλως να επιτραπεί τούτο σ’ αυτόν με δαπάνες του, και β) να πάψει να αποκλείει τη βρύση με κάθε είδους περιφράξεις που καθιστούν ανέφικτη την παροχή ύδρευσης ή αλλοιώνουν ή καταργούν την κοινή ωφέλεια αυτής. Ακόμη ζητεί να απειληθεί σε βάρος του καθ’ου χρηματική ποινή και προσωπική κράτηση για κάθε μελλοντική προσβολή της προσωπικότητάς του, καθώς και για τη μη τήρηση των όρων της απόφασης που θα εκδοθεί και να καταδικαστεί ο καθ’ου στη δικαστική του δαπάνη. Με τέτοιο περιεχόμενο και αιτήματα η ένδικη αίτηση είναι αόριστη και ανεπίδεκτη δικαστικής εκτίμησης, καθόσον ο αιτών αν και επικαλείται τον κοινόχρηστο χαρακτήρα των επιδίκων -βρύσης και δρόμου- δεν αναφέρει το τρόπο που αυτά κατέστησαν κοινόχρηστα. Ειδικότερα σε ότι αφορά τη βρύση δεν αναφέρει αν το νερό αυτής έχει ελεύθερη ροή, οπότε από τη φύση του θα ανήκει στα κοινόχρηστα ή είναι διοχετευόμενο, οπότε και θα έπρεπε να επικαλεσθεί τον τρόπο που αυτό κατέστη κοινόχρηστο, δεδομένου ότι όπως ο ίδιος αναφέρει στην αίτηση βρίσκεται εντός ιδιοκτησίας του καθ’ου. Να σημειωθεί εδώ ότι ως προς τη θέση της επίδικης βρύσης υπάρχει αντίφαση στην αίτηση, καθόσον ενώ αρχικά αναφέρεται ότι αυτή βρίσκεται εντός της ιδιοκτησίας του καθ’ου, στην συνέχεια όλως αντιφατικά αναφέρεται ότι βρίσκεται εντός της ζώνης αιγιαλού και παραλίας, τα οποία είναι κοινόχρηστα. Όσον αφορά τον επίδικο δρόμο, πέραν της ελλιπούς περιγραφής του, δεν αναφέρει με ποιο νόμιμο τρόπο, από αυτούς που αναφέρθηκαν στην μείζονα σκέψη (α) από το νόμο, (β) απ’ τη δικαιοπρακτική βούληση ή (γ) την αμνημονεύτου χρόνου αρχαιότητα, απέκτησε αυτός την ιδιότητα του κοινόχρηστου. Η ανάγκη δε να αναφερθεί τούτο γίνεται επιτακτικότερη, λόγω της αμφίβολης αναφοράς στην αίτηση ότι οι προκάτοχοι του καθ’ου και συγκεκριμένα ο πωλητής «παλιόθεν αναγνώριζαν την βρύση ως κοινόχρηστη και άφηναν ανενόχλητους τους κατοίκους και επισκέπτες να διέρχονται από το άκρο της ως άνω ιδιοκτησίας τους…». Περαιτέρω κι αν ακόμη ο αιτών ήθελε θεωρηθεί ότι με την γενική αναφορά παλαιόθεν εννοεί την αμνημονεύτου χρόνου αρχαιότητα, η αναφορά αυτή δεν αρκεί για να συνιστά νόμιμο τρόπο χαρακτηρισμού τούτου, ως κοινόχρηστου, γιατί για να προσλάβει αυτός την ιδιότητα του κοινοχρήστου με το θεσμό της αμνημονεύτου χρόνου αρχαιότητας, έπρεπε να επικαλεστεί ότι είχε δοθεί στην κοινή χρήση και τη θεραπεία του δημοσίου συμφέροντος από αμνημονεύτων χρόνων, ήτοι τουλάχιστον 80 χρόνια πριν την εισαγωγή του ΑΚ την 23-2-1946 (ΑΠ 286/87 Δνη 29, 1365, Ειρ. Παραμ. 5/1998, Τραπ. Νομ. Πληρ.), γεγονός που στην προκειμένη περίπτωση δεν αναφέρεται.

Συνεπώς σύμφωνα με τα προεκτεθέντα στη μείζονα νομική σκέψη, η κρινόμενη αίτηση πρέπει να απορριφθεί ως απαράδεκτη λόγω της αοριστίας της και να επιβληθεί εις βάρος του αιτούντος η δικαστική δαπάνη του καθ’ου (άρθ. 176 Κ.Πολ.Δ.)…»

Advertisements

Σχολιάστε

Filed under Δήμος Λευκάδας, Νικιάνα

Τι γίνεται με την πηγή στη θέση «Κεραμιδάκι» Νικιάνας;

Σύμφωνα με τα τελευταία γνωστά σε μένα τουλάχιστον περιστατικά ήταν να γίνει από το δικαστήριο αυτοψία. Δεν ξέρω αν πράγματι έχει γίνει ως ώρας και αν πάρθηκε κάποια απόφαση.

Παραθέτουμε όμως ένα απόσπασμα από συνεδρίαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Αλεξάνδρου, που έγινε στις 18 Οκτώβρη 1995, επί προεδρίας Πραξιτέλη Σούνδια, με θέμα «Περί ψήφισης νέου κανονισμού ύδρευσης» -ο προηγούμενος ήταν από το 1983- και όπου φαίνεται καθαρά ότι στους υδάτινους πόρους που διαχειρίζονταν η κοινότητα Αλεξάνδρου ανήκε και η πηγή στο Κεραμιδάκι.

keramidaki_phgh

Αντιγράφουμε από το πρακτικό της απόφασης με α.α 92/1995:

[…]
Ο Πρόεδρος εκήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αφού εισηγήθηκε το ΣΤ’ θέμα της ημερήσιας διάταξης εξέθεσε ότι με την πάροδο του χρόνου προέκυψε η ανάγκη ψήφισης νέου κανονισμού ύδρευσης δεδομένου ότι ο προηγούμενος κανονισμός που έγινε το έτος 1983 δεν καλύπτει όλα τα προβλήματα που έχουν παρουσιαστεί μέχρι τώρα.

Στη συνέχεια διάβασε στο συμβούλιο το σχέδιο που έχει συντάξει ο ίδιος και κάλεσε αυτό ν’ αποφασίσει σχετικά:

Το Συμβούλιο λαβών υπόψη την εισήγηση του Προέδρου και την ανάγκη ψήφισης νέου κανονισμού ύδρευσης της κοινότητας

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

Ψηφίζει νέο ειδικό κανονισμό ύδρευσης ο οποίος θα ρυθμίζει την λειτουργία του υδραγωγείου της κοινότητας και θα διέπει τις παροχετεύσεις που ενεργούνται από το δίκτυο παροχής ως εξής:

Άρθρο 1

Στην κοινότητα Αλεξάνδρου ανήκουν οι παρακάτω υδάτινοι πόροι και τους οποίους διαχειρίζεται:

α) ΠΗΓΕΣ

 1. Κανάλι
 2. Φτελιά
 3. Παύλου
 4. Μποϊτός
 5. Κεραμειδάκι
 6. Πασά
 7. Μαγεμένου
 8. Κάλπενος
 9. Φραξί
 10. Μιτσιβάλι
 11. Γαλάτη

[…]

Άρθρο 2

Οι πηγές βρίσκονται στη διάθεση των κατοίκων και των περιπατητών. Η άντληση νερού από τους συλλεκτήρες των πηγών με μηχανικά μέσα κατόπιν έγκρισης του Κοιν. Συμβουλίου.

[…]

Οι υπογραμμίσεις είναι δικές μου και νομίζω ότι τα λόγια περιττεύουν ως προς το ερώτημα τουλάχιστον, αν η πηγή στο Κεραμιδάκι ανήκει στην πρώην κοινότητα και νυν Δημοτικό Διαμέρισμα Αλεξάνδρου ή είναι ιδιωτική, όπως θέλουν ορισμένοι να ισχυρίζονται.

Σχολιάστε

Filed under Δήμος Λευκάδας, Νικιάνα, Στραβά κι ανάποδα

Ανοίγει αύριο τις αυλαίες του το 47o Διεθνές Φεστιβάλ Φολκλόρ Λευκάδας

Πρόγραμμα Κυριακής 16 Αυγούστου 2009

Στις 10.00 το πρωί θα γίνει η υποδοχή των αρχηγών των Συγκροτημάτων στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Λευκάδας και θα ανακοινωθεί το πρόγραμμα.

Αργότερα στις 19.00 θα ακολουθήσει η καθιερωμένη μεγάλη χορευτική παρέλαση όλων των συμμετεχόντων συγκροτημάτων στους δρόμους της πόλης της Λευκάδας.

Η διαδρομή που θα ακολουθηθεί είναι:
Οδός Ευσταθίου Ζάκκα – Πλατεία Αγίου Μηνά – Κεντρική Αγορά – Κεντρική Πλατεία – Παραλία

Στις 20.30 θα γίνει στην παραλία η έπαρση σημαιών των συμμετεχόντων κρατών και ο Χορός Ειρήνης και Συναδέλφωσης των Λαών.

Ακόλουθα στις 21.00 στο Ανοιχτό Θέατρο Λευκάδας θα αρχίσει η Τελετή Έναρξης. Ο Δήμαρχος Λευκαδίων κ. Βασίλης Φέτσης θα κηρύξει επίσημα την έναρξη του Φεστιβάλ και θα ακολουθήσει ολιγόλεπτη (5′) αντιπροσωπευτική εμφάνιση όλων των συγκροτημάτων με παρουσιαστή του προγράμματος τον κ. Αλέξη Κωστάλα.

Στο φετινό φολκλορικό φεστιβάλ συμμετέχουν συγκροτήματα από τις εξής χώρες:

Αίγυπτος

Αίγυπτος

Γεωργία

Γεωργία

Ιαπωνία

Ιαπωνία

Ινδονησία

Ινδονησία

Ιταλία

Ιταλία

Κολομβία

Κολομβία

Ουγγαρία

Ουγγαρία

Ουζμπεκιστάν

Ουζμπεκιστάν

Ουκρανία

Ουκρανία

Ρωσία

Ρωσία

Σερβία

Σερβία

Χιλή

Χιλή

Μάλτα

Μάλτα

Συμμετέχουν επίσης τα εξής ελληνικά συγκροτήματα:

 • Κέντρο Λαογραφικών Ερευνών Λάρισας
 • Χορευτική Ομάδα «Έρευνα» Λαογραφικού Μουσείου Δήμου Σαλαμίνας

Και τα Λευκαδίτικα συγκροτήματα:

 • Ορφεύς
 • Νέα Χορωδία
 • Πήγασος
 • Απόλλων Καρυάς
 • Αλέξανδρος Νυδριού
 • Χορευτικό Τμήμα του Δημοτικού Πολιτιστικού Οργανισμού Δήμου Σφακιωτών «ο Φωτεινός»

Σχολιάστε

Filed under Ανακοινώσεις, Δήμος Λευκάδας, Καλοκαίρι 2009

Παράσταση από το Ιαπωνικό χοροθέατρο «BUGEKI»

Στα πλαίσια των εκδηλώσεων για την επέτειο των 20 χρόνων της αδελφοποίησης των Δήμων Λευκάδας και Σιντζούκου του Τόκυο καθώς και της συμπλήρωσης των 110 χρόνων Ελληνο-Ιαπωνικής φιλίας το Ιαπωνικό χοροθέατρο «BUGEKI» έδωσε παράσταση χθες βράδυ στο κηποθέατρο «Άγγελος Σικελιανός».

bugeki_01

Την παράσταση παρακολούθησε αρκετός κόσμος καθώς και οι επίσημοι Ιάπωνες προσκεκλημένοι του Δήμου Λευκάδας: Ο δισέγγονος του Λευκάδιου Χερν κ. Tatsuya Koizumi, ο εκπρόσωπος του Δήμου Σιντζούκου και εκ μέρους της Ιαπωνικής πρεσβείας στην Ελλάδα ο μορφωτικόςς ακόλουθος.

Σχολιάστε

Filed under Δήμος Λευκάδας, Εκδηλώσεις, Καλοκαίρι 2009

Από την ημερίδα για την επέτειο 20 χρόνων από την τελετή αδελφοποίησης των Δήμων Λευκάδας και Σιντζούκου του Τόκυο

Πραγματοποιήθηκε χθες βράδυ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Πολιτιστικού Κέντρου Λευκάδας η ημερίδα για την επέτειο των είκοσι χρόνων από την τελετή αδελφοποίησης των Δήμων Λευκάδας και Σιντζούκου (Shinjuku), μιας από τις 23 διοικητικές περιφέρειες του Τόκυο. Τιμήθηκε επίσης η 110η επέτειος της Ελληνοϊαπωνικής φιλίας. Η αδελφοποίηση των δύο δήμων οφείλεται ως γνωστόν στο γεγονός ότι ο διάσημος ελληνοϊρλανδός συγγραφέας Λευκάδιος Χερν, που θεωρείται ο εθνικός συγγραφέας της Ιαπωνίας, γεννήθηκε στην Λευκάδα και πέθανε στην Σιντζούκου. Οι ανταλλαγές μεταξύ των δύο πόλεων είχαν ξεκινήσει από το Μάιο του 1989 όταν ο διοικητής της Σιντζούκου επισκέφθηκε την Λευκάδα όπου είχε ανεγερθεί η προτομή του Λευκάδιου Χέρν. Στις 12 Οκτωβρίου του 1989 υπογράφηκε η πράξη της αδελφοποίησης μετά από επίσκεψη του τότε δημάρχου της Λευκάδας κ. Σπύρου Μαργέλη στην Σιντζούκου.

[Ο Δήμαρχος Λευκαδίων Βασίλης Φέτσης με τους Ιάπωνες προσκεκλημένους. Από αριστερά: ο εκπρόσωπος του Δήμου Σιντζούκου, ο δισέγγονος του Λευκάδιου Χερν και ο μορφωτικός ακόλουθος της Ιαπωνικής πρεσβείας]

shinjuku_01

Στην ημερίδα μίλησαν η κ. Άννα Νικοδήμου, Έφορος Τέχνης του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Λευκάδας με θέμα «Λευκάδα – Σιντζούκου – Παιδικές εικαστικές ανταλλαγές – Οι χρυσές γέφυρες του κόσμου» και ο κ. Σπύρος Μαργέλης, τέως Δήμαρχος Λευκαδίων και τέως Νομάρχης Λευκάδας, εκ των πρωταγωνιστών της αδελφοποίησης, με θέμα «Λευκάδα – Σιντζούκου, 20 χρόνια φιλίας και συνεργασίας, Έμοιαζε με όνειρο… είναι πραγματικότητα».

Στην εκδήλωση απηύθυναν χαιρετισμό ο Δήμαρχος Λευκαδίων και Πρόεδρος του Πνευματικού Κέντρου κ. Βασίλης Φέτσης και ο Αντινομάρχης Λευκάδας κ. Σπύρος Ρεκατσίνας. Παραβρέθηκαν και μίλησαν επίσης ο μορφωτικός ακόλουθος της Ιαπωνικής πρεσβείας στην Αθήνα, εκπρόσωπος της διοικητικής περιφέρειας Σιντζούκου, ο δισέγγονος του Λευκάδιου Χερν και ο κ. Μεγακλής Ρογκάκος, ιστορικός τέχνης και επιμελητής στο Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος. Ο τελευταίος αναφέρθηκε στα εννέα συνολικά έργα τριών Λευκαδιτών ζωγράφων -τρία κάθε καλλιτέχνη- του Κώστα Γλένη, του Διονύση Ζαβερδινού και του Σωτήρη Θεριανού, μαθητών του Θεόδωρου Στάμου, τα οποία είναι επηρεασμένα από την Ιαπωνική καλλιγραφία και τα οποία εκτίθονταν στο φουαγιέ της αίθουσας. Μετά το τέλος της έκθεσης οι πίνακες θα παραχωρηθούν στο Μουσείο του Λευκαδίου Χερν στο Ματσούε της Ιαπωνίας, όπου και θα αποτελέσουν μέρος της μόνιμης συλλογής του.

Στο τέλος της εκδήλωσης έγινε ανταλλαγή δώρων και απονομή αναμνηστικών. Εντύπωση μας έκανε η χαμηλή σχετικά συμμετοχή κόσμου στην εκδήλωση. Όπως ακούσαμε από τον κ. Σπύρο Μαργέλη στην ομιλία του, οι Ιάπωνες δίνουν πολύ μεγάλη σημασία στην αδελφοποίηση των δύο δήμων. Σε αντίστοιχες δε εκδηλώσεις στην Ιαπωνία ήταν εκατοντάδες αυτοί που συμμετείχαν.

Αργότερα, στα πλαίσια των εκδηλώσεων αυτών, το Χοροθέατρο «BUGEKI» από την Ιαπωνία έδωσε παράσταση στο κηποθέατρο «Άγγελος Σικελιανός».

Κάντε (διπλό) κλικ για να μεγεθύνετε τις εικόνες…

Σχολιάστε

Filed under Δήμος Λευκάδας, Εκδηλώσεις, Καλοκαίρι 2009

Στο Τοπικό Συμβούλιο του Δ.Δ. Αλεξάνδρου πετάει τώρα το μπαλάκι ο δήμαρχος για το θέμα της προστασίας του δάσους των Σκάρων

oloi_gia_ti_lefkada_logo Λάβαμε από τον επικεφαλής της Δημοτικής Κίνησης «ΟΛΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΥΚΑΔΑ» κ. Κώστα Δρακονταειδή την ερώτηση που τέθηκε από την παράταξή του κατά την 22η συνεδρίαση του Δ.Σ.

του Δήμου Λευκάδας, που έγινε την Τετάρτη 29 Ιουλίου 2009, στην προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση, καθώς και την απάντηση του δημάρχου και τις παραθέτουμε:

dryodasos_01

Ερώτημα που θέσαμε στον κ. Δήμαρχο, προ ημερησίας διάταξης και απάντηση που πήραμε:

1. Το Δημοτικό Συμβούλιο σε συνεδρίασή του στις 5 Νοεμβρίου 2008, ύστερα από εισήγηση της Κίνησής μας, συζήτησε το θέμα της προστασίας και αξιοποίησης των Σκάρων.

Η ομόφωνη απόφαση (αριθμ. 321) που πήρε, ήταν η εξής:

« 1. Να εφαρμοσθεί αυστηρά ο νόμος, που αφορά στη βόσκηση. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να παρθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένου και του Δήμου, οι αντίστοιχες αποφάσεις.

2. Με πρωτοβουλία της Δημοτικής Αρχής και σε διάστημα 10 ημερών, να συγκληθεί σύσκεψη όλων των εμπλεκομένων υπηρεσιών (Περιφερειακών, Νομαρχιακών, Δημοτικών).

Σκοπός της σύσκεψης, θα είναι η επιτάχυνση των διαδικασιών.

3. Να ληφθεί κάθε μέτρο που αφορά στην προστασία του δάσους, χωρίς «εκπτώσεις».

4. Να αποκατασταθεί με κάθε τρόπο, η ελεύθερη πρόσβαση των περιπατητών στην περιοχή.

5. Να ανατεθεί άμεσα (σε επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο), μελέτη προστασίας και αξιοποίησης της περιοχής των Σκάρων, στα πλαίσια ενός γενικότερου σχεδιασμού, που θα περιλαμβάνει και την ευρύτερη περιοχή Αλεξάνδρου – Κολυβάτων.

Στόχος της μελέτης, πρέπει να είναι η προστασία των φυσικών και ιστορικών μνημείων της περιοχής, καθώς και η αξιοποίησή της με την υποστήριξη δράσεων που θα προωθούν εναλλακτικές μορφές τουρισμού.

Το έργο αφορά ήπιες, το τονίζουμε ξανά, ΗΠΙΕΣ παρεμβάσεις.

Ενδεικτικά αναφέρουμε τις εξής:

 • Συντήρηση και ανάδειξη μονοπατιών με διαπλατύνσεις και καθαρισμούς, επίστρωση του εδάφους με πέτρα, και κατασκευή ξύλινων σκαλοπατιών σε δύσβατα σημεία.
 • Αποκατάσταση ξερολιθιών και συντήρηση των αναβαθμίδων.
 • Καθορισμός περιπατικών διαδρομών και μονοπατιών.
 • Τοποθέτηση ξύλινων ενημερωτικών πινακίδων και κατασκευή έργων πυρόσβεσης.
 • Κατασκευή θέσεων ανάπαυσης, τοποθέτηση τραπεζόπαγκων, ξύλινων κιγκλιδωμάτων και κατασκευή πέτρινων βρυσών.
 • Φύτευση νέων δενδρυλλίων και λιθοδομών για την προστασία των δένδρων από τη διάβρωση.

6. Να διασφαλισθεί η Δημοτική περιουσία, με βάση το Κτηματολόγιο.

7. Να γίνει αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης, με οριοθέτηση των χώρων που πρέπει να αποκλεισθούν από τη βόσκηση, γιατί χρήζουν προστασίας και αναγέννησης, καθώς και των χώρων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για ελεγχόμενη βόσκηση. (Μελέτη για το πώς θα ελέγχεται η βόσκηση).

8. Κάθε χρόνο έγκριση από το Δ.Σ. των βοσκήσιμων εκτάσεων.

9. Ο Δήμος να παραχωρήσει χώρο για σταυλισμό των ζώων. »

Από τότε που λήφθηκε η απόφαση μέχρι σήμερα (δηλαδή εννέα μήνες μετά), ουδέποτε ενημερώθηκε το Δ.Σ., για το πώς υλοποιείται αυτή η απόφαση.

Εξ όσων γνωρίζουμε, κανένα από τα εννέα σημεία της απόφασης, δεν έχει δρομολογηθεί.

Δεν υποστηρίζουμε ότι όλα αυτά είναι εύκολα, αλλά είναι επιεικώς απαράδεκτο, να μην έχει γίνει απολύτως τίποτα.

Τα ερωτήματα επομένως που προκύπτουν, είναι προφανή.

α) γιατί δεν έχει γίνει τίποτα;

β) πότε επιτέλους θα ξεκινήσει να γίνεται κάτι συγκεκριμένο;

Απάντηση Δημάρχου:

Το Τοπικό Συμβούλιο Αλεξάνδρου-Νικιάνας, οφείλει να συγκαλέσει τη σύσκεψη που αποφασίσαμε (με Υπηρεσίες Νομαρχίας, Περιφέρειας κ.λ.π.)!!!

Ο μελετητής (ποιος τον όρισε άραγε;) θα καταθέσει προτάσεις.

Δεν έχει γίνει κάτι άλλο.

Σχόλιο:

Συνηθισμένες απαντήσεις, μετάθεση ευθυνών, απραξία…

Μερικές φορές στην περίπτωσή τους και «η επιστήμη σηκώνει ψηλά τα χέρια».

Συμπέρασμα δεν έχει γίνει, εννέα μήνες μετά, Τ Ι Π Ο Τ Α.

======================================================
Εδώ τελειώνει και το απεσταλμένο ενημερωτικό δελτίο της προαναφερόμενης Δημοτικής Κίνησης.

dryodasos_02

Καταλάβατε; Έχει παρθεί εδώ και πάνω από εννιά μήνες μια ομόφωνη απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λευκάδας – η υπ’ αριθμόν 321. Που ψηφίστηκε στις 5 Νοέμβρη 2008 από όλες τις δημοτικές παρατάξεις. Που πάει να πει, ότι όλοι αναγνωρίζουν ότι υπάρχει πρόβλημα με το δρυοδάσος των Σκάρων και ότι αυτό χρήζει προστασίας, άμεσης μάλιστα. Όμως μέχρι σήμερα, δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα, όπως ομολογεί ο δήμαρχός μας, ο κ. Φέτσης. Και ως γνωστόν, «όποιος δεν θέλει να ζυμώσει…»

Οφείλει, λέει τώρα, «το τοπικό συμβούλιο Αλεξάνδρου-Νικιάνας να συγκαλέσει τη σύσκεψη που αποφασίσαμε (με Υπηρεσίες Νομαρχίας, Περιφέρειας κ.λ.π.)». Δεν είμαι γνώστης των κανονισμών λειτουργίας και δεν ξέρω αν αυτό έγκειται όντως στις αρμοδιότητες ενός τοπικού συμβουλίου. Αλλά ας πούμε τώρα ότι για διάφορους λόγους το τοπικό συμβούλιο δεν μπορεί ή δεν θέλει να συγκαλέσει τη σύσκεψη, δεν θα έπρεπε να την συγκαλέσει τότε ο Δήμος με τα αρμόδια όργανά του;

Να πω τέλος ότι όλο αυτό το διάστημα έχω σχηματίσει τη γνώμη ότι δεν υπάρχει δυστυχώς η βούληση από πλευράς των αυτοδιοικητικών αρχών του τόπου μας, που είναι και οι άμεσα εμπλεκόμενες, για την προστασία των Σκάρων. Δεν θα υπάρξει νομίζω και στο μέλλον και για όσο διάστημα θα χρειαστεί ακόμη μέχρι η προστασία του δρυοδάσους  να γίνει μια πανλευκαδική υπόθεση, ως όφειλε να ‘ναι εδώ και καιρό…

2 Σχόλια

Filed under Δάσος των Σκάρων, Δήμος Λευκάδας, Περιβάλλον

Παραθαλάσσιος οικισμός ο Αλέξανδρος…

Λέτε να ‘φτασε η θάλασσα στο «Ξήλωμα» και δεν το πήραμε είδηση; Στο χάρτη πάντως της Λευκάδας, του επίσημου οδηγού Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, είδαμε τον ορεινό οικισμό Αλέξανδρο -πέρα από τα άλλα ευτράπελα Κομήλιον, Καλαμίτσιον κλπ.- να βρέχεται από θάλασσα.

chartis_alexandros

Και που είσαι ακόμη! Με τον Καποδίστρια 2 τον βλέπω να περνάει στο Ξηρόμερο.

3 Σχόλια

Filed under Δήμος Λευκάδας, Νικιάνα, Στραβά κι ανάποδα

Πριν… και μετά!

Έτσι ήταν πριν μια βδομάδα περίπου όταν κάναμε τη σχετική ανάρτηση,

syntrivani_021

και έτσι είδαμε να ‘ναι χθες το βράδυ περνώντας από εκεί.

syntrivani_022

Μπα… λέτε στ’ αλήθεια να μας διαβάζουν; Δεν το πολυπιστεύω πάντως, μπορεί να ήταν τυχαίο ή ακόμη και προγραμματισμένο, που καθαρίστηκε τελικά το αναφερόμενο συντριβάνι στην πλατεία Μαρκά, στην πόλη της Λευκάδας. Όπως και να ‘χει όμως το πράγμα «τέλος καλό,  όλα καλά».

Σχολιάστε

Filed under Δήμος Λευκάδας

Είναι πράγματι ν’ απορεί κανείς…

Έχουμε αναφερθεί και άλλες φορές στα έντονα προβλήματα καθαριότητας και ευπρεπισμού που αντιμετωπίζει το νησί μας, η πόλη και τα χωριά του. Είναι πράγματι να απορεί κανείς για την επιεικώς απαράδεκτη κατάσταση. Και να αναρωτιέται: καλά δεν φτάνουν όλα αυτά στα αυτιά των υπευθύνων της Υπηρεσίας Καθαριότητας; Μάλλον θα πρέπει να φτάνουν. Ε, και τι έγινε!

Οι πιο κάτω φωτογραφίες λήφθηκαν πρόσφατα, τι πρόσφατα δηλαδή, χθες το απόγευμα για την ακρίβεια. Δεν είναι από καμιά απομακρυσμένη φτωχοσυνοικία και ούτε από την παραγκούπολη δίπλα στη χωματερή. Χωρίς βέβαια να θέλουμε να πούμε ότι στις περιπτώσεις αυτές θα δικαιολογούνταν. Είναι από μια σχεδόν κεντρική πλατεία της Λευκάδας, την πλατεία Μαρκά. Πίσω από τη Δημόσια Βιβλιοθήκη και σε απόσταση αναπνοής από την Αίθουσα Τέχνης «Θεόδωρος Στάμος» και την Χαραμόγλειο Βιβλιοθήκη που θα πρέπει να δέχονται αρκετούς επισκέπτες.

syntrivani_01

Δεν θα ήθελα να σταθώ τώρα στα του τουρισμού, το συντριβάνι αυτό όμως με τα λιμνάζοντα νερά και τις κάθε λογής βρομιές μέσα, πέρα από τον αισθητικό βιασμό, θα πρέπει  να αποτελεί σίγουρα και εστία μόλυνσης.

syntrivani_02

Σχολιάστε

Filed under Δήμος Λευκάδας, Στραβά κι ανάποδα

Εκδήλωση προς τιμήν των πεσόντων Λευκαδιτών στον Ελληνοϊταλικό πόλεμο 1940-1941

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Δήμος Λευκαδίων και ο Βουλευτής Λευκάδας
Θοδωρής Σολδάτος

Σας προσκαλούν στην εκδήλωση προς τιμήν των πεσόντων Λευκαδιτών στον Ελληνοϊταλικό πόλεμο 1940-1941 που θα πραγματοποιηθεί την ΤΕΤΑΡΤΗ 20 Μαΐου 2009, Ώρα 7.00 μ.μ. στην Αίθουσα Συνεδρίων του Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου Λευκαδίων.

Στην εκδήλωση θα μιλήσει ο Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΡΛΑΣ και θα παρουσιαστεί το βιβλίο του

«ΟΙ ΗΡΩΕΣ ΤΟΥ 1940 ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ»
(7.976 πεσόντες παραμένουν προσωρινά θαμμένοι ή άταφοι στα πεδία των μαχών)

Επιτύμβια στήλη πεσόντων Λευκαδιτών στον πόλεμο του 1897 που βρίσκεται στο Πάρκο Παραλίας

Επιτύμβια στήλη πεσόντων Λευκαδιτών στον πόλεμο του 1897 που βρίσκεται στο Πάρκο Παραλίας

ΠΕΜΠΤΗ 21 Μαΐου 2009 και ώρα 12.00 θα γίνει η αποκάλυψη της επιτύμβιας στήλης με τα ονόματα των πεσόντων στο μνημείο της Παραλίας.

Σχολιάστε

Filed under Ανακοινώσεις, Δήμος Λευκάδας

“Δείξε μου το σπίτι σου, να σου πω ποιος είσαι”!

Έχουμε αναφερθεί αρκετές φορές στα προβλήματα καθαριότητας που αντιμετωπίζει το νησί μας, το νησί της Λευκάδας. Η πόλη και τα χωριά της… Οι εικόνες που βλέπει κανείς καθημερινά είναι απελπιστικές. Και βρισκόμαστε μόλις ένα βήμα πριν την τουριστική περίοδο για να μην πούμε ότι δειλά-δειλά έχει ήδη ξεκινήσει.

Η περισυλλογή, αποκομιδή, μεταφορά και διάθεση των αστικών απορριμμάτων καθώς και η καθαριότητα των εξωτερικών χώρων όπως: εργασίες περισυλλογής και απομάκρυνσης σκουπιδιών και απορριμμάτων που κείνται σε οδούς, πλατείες, κοινόχρηστους χώρους, δημόσια κτίρια και παραλίες, είναι υποχρεώσεις του Δήμου και η αρμοδιότητα ανήκει στις Υπηρεσίες Καθαριότητας του εκάστοτε Δήμου. Οι δημότες βέβαια δεν είναι άμοιροι των ευθυνών τους.

Παραθέτουμε κάποιες φωτογραφίες -είναι μιας βδομάδας περίπου, αλλά δεν πιστεύω να έχει αλλάξει κάτι εν τω μεταξύ – που λήφθηκαν, σε απόσταση αναπνοής, περιμετρικά από το Δημαρχιακό Μέγαρο. Σε ακτίνα μόλις λίγων μέτρων… Δείξε μου, λοιπόν, το σπίτι σου να σου πω ποιος είσαι!

Μάλλον για λιπαντικά και λάδια κινητήρων πρόκειται. Δεν είναι σίγουρα ο κατάλληλος τρόπος αποθήκευσης. Τους είπε κανείς ότι... «μικρή ποσότητα λιπαντικού είναι αρκετή να προκαλέσει ζημιά στο περιβάλλον;»... ότι «ένα λίτρο λαδιού μολύνει σχεδόν ένα εκατομμύριο λίτρα νερού;».

Μάλλον για λιπαντικά και λάδια κινητήρων πρόκειται. Δεν είναι σίγουρα ο κατάλληλος τρόπος αποθήκευσης. Τους είπε κανείς ότι... «μικρή ποσότητα λιπαντικού είναι αρκετή να προκαλέσει ζημιά στο περιβάλλον;»... ότι «ένα λίτρο λαδιού μολύνει σχεδόν ένα εκατομμύριο λίτρα νερού;»

… ότι το ΠΔ 82/2004, και δεν ξέρω τι άλλο νομικό πλαίσιο, «απαγορεύει την απόρριψη αποβλήτων λιπαντικών ελαίων στα επιφανειακά και υπόγεια νερά, στα χωρικά θαλάσσια νερά, στα νερά των αποχετευτικών συστημάτων και στο έδαφος

Διακρίνεται στο βάθος το Δημαρχιακό Μέγαρο...

Διακρίνεται στο βάθος το Δημαρχιακό Μέγαρο...

kathariotita_dimarxeio_02

kathariotita_dimarxeio_03

kathariotita_dimarxeio_04

kathariotita_dimarxeio_06

kathariotita_dimarxeio_07

kathariotita_dimarxeio_08

Η είσοδος αυτή οδηγεί στο υπό κατασκευή κτίριο «Θέατρο Λευκάδας» που κάπου έχει κολλήσει. Περιττό να πούμε ότι οι εσωτερικοί χώροι λειτουργούν ως δημόσια αφοδευτήρια...

Η είσοδος αυτή οδηγεί στο υπό κατασκευή κτίριο του «Θεάτρου Λευκάδας», αν δεν απατώμαι, η αποπεράτωση του οποίου κάπου έχει κολλήσει. Περιττό να πούμε ότι οι εσωτερικοί του χώροι λειτουργούν ως δημόσια αφοδευτήρια. Για λόγους αισθητικής αποφεύγουμε την επαλήθευση...

Θα μπορούσαμε να παραθέσουμε και άλλες φωτογραφίες. Κάνετε μια βόλτα γύρω από το Δημαρχείο και θα βεβαιωθείτε για του λόγου το αληθές…

1 σχόλιο

Filed under Δήμος Λευκάδας, Περιβάλλον, Στραβά κι ανάποδα

Για τα πιάνα στο Δημαρχιακό Μέγαρο Λευκάδας …βρέθηκαν πιανίστες

Στο φουαγιέ του Δημαρχείου Λευκάδας έβλεπα εδώ και καιρό σε μια γωνιά ένα μαύρο πιάνο με ουρά. Κάπου διάβασα, δεν θυμάμαι τώρα που, ότι κοστίζει λέει κάμποσες δεκάδες χιλιάδες ευρώ. Δεν ξέρω τι ηλικία έχει και πως βρέθηκε εκεί. Κατασκευάστηκε όμως από την εταιρεία Steinway & Sons. Μια γνωστή εταιρεία με παράδοση πάνω από 150 χρόνια στην ποιοτική κατασκευή πιάνων.

Η μικρή χαριτωμένη πιανίστρια επί το έργον...

Η μικρή χαριτωμένη πιανίστρια επί το έργον... και με ένα χέρι μάλιστα

piano_dimarxeio_02

Ο Heinrich Engelhard Steinweg, όπως αρχικά λεγόταν, ήταν ένας επιπλοποιός που γεννήθηκε στο Wolfshagen της Γερμανίας – βρίσκεται κοντά στην πόλη Braunschweig στο ομόσπονδο κρατίδιο της Κάτω Σαξωνίας. Αργότερα, στο κοντινό Seesen όπου μετακόμισε, κατασκεύασε το 1836 στην κουζίνα του σπιτιού του, το πρώτο πιάνο. Στα 1850 θα μεταναστεύσει στην Αμερική, όπου θα αλλάξει το όνομά του σε Henry Engelhard Steinway, και το 1853 θα δημιουργήσει μαζί με τους γιους του στην Νέα Υόρκη εταιρεία κατασκευής πιάνων με την επωνυμία Steinway & Sons. Όταν πέθανε το 1871, οι γιοι του συνέχισαν την οικογενειακή επιχείρηση.

Παλιά φωτογραφία της επιχείρησης Steinway & Sons στην Νέα Υόρκη (πηγή: www.steinway.de)

Παλιά φωτογραφία της εταιρείας Steinway & Sons στην Νέα Υόρκη (πηγή: http://www.steinway.de)

Πριν λίγες μέρες είδα παρκαρισμένο σε ένα διάδρομο, λίγο πιο κάτω από το πρώτο, ένα δεύτερο όρθιο πιάνο. Δωρεά Μήδειας Ν. Χαμοσφακίδη γράφει πάνω και είναι κατασκευασμένο από την εταιρεία Emil Trübger Hamburg.

Ο δεύτερος πιανίστας, στο όρθιο πιάνο της εταιρείας Trübger

Ο δεύτερος πιανίστας, στο όρθιο πιάνο της εταιρείας Trübger

piano_dimarxeio_04

Ο Friedrich Reinhold Trübger ήταν 30 χρονών και φρεσκοπαντρεμένος όταν άρχισε να δουλεύει ως κατασκευαστής μουσικών οργάνων στο Αμβούργο. Βρισκόμαστε στα 1872 και την εποχή εκείνη το πιάνο ήταν απαραίτητο σε όλα τα καλά σπίτια. Όταν ο Trübger πέθανε το 1894 η γυναίκα του, που είχε μάθει καλά τη δουλειά, συνέχισε την οικογενειακή επιχείρηση. Το 1906 την ανέλαβε ο γιος τους Friedrich Reinhold Trübger II. Σήμερα συνεχιστής της οικογενειακής παράδοσης της εταιρείας είναι η Yvonne Trübger, απόγονος τέταρτης γενεάς.

Παλιά διαφήμιση πιάνων της εταιρείας F. R.Trübger στο Αμβούργο (www.pianohaus-truebger.de)

Παλιά διαφήμιση πιάνων της εταιρείας F. R. Trübger στο Αμβούργο (πηγή: http://www.pianohaus-truebger.de)

Η έδρα της εταιρείας F. R. Trübger στο Αμβούργο (πηγή: www.pianohaus-truebger.de)

Η έδρα της εταιρείας F. R. Trübger στο Αμβούργο (πηγή: http://www.pianohaus-truebger.de)

Σχολιάστε

Filed under Δήμος Λευκάδας, Παλιατζούρα

Όπως πάει μόνο με ελικόπτερο θα έχουμε πρόσβαση

Για το δημοτικό χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων λέω, στην πόλη της Λευκάδας. Αυτόν που βρίσκεται στην οδό Αντ. Τζεβελέκη, κοντά στη μαρίνα, όπου παρκάρω το αυτοκίνητο τις περισσότερες φορές, όταν κατεβαίνω στην πόλη. Αν και έχω δει εδώ και κάμποσο καιρό αρκετές παλέτες με πλάκες εκεί κοντά, οπότε μπορεί να είναι στο πρόγραμμα να διαμορφωθεί τελικά ο χώρος. Μακάρι! Πολλές λακκούβες -κάποιες με νερό ακόμη και με κοάζοντα βατράχια τώρα τελευταία να διεκδικούν το χώρο που τους αφαιρέθηκε- και μπάζα, καθιστούν σε αρκετά σημεία προβληματική την πρόσβαση ακόμη και για τετρακίνητα αυτοκίνητα. Το χειμώνα δε… απαγορευτική. Σε λίγο, όπως πάει, μόνο με ελικόπτερο θα προσεγγίζεται ο χώρος, όπως και στην πιο κάτω φωτογραφία. Το είδα πριν λίγες μέρες, δεν ξέρω για πιο λόγο ήρθε,  σταθμευμένο στο χώρο αυτό.

parking_01

parking_02

parking_03

Πολλά εγκαταλελειμμένα αυτοκίνητα δεν υπάρχουν, αλλά αυτά τα τροχόσπιτα είναι εκεί μόνιμα παρκαρισμένα, από τότε που ήρθα στη Λευκάδα, εδώ και ενάμιση χρόνο περίπου.

parking_04

1 σχόλιο

Filed under Δήμος Λευκάδας, Στραβά κι ανάποδα

Χαιρετισμός του Δημάρχου Λευκαδίων Βασιλείου Φέτση: Αγαπητοί μας φίλοι, μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα…

Όχι δεν κάνω πλάκα! Ούτε έχω σκοπό να κακολογίσω, και ου 
μνησικακήσω επίσης τον κατά τα άλλα συμπαθή σε μένα δήμαρχό μας -ιδιαίτερα μετά την εκτενή συνέντευξή του που διάβασα χθες στην τοπική εφημερίδα «Τα Νέα της Λευκάδας»- αλλά έτσι ακριβώς αναγράφεται σε μια δίγλωσση σελίδα που είδα πρόσφατα σερφάροντας στο διαδίκτυο με τίτλο: Δήμος Λευκάδας (Lefkada Municipality) και ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.dimoslefkadas.gr/.

(Σημ.: μην πατάτε άλλο το σύνδεσμο για να ανοίξει, γιατί όπως φαίνεται η δοκιμαστική σελίδα αποσύρθηκε ξανά και το μόνο που θα δείτε τώρα είναι ότι «είναι υπό κατασκευή» και… «σύντομα κοντά σας»).

istoselida_dimos-lefkadas_021

Πρόκειται σίγουρα για κάποια δοκιμαστική σελίδα που έχει ανεβάσει στο διαδίκτυο ο Δήμος Λευκάδας. Είμαστε δυστυχώς ως ώρας, όπως είναι γνωστό, ένας από τους λίγους Δήμους στην Ελλάδα -στην Ευρώπη έτσι κι αλλιώς- χωρίς επίσημη διαδικτυακή παρουσίαση. Τι κι αν δεχόμαστε δεκάδες χιλιάδες επισκέπτες κάθε καλοκαίρι, και οι ξένοι τουρίστες μαθημένοι όπως είναι, θα ανατρέξουν κατ’ αρχάς στο διαδίκτυο για να βρουν κάποια επίσημα στοιχεία και πληροφορίες για τον τόπο των διακοπών τους.

istoselida_dimos-lefkadas

Η ιστοσελίδα πάντως δεν είναι και άσχημη – σίγουρα υπάρχει πάντα το καλύτερο. Φαίνεται όμως σε γενικές γραμμές καλαίσθητη και λειτουργική…. αλλά ανημέρωτη ως ώρας. Θα πρέπει να γίνει σύντομα η ενημέρωσή της και να μη μείνουμε μόνο στα μπλα, μπλα…

istoselida_dimos-lefkadas_03 Αυτή είναι η αριστερή ρουμπρίκα της υπό κατασκευήν ιστοσελίδας.

 

Στη δεξιά ρουμπρίκα υπάρχει ως κατηγορία ο Τουρισμός με τις υποκατηγορίες: Αξιοθέατα, Παραλίες, Διαμονή, Συγκοινωνίες, Γραφείο Πληροφοριών -μην πάει ο νους σας στο κακό- και τα Δημοτικά Διαμερίσματα με υποκατηγορίες τα ονόματα των επιμέρους δημοτικών διαμερισμάτων.

 

Τελειώνοντας ήθελε μόνο να πω να μην ξεχαστεί στην υποκατηγορία «Χρήσιμες Συνδέσεις» να μπει και ο σύνδεσμος που θα παραπέμπει στην καθ’ όλα άψογη επίσημη ιστοσελίδα της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λευκάδας.

1 σχόλιο

Filed under Δήμος Λευκάδας

Τελετή υπογραφής ιδιωτικού Συμφωνητικού για το «Μουσείο Επιφανών Λευκαδίων»

Ο Δήμαρχος Λευκάδας κ. Β. Φέτσης και το Δημοτικό Συμβούλιο σας προσκαλούν στην τελετή υπογραφής ιδιωτικού Συμφωνητικού εκπόνησης μελετών και ανάληψης επιβλέψεων για τη δημιουργία «ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΕΠΙΦΑΝΩΝ ΛΕΥΚΑΔΙΩΝ» , Χορηγία της Εθνικής Τράπεζας, στο Δημαρχείο, την Παρασκευή 3 Απριλίου 2009, στις 18.00.

oikia_sikelianou_01

Πρόκειται, ως γνωστόν, για το σπίτι όπου γεννήθηκε και πέρασε τα παιδικά του χρόνια ο Άγγελος Σικελιανός, στη Λευκάδα. Όπως θα δείτε και στις πιο κάτω φωτογραφίες το σπίτι βρίσκεται σήμερα σε άθλια κατάσταση. Κάποιοι έλεγαν ότι το σπίτι έπρεπε να γκρεμιστεί γιατί η αναστήλωση και η μετατροπή του σε μουσείο ήταν ανέφικτη. Ο συντοπίτης μας ποιητής Δημήτρης Σολδάτος και η εφημερίδα «Τα Νέα της Λευκάδας» είχαν αναλάβει τότε -ήταν αρχές του 2000- μια σταυροφορία για τη διάσωσή του. Περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε εδώ (Ποιείν – Επιθεώρηση Ποιητικής Τέχνης, άρθρο του Δημήτρη Σολδάτου). Αργότερα το σπίτι αγοράστηκε -κατόπιν μεσολάβησης του τότε βουλευτή Λευκάδας κ. Ξενοφώντα Βεργίνη- από την Εθνική Τράπεζα, η οποία στη συνέχεια δήλωσε ότι αναλαμβάνει τις στατικές μελέτες και όλες τις εργασίες αναπαλαίωσης, ώστε να παραδώσει το κτίριο έτοιμο ως μουσείο στο Δήμο Λευκάδας.

oikia_sikelianou_02

Η αρχική σκέψη ήταν να γίνει «Μουσείο Άγγελου Σικελιανού», αλλά μάλλον θα λειτουργήσει τελικά μετά την αναπαλαίωσή του ως “Μουσείο Επιφανών Λευκαδίων”, ενδεχομένως λόγω και της μη απαιτούμενης ποσότητας εκθεμάτων για τη δημιουργία αποκλειστικά Μουσείου Σικελιανού. Αναφέρουμε ότι πολλά εκθέματα σχετικά με τον Σικελιανό, βρίσκονται στο σπίτι του Άγγελου και της Εύας Σικελιανού στους Δελφούς που λειτουργεί σήμερα ως Μουσείο Σικελιανού, όπως: Φωτογραφικό και έντυπο υλικό από τις Δελφικές Εορτές (1927 και 1930), κοστούμια από τις παραστάσεις αρχαίου δράματος στο αρχαίο Θέατρο των Δελφών, πανοπλίες του Πυρρίχιου, αφίσα από τις Δελφικές Εορτές του 1927, αργαλειός και πιάνο της Εύας Σικελιανού,
επιστολές των Σικελιανών σε προσωπικότητες της εποχής, χειρόγραφα κείμενα και βιβλία (πρώτες εκδόσεις) του ποιητή, προτομή της Εύας και εκμαγείο του Άγγελου Σικελιανού κ.ά. Στη Σαλαμίνα επίσης, στο σπιτάκι της παραλίας της Μονής Φανερωμένης, όπου ο ποιητής μας πέρασε ένα μεγάλο κομμάτι των τελευταίων χρόνων της ζωής του, βρίσκονται αρκετά προσωπικά αντικείμενα του Άγγελου Σικελιανού και της γυναίκας του Άννας, τα οποία εκτίθενται στο εκεί μουσείο μνήμης του Άγγελου Σικελιανού. Άλλα εκθέματα βρίσκονται στο Μουσείο Μπενάκη καθώς και διάσπαρτα σε ιδιωτικές και δημόσιες συλλογές.

1 σχόλιο

Filed under Δήμος Λευκάδας, Επιφανείς Λευκάδιοι, Εκδηλώσεις, Μουσεία

Ο Δήμος Λευκάδας αδιαφορεί – ΟΥΤΕ ΚΑΙ ΦΕΤΟΣ ΓΑΛΑΖΙΑ ΣΗΜΑΙΑ για τις παραλίες μας.

Η “Γαλάζια Σημαία” είναι διεθνές σύμβολο ποιότητας, το πιο γνωστό, ίσως, περιβαλλοντικό σύμβολο στον κόσμο, και απονέμεται από το 1987 σε όσες ακτές και μαρίνες πληρούν τις αυστηρές προϋποθέσεις του. Δεν αρκεί οι ακτές να διαθέτουν μόνο την επιθυμητή ποιότητα των νερών κολύμβησης. Πρέπει να τηρούνται τα 29 συνολικά κριτήρια, που αναφέρονται σε καθαριότητα, οργάνωση, πληροφόρηση, ασφάλεια λουομένων και επισκεπτών και προστασία του περιβάλλοντος της ακτής και του παράκτιου χώρου.

Τα μεγάλα ταξιδιωτικά γραφεία του εξωτερικού δίνουν ιδιαίτερη σημασία στη “Γαλάζια Σημαία” όταν επιλέγουν τους προορισμούς που προτείνουν στους πελάτες τους, επιμένοντας στις καλές υπηρεσίες που προσφέρονται στην ακτή, αλλά και στην προστασία του περιβάλλοντος. Αυτό το γνωρίζουν και το υπολογίζουν όλοι οι διαχειριστές ακτών, Δήμοι, ξενοδόχοι και camping.

galazia_shmaia Ιδρυτής και Διεθνής Συντονιστής του Προγράμματος είναι το Foundation for Environmental Education (FEE), που εδρεύει στη Δανία, με 40 χώρες-μέλη από όλες τις Ηπείρους. Στην Ελλάδα, Συντονιστής του Προγράμματος, από το 1992, είναι η Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης (ΕΕΠΦ), η παλαιότερη περιβαλλοντική οργάνωση πανελλήνιας εμβέλειας της χώρας, με έτος ίδρυσης το 1951, που δραστηριοποιείται στην περιβαλλοντική εκπαίδευση με 5

διαχρονικά προγράμματα εγκεκριμένα από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, σε δράσεις προστασίας της φύσης, σε περιβαλλοντικές παρεμβάσεις και στη γενικότερη ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού (Πηγή: Travel Daily News).


Λάβαμε το ακόλουθο μήνυμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τον τακτικό αναγνώστη μας κ. Αλέξανδρο Μουζάκη και το παραθέτουμε -έχοντας πεισθεί για την αξιοπιστία του- άνευ σχολιασμού. Και τι να σχολιάσουμε δηλαδή, την ανικανότητα, αν μη τι άλλο, των υπευθύνων του Δήμου μας; Νομίζουμε ότι αυτού του είδους τα θέματα, που άπτονται του τουρισμού, θα έπρεπε να είναι καθημερινό τους μέλημα, και όχι να ισχυρίζονται -άκουσον, άκουσον- ότι «επειδή δεν βρήκαν χρόνο για να ασχοληθούν με το θέμα δεν έχει κατατεθεί φάκελος για τη συμμετοχή της Λευκάδας στο πρόγραμμα».

«Δεν μπορούσε να το πιστέψει άνθρωπος όταν ρωτήθηκαν από τη Ζωή Σκιαδά οι υπεύθυνοι του δήμου Λευκάδας τι έχουν κάνει με τη διαδικασία της γαλάζιας σημαίας για τις παραλίες, και απάντησαν ότι επειδή οι διαδικασίες και τα χαρτιά που χρειάζονται είναι πολλά και επειδή δεν βρήκαν χρόνο για να ασχοληθούν με το θέμα δεν έχει κατατεθεί φάκελος για τη συμμετοχή της Λευκάδας στο πρόγραμμα.

Αυτό σημαίνει ότι ούτε και φέτος θα υπάρχει γαλάζια σημαία σε καμία από τις παραλίες του δήμου. Φαίνεται ότι και φέτος μόνο στη μαρίνα Λευκάδος θα κυματίζει γαλάζια σημαία. Είναι δε απαράδεχτο όταν η τουριστική κρίση είναι προ των πυλών και όταν ο θεσμός της γαλάζιας σημαίας είναι καθοριστικός για την επιλογή και πρόταση μιας παραλίας από τους Eυρωπαίους εμείς να αδιαφορούμε για το μοναδικό προϊόν που μας έχει δώσει η φύση τόσο απλόχερα. Το θέμα είναι δε ότι πέρυσι που είχε δημιουργηθεί το ίδιο πρόβλημα ο δήμαρχος είχε δεσμευτεί ότι φέτος δεν θα υπάρξει άλλη τέτοια παράληψη».

20/03/2009


Πηγή:
Μόλις τώρα είδα ότι το άρθρο δημοσιεύτηκε, και μάλιστα πρωτοσέλιδο, στην τοπική εφημερίδα «Λευκαδίτικος Λόγος» (Παρασκευή, 20 Μαρτίου 2009, Αριθ. Φύλλου 969)

3 Σχόλια

Filed under Δήμος Λευκάδας, Παραλίες Λευκάδας, Περιβάλλον, Τουρισμός

«Για τη Γη μας και τα παιδιά που αγαπάμε…»

Βρώμικη πόλη η Λευκάδα. Τα χωριά της στην ίδια κατάσταση. Όπου κι αν κοιτάξει κανείς  θα δει κάθε λογής  σκουπίδια: στους δρόμους, τα πάρκα, τις παραλίες… μέχρι και τα νεκροταφεία, όπου ως γνωστόν οι πεθαμένοι δεν παράγουν και πολλά. Όπως και η φύση επίσης. Τι κι αν φώναζαν οι πρόγονοί μας ότι «η καθαριότητα είναι μισή αρχοντιά»!

Εμείς όμως οι Λευκαδίτες είμαστε σε γενικές γραμμές καθαροί και νοικοκυραίοι. Σε σημείο μάλιστα που χαλάμε καμιά φορά τις χελιδονονοφωλιές στα σπίτια μας για να μην λερώνονται τα μπαλκόνια  κι οι αυλές μας από τις κοτσιλιές. Με τις παραλίες όμως τώρα το χειμώνα το κακό παραγίνεται. Για άλλους λόγους βέβαια.  Δεκάδες οι παράνομες χωματερές σ’ όλο το νησί, που έχω δει ο ίδιος με τα μάτια μου. Και πόσες δεν έχω δει ακόμη! Όπου τον βολεύει τον καθένα αφήνει τα σκουπίδια του.  Αυτό συμβαίνει ιδιαίτερα σε μέρη  με οδική πρόσβαση. Μέσα σε λαγκάδια, σε ρέματα, μικρά και μεγάλα. Και τα σκουπίδια αυτά θα καταλήξουν κάποτε με μαθηματική ακρίβεια στον φυσικό τους αποδέκτη, τη θάλασσα. Και η θάλασσα με τη σειρά της θα τα εκβράσει τώρα το χειμώνα… που αλλού; Στις ακτές φυσικά.

Μετά απ’ αυτή τη μικρή εισαγωγή περνάμε στο θέμα. Τους αξίζει ολονών, των πιο κάτω αναφερομένων, ένα μεγάλο μπράβο για την πρωτοβουλία τους. Να μαζέψουν δηλαδή με προσωπική δουλειά τα σκουπίδια που ξέβρασε η θάλασσα στην Αμόγλωσσα. Διαφορετικά, πράγματι θα τα έχωναν, όπως αναφέρουν, στην άμμο οι μπουλτόζες που εκτελούν έργα στην περιοχή -αφαίρεση μάλλον τμήματος της αμμόγλωσσας- με σκοπό το πλάτεμα του διαύλου. Οι υπηρεσίες καθαριότητας του Δήμου Λευκάδας ίσως να αισθάνονται ότι είναι αναρμόδιες γι’ αυτή τη δουλειά.

ammoglossa-protovoulia_01

«Ας δράσουμε όλοι μαζί, για τη Γη μας  και τα παιδιά που αγαπάμε» έγραφαν σε ένα κάλεσμα στα Ελληνικά και Αγγλικά που είχαν αφήσει στην περιοχή. Το υπόγραφαν οι Ζυλιέτ, Νταμιέν, Τιτουάν και… ο Βασίλης, που φαίνεται να μας έβγαλε ασπροπρόσωπους. Να ‘ναι καλά τα παιδιά.

[Πριν τον εθελοντικό καθαρισμό της ακτής…]

ammoglossa-protovoulia_02

[… και μετά]

ammoglossa-protovoulia_03

[Πλούσια η συγκομιδή… Ελπίζουμε οι υπηρεσίες καθαριότητας του Δήμου να έχουν ήδη συλλέξει τις σακκούλες τουλάχιστον με τα σκουπίδια]

ammoglossa-protovoulia_04

1 σχόλιο

Filed under Δήμος Λευκάδας, Κοινωνικά θέματα, Παραλίες Λευκάδας, Περιβάλλον, Στραβά κι ανάποδα

Δελτίο τύπου της δημοτικής κίνησης «Όλοι για τη Λευκάδα»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ogtl1 Ο πολιτικός αριβισμός, σε όλο του το μεγαλείο.

Στο Δημοτικό Συμβούλιο της 26/11/2008, συζητήθηκε ο τρόπος χρηματοδότησης για την κατασκευή του 3ου Δημοτικού Σχολείου, καθώς και του Ειδικού Σχολείου.
Υπάρχουν δυο τρόποι υλοποίησης των έργων.
Ο πρώτος, με χρηματοδότηση από το Δημόσιο (Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων), μέσω προγραμματικής σύμβασης με την Αυτοδιοίκηση (εν προκειμένω το Δήμο).
Ο δεύτερος, μέσω Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (Σ.Δ.Ι.Τ.). Με απλά λόγια η κατασκευή και η «εκμετάλλευση», γίνεται από ιδιώτη.
Ως Δημοτική Κίνηση, προτείναμε και τα δυο σχολεία να κατασκευασθούν με χρήματα του Δημοσίου.
Το σκεπτικό μας, είναι πολύ απλό. Δεν μπορεί τομείς όπως η Παιδεία και η Υγεία, να παραδίνονται στους ιδιώτες που όπως είναι φυσικό, στόχο έχουν ΜΟΝΟ το ΚΕΡΔΟΣ.
Ιδιαίτερα για το Ειδικό Σχολείο, προτείναμε, εκτός της μεθόδου κατασκευής του από το Δημόσιο (Ο.Σ.Κ.), και έναν άλλο τρόπο.
Να κατασκευαστεί από την Νομαρχία.
Εξηγούμαστε: Το συνολικό κόστος του έργου εκτιμάται από 350.000 έως 400.000 ευρώ. Αυτήν την στιγμή υπάρχουν διαθέσιμα, περίπου 250.000 ευρώ. Το υπολειπόμενο ποσό, για να καλυφθεί ολόκληρη η δαπάνη, είναι μικρό και μπορεί σχετικά εύκολα να βρεθεί.
Η λύση αυτή, έχει ένα μεγάλο πλεονέκτημα. Ο χρόνος που απαιτείται για την ολοκλήρωση του έργου, είναι σημαντικά μικρότερος.
Αυτό είναι σημαντικό, για τα παιδιά που συνεχίζουν να κάνουν μάθημα μέσα στα κοντέϊνερς.
Η στάση των παρατάξεων, του κ. Δημάρχου (πλειοψηφία) και του κ. Κ. Βλάχου (μείζον αντιπολίτευση), ήταν η εξής:
Για το Ειδικό Σχολείο, ψήφισαν να κατασκευασθεί από το Δημόσιο (μέσω προγραμματικής σύμβασης).
Σημειωτέον ότι, ο κ. Δήμαρχος άλλαξε την αρχική πρόταση της παράταξής του, που ήταν η κατασκευή μέσω Σ.Δ.Ι.Τ., όταν διαπίστωσε ότι τρείς από τους συμβούλους του δεν θα την ψήφιζαν, «αδειάζοντας» έτσι τον εισηγητή του αντιδήμαρχο κ. Σ. Κόγκα.
Για το 3ο Δημοτικό Σχολείο, ψήφισαν να κατασκευασθεί με Σ.Δ.Ι.Τ.!!!
Ενδιαφέρον έχει, το πώς, το σύνολο σχεδόν των δημοτικών συμβούλων, άλλαζαν τα επιχειρήματά τους, προκειμένου να δικαιολογήσουν τη ψήφο τους.
Είναι ή δεν είναι αυτό, αποθέωση του πολιτικού αριβισμού;
Οι πολίτες, ας βγάλουν τα συμπεράσματά τους.

Λευκάδα 28 Νοεμβρίου 2008

Για τη Δημοτική Κίνηση
«ΟΛΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΥΚΑΔΑ»

Γραφεία : Λοχ. Ροντογιάννη
Τηλέφωνο : 26450 21505
Site: www.oloigiatilefkada.gr
Ε-mail : kondra@hol.gr

Σχολιάστε

Filed under Ανακοινώσεις, Δήμος Λευκάδας

Αποκαλύφτηκαν τα ονόματα των δύο μαρτύρων που βεβαίωσαν τη χρησικτησία της Μονής Φανερωμένης

Έχουμε αναφερθεί σε προηγούμενες αναρτήσεις για την υπόθεση που έφερε στη δημοσιότητα ο Γιάννης Θερμός, εκδότης και διευθυντής της τοπικής εφημερίδας «ΤΑ ΚΑΛΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», σχετικά με τα 175 στρέμματα που δήλωσε η Μονή Φανερωμένης ως ιδιοκτησία της στο Κτηματολόγιο. Που γράφεται και λέγεται όμως, ότι το μεγαλύτερο μέρος της έκτασης αυτής μπορεί να ‘ναι και δημοτική περιουσία που δεν δηλώθηκε τότε από τους υπεύθυνους του Δήμου Λευκάδας.

Η Μονή Φανερωμένης δήλωσε, όπως φαίνεται, το μεγαλύτερο μέρος των 175 στρεμ. στο Κτηματολόγιο αναφέροντας ως τρόπο κτήσεως τη χρησικτησία, στηριζόμενη σε βεβαίωση του Δήμου Λευκάδας. Ο Δήμος Λευκάδας έδινε τότε βεβαιώσεις χρησικτησίας μετά από ένορκες βεβαιώσεις δύο τουλάχιστον ατόμων.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα στον τοπικό τύπο αποκαλύφτηκαν τα ονόματα των δύο μαρτύρων που είχαν υπογράψει τότε για τη χρησικτησία της γης από τη Μονή. Ο ένας ήταν ο Αποστόλης Ασπρογέρακας, που έχει πλέον πεθάνει, και ο άλλος ο νυν δήμαρχος Λευκάδας και τότε κοινοτάρχης του Αγίου Νικήτα Βασίλης Φέτσης, όπως ομολόγησε ό ίδιος στην τελευταία συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου.

Το θέμα παραμένει πάντως στην επικαιρότητα. Ερωτώμενος, σε συνέντευξη που έδωσε στην εφημερίδα «Λευκαδίτικος Λόγος» (φύλλο της Παρασκευής 14 Νοεμβρίου 2008) ο εκδότης της εφημερίδας «ΤΑ ΚΑΛΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», που έφερε στο φως της δημοσιότητας την υπόθεση, αν πιστεύει ότι τελικά η Φανερωμένη έχει δηλώσει γη που δεν της ανήκει, απάντησε:

«Το πιστεύω για δύο σοβαρούς λόγους. Ο ένας είναι οι μαρτυρίες των κατοίκων της περιοχής που λένε ότι το μεγαλύτερο μέρος των 175 στρ. είναι δημοτικός χώρος, και ο άλλος από το ότι για να περάσουν αυτά στην ιδιοκτησία της Μονής υπήρχε μια βεβαίωση του δήμου περί χρησικτησίας, στην οποία αναφέρεται ο Ηγούμενος στην απάντησή του. Και είναι υπό εξέταση το πως δόθηκε αυτή η βεβαίωση από το δήμο. Κανένα άλλο στοιχείο δεν είχε γι αυτές τις εκτάσεις ότι ανήκαν ποτέ στη Μονή της Φανερωμένης. Πέραν αυτού χρησικτησία εννοείται όταν κατέχεις και νέμεσαι μια καλλιεργήσιμη περιοχή. Μπορεί να είναι λιοστάσι, αμπέλι, κάμπος. Μπορεί να νέμεσαι μια περιοχή που είναι αγριονομή; Που από εκεί δεν μπορείς να αποκομίσεις τίποτε; Σε τέτοιες περιοχές, κατά την άποψή μου δεν υπάρχει χρησικτησία. Το αστείο είναι δε ότι δηλώνεται σαν περιουσία της Μονής ακόμη και ο επαρχιακός δρόμος».

Και συνεχίζοντας -η συνέντευξη πάρθηκε πριν τη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου της Τετάρτης όπου ο δήμαρχος παραδέχτηκε ότι ήταν ο ένας από τους δύο που υπέγραψε για τη χρησικτησία- λέει ο Γιάννης Θερμός:

«… Όπως ξέρω την εποχή που γινόταν οι δηλώσεις για το Κτηματολόγιο για να σου δώσει ο δήμος μια βεβαίωση περί χρησικτησίας έπρεπε να έχει ένορκες καταθέσεις δύο μαρτύρων. Πρέπει να εξετάσουμε ποιοι ήταν οι μάρτυρες και κατά πόσο αξιόπιστοι είναι αυτοί οι δύο μάρτυρες όταν προηγούμενα όλοι σχεδόν οι κάτοικοι της γύρω περιοχής ήξεραν πολύ καλά ότι αυτά ήταν δημοτικά. Άλλωστε υπάρχει και το παλιό κτηματολόγιο του δήμου, που δεν ξέρω αν μπορώ να το ελέγξω, που εκεί αναφέρεται ή όχι η περιουσία του δήμου στη συγκεκριμένη περιοχή. Αλλά και να μην αναφέρεται αυτό δεν σημαίνει ότι είναι οπωσδήποτε της Μονής…»

Αναμένουμε λοιπόν…

Πηγή: Εφημερίδα «Λευκαδίτικος Λόγος» (Φύλλο της Παρασκευής 14 Νοεμβρίου 2008)

Σχολιάστε

Filed under Από τον τοπικό τύπο, Δήμος Λευκάδας, Εκκλησιαστικά θέματα

Η απάντηση της Μονής Φανερωμένης για την έκταση των 175 στρεμ. που δήλωσε στο Κτηματολόγιο ως ιδιοκτησία της

Είχαμε αναφερθεί σε προηγούμενη ανάρτηση στο πρωτοσέλιδο άρθρο της τοπικής εφημερίδας «ΤΑ ΚΑΛΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» (Φύλλο της Τρίτης 4 Νοεμβρίου 2008), που είχε τίτλο “175 στρέμματα δημοτικής περιουσίας στην περιοχή Φρυνίου δήλωσε η Μονή Φανερωμένης ως ιδιοκτησία της”.

Σε απάντησή του στον κ. Γιάννη Θερμό, Διευθυντή της εφημερίδας «ΤΑ ΚΑΛΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», η οποία δημοσιεύτηκε στο φύλλο της Τρίτης 11 Νοεμβρίου 2008, ο Ηγουμένος της Μονής Αρχιμανδρίτης Νικηφόρος αναφέρει μεταξύ άλλων τα εξής:

faneromeniktimatologio

Φαίνεται με κίτρινο χρώμα η έκταση των 175 στρ., που δήλωσε η Μονή Φανερωμένης ως ιδιοκτησία της, σύμφωνα με το Διάγραμμα της Β' Ανάρτησης του Κτηματολογίου

«…1. Το ακίνητο κυριότητος της Ι. Μονής Φανερωμένης, το οποίο δηλώθηκε στο Εθνικό Κτηματολόγιο με κωδικό αριθμό (ΚΑΕΚ) 340263710036, περιλαμβάνει:

 • τα κτίρια και τον περιβάλλοντα χώρο της Ι. Μονής,
 • τα κτίσματα και τον χώρο, όπου λειτουργούν οι Εκκλησιαστικές Μαθητικές Κατασκηνώσεις της Ι. Μητροπόλεως,
 • τον δημόσιο δρόμο από Φρύνι προς Τσουκαλάδες, ο οποίος υπάρχει σε έκταση, που προηγουμένως ανήκε στην Ι. Μονή,
 • τον αρχαίο δρόμο «Παλιές Βόλτες», ο οποίος συνέδεε από αρχαιοτάτων χρόνων τον Ι. Ναό Αναλήψεως Φρυνίου, μετόχιο της Ι. Μονής μας με την Ι. Μονή Φανερωμένης, ο οποίος χρησιμοποιείται μέχρι και σήμερα ως μονοπάτι – περιπατητικός δρόμος,
 • ιδιωτική δασική έκταση, ανήκουσα στην Ι. Μονή Φανερωμένης, και
 • τα δύο ελαιοστάσια της Ι. Μονής, ευρισκόμενα στις θέσεις «Καλυβιώτη» και «Σκαμνάτου» του οικισμού Φρύνι, στις υπώρειες του λόφου της Ι. Μονής και στις αρχές της πεδιάδος της πόλεως της Λευκάδος.

Το περί ου ο λόγος ακίνητο ορίζεται από την επαρχιακή οδό Λευκάδος – Τσουκαλάδων, το λαγκάδι του Φρυνίου, την αγροτική οδό από Φρύνι προς Άγιο Ιωάννη και αγνώστου ιδιοκτησίας αγριονομή, στα δυτικά των Κατασκηνώσεων της Ι. Μητροπόλεως και εφαπτόμενη προς αυτές.

2. Το αγροτεμάχιο κυριότητος της Ι. Μονής εις θέσιν «Σκαμνάτου» αποτελεί μέρος μόνον της συνολικής εκτάσεως των 175 στρεμμάτων, που εδηλώθησαν με ΚΑΕΚ 340263710036. Το τοπωνύμιο «Σκαμνάτου» αναφέρεται στην ευρύτερη περιοχή και πέραν των εκτάσεων που ανήκουν ή ανήκαν στην Ι. Μονή, δηλαδή:

 • Εκτάσεως 2,5 στρ., η οποία επωλήθη το 1994 σε Λευκαδίτη, όπως και εσεις αναφέρετε.
 • Εκτάσεως 5,9 στρ., η οποία ανήκει κατά κυριότητα στην Ι. Μονή, ευρίσκεται στο κάτω μέρος της αγροτικής οδού από Φρύνι προς Αγ. Ιωάννη και δηλώθηκε στο Εθνικό Κτηματολόγιο με ιδιαίτερο ΚΑΕΚ, και
 • Εκτάσεως 1,367 στρ., η οποία περιλαμβάνεται στο ακίνητο συνολικής εκτάσεως 175 στρ.

Το ελαιοστάσιο «Σκαμνάτου» περιήλθε στην κυριότητα της Ι. Μονής από ανταλλαγή με άλλα ακίνητα το έτος 1934 και από δωρεά ιδιώτη προς την Ι. Μονή το έτος 1924. Στα συμβόλαια αυτά των ετών 1924 και 1934, για τον ακριβέστερο προσδιορισμό των ορίων των μεταβιβαζόμενων αγροκτημάτων, γίνεται αναφορά σε «ελαιοστάσιο» και «αγριονομή» της Ι. Μονής.

3. Τα τρία ελαιόδενδρα, τα οποία ο μακαριστός ηγούμενος της Ι. Μονής μας π. Γαβριήλ Ρομποτής (+ 1961) αγόρασε το 1937 για λογαριασμό του και εν συνεχεία πώλησε και μεταβίβασε στην Ι. Μονή Φανερωμένης το 1955 αποτελούν ένα ελάχιστο μέρος της συνολικά δηλωθείσης εκτάσεως και ευρίσκονται σε κάποιο σημείο εντός του ελαιοστασίου «Σκαμνάτου». Το σχετικό συμβόλαιο, υπ’ αριθμ. 16178, προσκομίστηκε στο αρμόδιο Κτηματολογικό Γραφείο και καταχωρήθηκε στους κτηματολογικούς πίνακες όχι ως τίτλος κυριότητος της συνολικής εκτάσεως, εμβαδού 175 στρ., όπως εσείς ανακριβώς ισχυρίζεσθε, αλλά αφ’ ενός διότι τα τρία αλαιόδενδρα και η περί αυτά γη συνιστούν μέρος της εκτάσεως αυτής και αφ’ ετέρου ως αποδεικτικά στοιχεία και προς μείζονα κατοχύρωση του δικαιώματος κυριότητος της Ι. Μονής επί του ελαιοστασίου «Σκαμνάτου», το οποίον ρητώς μνημονεύεται εις τον εν λόγω συμβόλαιο.

4. Όπως ασφαλώς θα διαβάσατε στο κτηματολογικό απόσπασμα, και δη στον πίνακα όπου αναγράφονται τα στοιχεία των τίτλων, εκτός από το συμβόλαιο που αναφέρεται στα τρία αλαιόδενδρα, για την υπόλοιπη έκταση δηλώθηκε ως τρόπος κτήσεως η χρησικτησία. Για τον σκοπό αυτό προσκομίσαμε την υπ’ αριθμ. 7054 / 26.08.1999 βεβαίωση του Δήμου Λευκάδας, η οποία και κατεχωρήθη στους πίνακες της α’ και β’ ανάρτησης.

Φαντάζομαι ότι δεν αμφισβητήτε την κυριότητα της Ι. Μονής επί των κτισμάτων αυτής, επί των κυρίων και βοηθητικών της χώρων, επί του περιβάλλοντος αυτήν χώρου, επί των πηγαδιών που ευρίσκονται πλησίον της Ι. Μονής και επί αιώνες την τροφοδοτούσαν με πόσιμο νερό ή επί της εκτάσεως, όπου λειτουργούν οι Εκκλησιαστικές Μαθητικές Κατασκηνώσεις της Ι. Μητροπόλεως. Οι εκτάσεις αυτές, οι οποίες συμπεριλαμβάνονται στα 175 στρ. τα οποία εδηλώσαμε και καταλαμβάνουν το μέγιστο μέρος του δηλωθέντος ακινήτου, θεωρείτε ότι ανήκουν στη δημοτική περιουσία του Δ. Λευκάδος; Νομίζω εύκολα δίνει την απάντηση κάθε εχέφρων άνθρωπος…»

Εύλογες όμως παραμένουν και οι ενστάσεις που διατυπώνει ο Διευθυντής της εφημερίδας στο ίδιο φύλλο, οποίος αναφέρει ότι

«… παραδεχόμαστε ότι κάναμε λάθος σχετικά με το σύνολο της έκτασης που δεν είναι 175 στρ. αλλά λιγώτερα κατά 20 περίπου στρ. που είναι η έκταση που καλύπτουν οι εγκαταστάσεις της Μονής και των κατασκηνώσεων της Μητροπόλεως…». Στη συνέχεια δε μεταξύ άλλων γράφει:

 1. «Πως είναι δυνατόν να δηλώνεται ως ιδιοκτησία επαρχιακός δρόμος;
 2. Τα δύο, όποιας εκτάσεως, ελαιοστάσια στις θέσεις «Σκαμνάτο» και «Καλυβιώτη», και εφόσον έχουν τίτλους κυριότητας, δεν θα έπρεπε να δηλωθούν με ξεχωριστό ΚΑΕΚ έστω και αν βρίσκονται εντός της εκτάσεως των 175 στρ.; Πουθενά όμως δεν αναφέρονται. Αντίθετα το μόνο συμβόλαιο – τίτλος κυριότητας που αναφέρεται στο κτηματολόγιο είναι αυτό των τριών ελιών, που όπως αναφέρεται στην απάντηση «ευρίσκονται σε κάποιο σημείο εντός του ελαιοστασίου «Σκαμνάτου», ιδιοκτησίας της Μονής που αποκτήθηκε από «δωρεά ιδιώτη και ανταλλαγή». Τι λόγος υπήρχε λοιπόν να αναφερθεί το συμβόλαιο των τριών ελιών, αφού αποτελεί τμήμα της συγκεκριμένης ιδιοκτησίας;
 3. Στην παράγραφο 4 της απάντησης της Μονής επαναλαμβάνεται το συμβόλαιο των τριών ελιών ως μοναδικός τίτλος και όλη η υπόλοιπη έκταση από χρησικτησία, που στηρίχτηκε σε βεβαίωση του Δήμου Λευκάδας. Για την ενημέρωση των αναγνωστών μας λέμε ότι, τότε ο Δήμος Λευκάδας έδινε βεβαιώσεις χρησικτησίας μετά από ένορκες βεβαιώσεις δύο τουλάχιστον ατόμων.
 4. Δεν αμφισβητούμε σαφώς την κυριότητα της Μονής στα κτίσματα και τον περιβάλλοντα χώρο της, και τις κατασκηνώσεις -δεύτερο εδάφιο της παρ. 4 της απάντησης- όμως αμφισβητούμε τον ισχυρισμό ότι «αυτά καταλαμβάνουν το μέγιστο μέρος του δηλωθέντος ακινήτου», αφού δεν καλύπτουν πλέον των 20 στρ. και αμφισβητούμε επίσης τα υπόλοιπα πλην του ελαιοστασίου «Σκαμνάτου», και του οποίου τα όρια μπορούν να προσδιοριστούν και από τους τίτλους αλλά και από την ύπαρξη των ελαιοδένδρων και αμφισβητούμε σαφώς την κυριότητα του επαρχιακού δρόμου!
 5. Σε ότι αφορά στο αν προβληματιστήκαμε που κανείς δεν αμφισβήτησε την κυριότητα της Μονής στις δύο αναρτήσεις του Κτηματολογίου, ο μόνος που θα μπορούσε να την αμφισβητήσει ήταν ο Δήμος, ο οποίος όμως, όπως αναφέρεται στην απάντηση, έδωσε βεβαίωση χρησικτησίας τόσο απλά, με δύο μάρτυρες. Αυτό για μας δεν λέει τίποτε.»

Το θέμα πάντως απασχόλησε και το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λευκάδας που έγινε την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου, όπου όταν ρωτήθηκε ο Δήμαρχος αν γνωρίζει κάτι για την υπόθεση αυτή, απάντησε:

«Για το δημοσίευμα ενημερώθηκα πριν από μισή ώρα, όμως γνωρίζω ότι, τα 175 στρ. της Μονής αφορούν την περιοχή που περικλείεται από το δρόμο προς Τσουκαλάδες, το λαγκάδι του Φρυνίου, το δρόμο προς Αη-Γιάννη και κλείνει με την περιοχή των κατασκηνώσεων. Μέσα σε αυτή την περιοχή είναι και οι εγκαταστάσεις του μοναστηριού».

Και συνεχίζοντας: «Όσο και αν έψαξα τα αρχεία του Δήμου δεν βρήκα τίποτε (σημ. εννοεί ιδιοκτησία του Δήμου) σε αυτή την περιοχή».

Πηγή: Εφημερίδα «ΤΑ ΚΑΛΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», Φύλλο της Τρίτης 11 Νοεμβρίου 2008

Σχολιάστε

Filed under Από τον τοπικό τύπο, Δήμος Λευκάδας, Εκκλησιαστικά θέματα

Έχει και η Λευκάδα το δικό της «Βατοπέδιο»;

Εκατοντάδες είναι τα «Βατοπέδια» σε όλη την Ελλάδα που έρχονται τον τελευταίο καιρό στο φως της δημοσιότητας. Μονές που διεκδικούν με βυζαντινά χρυσόβουλα ή οθωμανικά μολυβδόβουλα ή σουλτανικά φιρμάνια ή ακόμη και με τουρκικά ταπιά δεκάδες χιλιάδες στρέμματα του ελληνικού δημοσίου, του ελληνικού λαού. Όλα αυτά βέβαια -άνομες και έκνομες δραστηριότητες- τα γεννά η εμπορευματοποίηση της γης και το κύριο του προβλήματος είναι ότι δεν μπορεί η Εκκλησία και τα μοναστήρια να κατέχουν βουνά, δάση, λίμνες και παραθαλάσσιες περιοχές. Αυτά είναι περιουσία του ελληνικού λαού. Η λύση θα είναι να χαρακτηριστούν όλα αυτά δημόσια περιουσία, άσχετα από τα διάφορα φιρμάνια και χρυσόβουλα.

Σκίτσο του Γιάννη Ιωάννου από ττην εφημερίδα "ΕΘΝΟΣ"

Σκίτσο του Γιάννη Ιωάννου από την εφημερίδα "ΕΘΝΟΣ"

Ένα μικρό Βατοπέδιο φαίνεται να έχουμε και στο νησί μας, τη Λευκάδα. Η εδώ Μονή Φανερωμένης δήλωσε στο Κτηματολόγιο ως ιδιοκτησία της 175 στρέμματα Δημοτικής περιουσίας στην περιοχή του Φρυνίου, σύμφωνα με πρωτοσέλιδο άρθρο της εφημερίδας «ΤΑ ΚΑΛΑ ΝΕΑ της Λευκάδας» (Φύλλο της Τρίτης 4 Νοεμβρίου 2008). Η περιοχή που δηλώθηκε βρίσκεται δεξιά από το λαγκάδι, που μπαζώνεται συστηματικά τον τελευταίο καιρό, και εκτείνεται σε όλο το λόφο μέχρι το δρόμο κάτω από τη Μονή και μέχρι τον οικισμό προς την πλευρά του κάμπου της Λευκάδας. Πρόκειται, γι’ αυτούς που την ξέρουν, για μια περιοχή «φιλέτο».

Σύμφωνα με το δημοσίευμα της εφημερίδας ως «αιτία κτήσης» αναφέρεται «πώληση με το αριθμό 16178/1955 συμβόλαιο της 28/3/1955 του συμβολαιογράφου Σταματέλου Γεωργίου». Το συμβόλαιο όμως αυτό, συνεχίζει η εφημερίδα, αναφέρεται σε αγορά τριών ελαιοδέντρων στην περιοχή Σκαμνάτο του Φρυνίου, την οποία έκανε η Μονή από τον ιερομόναχο Γαβριήλ (κατά κόσμον Χρήστο Ρομποτή) το 1955. Και ότι οι τρεις αυτές ελιές βρίσκονται σε αγροτεμάχιο έκτασης 2,5 στρεμμάτων στην περιοχή Σκαμνάτο, στον κάμπο της Λευκάδας, το οποίο είχε η Μονή στην ιδιοκτησία της μέχρι το 1994 οπότε και το πούλησε έναντι 9.300.000 δραχμών. Τώρα εύλογα δημιουργείται το ερώτημα πως έρχεται η Μονή της Φανερωμένης και επικαλούμενη το αναφερόμενο συμβόλαιο του 1955 δηλώνει Δημοτική περιουσία εκτάσεως 175 στρεμμάτων ως ιδιοκτησία της και πως ο Δήμος τότε δεν προάσπισε την περιουσία του. Μήπως συμβαίνει κάτι άλλο; Μήπως αυτές οι ενέργειες ήταν σκόπιμες;

Η Μονή της Φανερωμ�νης στη Λευκάδα

Η Μονή της Φανερωμένης στη Λευκάδα

Η εφημερίδα περιμένει «από όλους τους εμπλεκόμενους και πρώτα βεβαίως από τους υπευθύνους της Μονής, να απαντήσουν στις απορίες που εκφράζουμε και εμείς, αλλά και πολύ περισσότερο οι κάτοικοι της περιοχής, που καλύτερα από κάθε άλλον, γνωρίζουν τίνος είναι τι.» Επιρρίπτει ευθύνες στην τότε Δημοτική Αρχή κάνοντας τη διαπίστωση ότι «επιτακτικά μπαίνει πλέον το πρόβλημα της κατοχύρωσης της Δημοτικής περιουσίας, που είτε δεν δηλώθηκε τότε στο Κτηματολόγιο, είτε δηλώθηκε μεν αλλά ουδείς γνωρίζει που βρίσκεται».

Πηγή:
Δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα «ΤΑ ΚΑΛΑ ΝΕΑ της Λευκάδας»

Σχολιάστε

Filed under Από τον τοπικό τύπο, Δήμος Λευκάδας, Εκκλησιαστικά θέματα

Η εισήγηση για το αυριανό Δημοτικό Συμβούλιο που αφορά τους Σκάρους

Όπως αναφερθήκαμε σε προηγούμενη ανάρτηση θα συζητηθεί αύριο, Τετάρτη 5 Νοεμβρίου στις 07.00 μ.μ., στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λευκάδας στην αίθουσα του Δημαρχείου, το θέμα “Προστασία – Αξιοποίηση – Ανάδειξη της περιοχής των Σκάρων”. Παραθέτουμε την εισήγηση της εισηγήτριας δημοτικής κίνησης:

Το δρυοδάσος των Σκάρων, �να μνημείο της φύσης, που απειλείται με καταστροφή

Το δρυοδάσος των Σκάρων, ένα μνημείο της φύσης, που απειλείται με καταστροφή

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΘΕΜΑ: Προστασία – Αξιοποίηση – Ανάδειξη περιοχής ΣΚΑΡΩΝ

ogtl Δάσος των Σκάρων.
Ένα από τα ομορφότερα και σπανιότερα των Ιονίων, αλλά και της πατρίδας μας.

Το δάσος με το μοναδικό είδος βελανιδιάς (ρουπάκι), που αυτοφυώς αναπαράγεται, εκατοντάδες χρόνια τώρα.
Το δάσος που ο Γουλιέλμος Δαίλπφερδ, ταυτίζει με το Ομηρικό Νήιον.
Το δάσος στο οποίο οι πρόγονοί μας δημιούργησαν, τόσα μνημεία της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.
Το δάσος που από μόνο του, αποτελεί μνημείο της φύσης.
Αυτό λοιπόν το δάσος, το δάσος των Σκάρων, χρόνια τώρα, εκπέμπει κραυγή βοήθειας.
Έχει αφεθεί έρμαιο στην τύχη του, να καταστρέφεται. Η ανεξέλεγκτη βόσκηση και η γενικότερη εγκατάλειψη, το έχουν φέρει στα όριά του.
Δυστυχώς, λίγοι ακούν την κραυγή του. Κυρίως μερικοί ντόπιοι και γενικότερα κάποιοι ευαισθητοποιημένοι πολίτες.
Όλοι αυτοί που άσκησαν ή ασκούν εξουσία στον τόπο μας, προσποιούνται ότι δεν ακούν την ΚΡΑΥΓΗ του και ότι δε βλέπουν την ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ που επέρχεται.

Α) Το σημερινό καθεστώς:

1. Σε ότι αφορά το ιδιοκτησιακό καθεστώς, η ευρύτερη περιοχή αλλά και το δάσος, δεν έχουν χαρακτηρισθεί με ειδικό τρόπο, ως δάση ή προστατευόμενες περιοχές.
Η κατάσταση αυτή, εντάσσεται στη λογική όλων των κυβερνήσεων διαχρονικά, που συνειδητά αποφεύγουν να προχωρήσουν στην κατάρτιση Δασολογίου και στη σύνταξη δασικών χαρτών. Θέλουν να «παίζουν» πολιτικά με το πρόβλημα, κρατώντας «όμηρους» πολίτες, αλλά και την ίδια την πολιτεία, απέναντι στα πάσης φύσεως «χρυσόβουλα» και «φιρμάνια».
Είναι εξαιρετικά αποκαλυπτικό, το με αριθ. Πρωτ.: 3067/3-10-2008 έγγραφο της Δ/νσης Δασών, σε ερώτημα της Κίνησής μας, όπως φαίνεται παρακάτω.
Στην περιοχή, συμπεριλαμβάνονται επίσης και αρκετές ιδιοκτησίες.
2. Τη νομή της δασικής περιοχής την έχει ο Δήμος και τη διαχειρίζεται ως βοσκότοπο, όπως άλλωστε γίνεται σε όλες τις δασικές περιοχές (βοσκοτόπους) της επικράτειας (άρθρο 103 του Ν.Δ. 86/69 και άρθρο 5 του Ν.1734/87).
Ο Δήμος, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, καθορίζει τις βοσκήσιμες εκτάσεις, και τις διαθέτει στους κτηνοτρόφους της περιοχής, έναντι δικαιώματος. Το δικαίωμα αυτό (δικαίωμα βοσκής), επιβάλλεται κατά κεφαλή ζώου και το ύψος του ορίζεται από το νόμο.
Η απόφαση πρέπει να λαμβάνεται κάθε χρόνο.

3. Οι κτηνοτροφικές μονάδες που δραστηριοποιούνται δεν έχουν νόμιμη αδειοδότηση, όπως προκύπτει από τα έγγραφα που αναφέρονται παρακάτω.
4. Η εισαγωγή ζώων στην περιοχή και η βόσκηση είναι ανεξέλεγκτες.
5. Δεν παρατηρείται αναγέννηση του δρυοδάσους (νέα δένδρα), πιθανότατα εξαιτίας της υπερβόσκησης.
6. Γενικά η όλη εικόνα της περιοχής, είναι επιεικώς απαράδεκτη.

Κανένας φορέας μέχρι σήμερα, δεν έχει ασχοληθεί σοβαρά με την προστασία της περιοχής, εκτός του Πολιτιστικού Συλλόγου Νικιάνας και του Τοπικού Συμβουλίου, που διοργάνωσε στις 20 Ιουλίου σύσκεψη φορέων.
Άξια συγχαρητηρίων είναι και η ευαισθητοποίηση μεμονωμένων πολιτών, που εκφράζουν καθημερινά, την αγωνίας τους με διάφορους τρόπους ( συζητήσεις, αναρτήσεις σε blog, κ.λ.π.).

Β) Εμπλεκόμενοι φορείς:

Για την προστασία του δάσους, την ευθύνη έχουν, η Δ/νση Δασών, η Διοίκηση Αγροφυλακής, η Νομαρχία μέσω των υπηρεσιών της και φυσικά ο Δήμος.
Για την αδειοδότηση των κτηνοτροφικών μονάδων, την ευθύνη έχουν, ο Δήμος (παραχώρηση δικαιώματος βοσκής), η Δ/νση Δασών, η Νομαρχία μέσω των υπηρεσιών της, που είναι η Δ/νση Υγείας, η Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης και το Τμήμα Περιβάλλοντος.

Γ) Ενέργειες που έχουν γίνει:

Η Δημοτική μας Κίνηση, είχε θέσει, κατά καιρούς, το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, με τη μορφή ερωτήσεων και με προτάσεις, στη συζήτηση του τεχνικού προγράμματος.
Στην 4η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που έγινε στις 12/2/2007, στο κεφάλαιο μελέτες, προτείναμε την μελέτη για την προστασία και την αξιοποίηση των Σκάρων.
Η πρότασή μας έγινε δεκτή και η μελέτη εντάχθηκε στο Τεχνικό Πρόγραμμα του 2007.
Πέραν όμως τούτου, ουδέν, εκ μέρους της Δημοτικής Αρχής.
Στο Τοπικό Συμβούλιο Αλεξάνδρου, τέθηκε το θέμα, με πρωτοβουλία του συμβούλου της Κίνησής μας, κ. Γ. Μπάρκα.
Το Τοπικό Συμβούλιο αποφάσισε την πραγματοποίηση σύσκεψης – συνέλευσης, με τη συμμετοχή των κατοίκων και των εμπλεκομένων φορέων.
Η σύσκεψη πραγματοποιήθηκε την 20η Ιουλίου 2008.
Μέχρι την 20η Ιουλίου που το θέμα συζητήθηκε στη σύσκεψη, την οποία προκάλεσε το Τοπικό Συμβούλιο Αλεξάνδρου, ΚΑΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ από υπηρεσία του Δήμου, της Νομαρχίας ή της Πολιτείας δεν είχε γίνει.
Μετά, άρχισε, κάπως, να κυλά νερό στο αυλάκι.

Πιο συγκεκριμένα:

► Στις 22/7/2008, γίνεται αυτοψία από το Τμήμα Περιβάλλοντος της Νομαρχίας, μετά από καταγγελίες πολιτών.
Με το αριθ. 3348/22-7-2008 έγγραφό του, καλούνται οι κτηνοτρόφοι,
α) «…εντός μηνός να μεριμνήσουν για τη σύνταξη Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων…»,
β) «…να περιορισθούν στην περιοχή βόσκησης που τους έχει παραχωρηθεί…» (ποια άραγε, αφού τέτοια παραχώρηση δεν έχει υπάρξει) και
γ) να λάβουν αδειοδοτήσεις από την επιτροπή σταβλισμού.

► Ύστερα από το αριθ. 1665/28-7-2008 έγγραφο της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, η Δ/νση Δασών, με το αριθ. 2279/1-8-2008 έγγραφό της, απαντά:
α) ΔΕΝ έχει χορηγηθεί άδεια εγκατάστασης κτηνοτροφικών μονάδων, στην ευρύτερη περιοχή των Σκάρων και
β) η παραχώρηση δικαιώματος βοσκής εντός δασών και δασικών εκτάσεων, ανήκει στους Δήμους της περιοχής βόσκησης.

► Έγγραφο της Δημοτικής Κίνησής μας, με ημερομηνία 2/10/2008, προς την Δ/νση Δασών, με την οποία ζητάμε απαντήσεις στα παρακάτω ερωτήματα:
α) εάν γνωρίζετε, πόση έκταση της περιοχής των Σκάρων ανήκει στο Δημόσιο και πόση από αυτή, είναι χαρακτηρισμένη σαν δασική.
β) εάν γνωρίζετε για την παραχώρηση έκτασης 3.500 στρ. σε ιδιώτη, από το Υπουργείο Γεωργίας, για βόσκηση και εάν μέρος αυτής είναι χαρακτηρισμένη ως δημόσια δασική.
γ) οποιοδήποτε άλλο σχετικό στοιχείο.

Η Δ/νση Δασών απαντά, με το αριθ. 3067/3-10-2008 έγγραφο της, στο οποίο αναφέρει τα εξής:
α) «…επειδή στην περιοχή μας δεν έχει καταρτισθεί Δασολόγιο, δεν είναι δυνατόν, τόσο στην περιοχή των Σκάρων, όσο και στην ευρύτερη περιοχή, να γνωρίζουμε, τι έκταση ανήκει στο Δημόσιο και ποιάς μορφής (δασική ή μη)…».
β) «…όσο για την παραχώρηση έκτασης 3500 στρεμμάτων από το Υπουργείο Γεωργίας σε ιδιώτη (κτηνοτρόφο), η Υπηρεσία μας δεν γνωρίζει…».

► Έγγραφο της Δημοτικής μας Κίνησής, με ημερομηνία 2/10/2008, προς την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση ( Αντινομάρχη κ. Σ. Ρόκκο), με το οποίο ζητάμε τα εξής στοιχεία:
α) Ποιες υποχρεώσεις έχουν υλοποιηθεί από τους ιδιώτες, όπως προκύπτουν από το με αριθ. πρωτ.: 3348/22-7-2008 έγγραφο της Δ/νσης Π.Χ.Π. Τμήμα Περιβάλλοντος (, καθώς και σε ποιες ενέργειες έχετε προβεί σε περίπτωση μη συμμόρφωσης τους.
β) εάν έχετε επιβεβαιώσει, την ύπαρξη του εγγράφου που επικαλέστηκε ιδιώτης (στη σύσκεψη της 20/7/2008, στην οποία ήσαστε παρών), σχετικού με παραχώρηση στον ίδιο έκτασης 3.500 στρ. για βόσκηση από το Υπουργείο Γεωργίας.
Επίσης σε ποιες άλλες ενέργειες έχετε προβεί, για τη διερεύνηση του ανωτέρω εγγράφου.
γ) εάν βρίσκεται σε εξέλιξη οποιαδήποτε μελέτη, που να αφορά στην προστασία της περιοχής και εάν όχι, σε ποιες σχετικές ενέργειες σκέπτεσθε να προβείτε.

Στην απάντησή του, με το αριθ. 2345/23-10-2008 έγγραφο, ο αρμόδιος αντινομάρχης, ανάμεσα στα άλλα, αναφέρει:
α) «…μετά από το 3348/22-7-2008 έγγραφο της Δ/νσης Π.Χ.Π. Τμήμα Περιβάλλοντος, ενημερώθηκαν εγγράφως οι άμεσα εμπλεκόμενοι (κτηνοτρόφοι) για την έκδοση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας πτηνο-κτηνοτροφικής εγκατάστασης. (έγγραφο Δ/νσης Υγείας Πρόνοιας με αριθ. 2194 και 2387/ 15-10-2008…)».
β) «…Δεν έχουμε επιβεβαιώσει την ύπαρξη του εγγράφου που επικαλείται ο κτηνοτρόφος …» (περί παραχώρησης 3.500).
γ) «…οι υπηρεσίες της Ν.Α. Λευκάδας, δεν έχουν εκδώσει παραστατικό, από το οποίο να προκύπτει ότι το Υπουργείο Γεωργικής Ανάπτυξης, έχει παραχωρήσει κάποια έκταση για βόσκηση σε κτηνοτρόφο…».

► Έγγραφο της Δημοτικής μας Κίνησής, με ημερομηνία 27/10/2008, προς το Δήμο Λευκάδας με το οποίο ζητάμε ενημέρωση για τα εξής θέματα:

α) εάν έχουν καθορισθεί, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, οι βοσκήσιμες εκτάσεις, όπως ο νόμος ορίζει.
β) εάν υπάρχουν και ποιες, αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου για παραχώρηση δικαιώματος βοσκής σε ιδιώτες.
γ) εάν έχετε επιβεβαιώσει, την ύπαρξη του εγγράφου που επικαλέστηκε ιδιώτης (στη σύσκεψη της 20/7/2008, στην οποία ήσασταν παρών), σχετικού με παραχώρηση στον ίδιο έκτασης 3.500 στρ. για βόσκηση από το Υπουργείο Γεωργίας.
Επίσης σε ποιες άλλες ενέργειες έχετε προβεί, για τη διερεύνηση του ανωτέρω εγγράφου.
δ) εάν βρίσκεται σε εξέλιξη, με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, οποιαδήποτε μελέτη, που να αφορά την προστασία και την αξιοποίηση της περιοχής.
ε) σε ποιες (οποιεσδήποτε), έγγραφες ενέργειες έχει προβεί η Δημοτική Αρχή, από 1/1/2007 μέχρι σήμερα, που να αφορούν στο θέμα της βόσκησης και των συνεπειών της στο δάσος των Σκάρων.
Στην απάντησή του, με το αριθ. 12427/30-10-2008 έγγραφο, ο Δ/ντής Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου αναφέρει:
α) δεν έχουν καθοριστεί βοσκήσιμες εκτάσεις, στην περιοχή που αναφέρεστε.
β) δεν έχουν εκδοθεί αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου, για παραχώρηση δικαιώματος βοσκής σε ιδιώτες από το Δήμο.
γ) στο Δήμο μας δεν υπάρχει έγγραφο του Υπουργείου Γεωργίας, σχετικό με παραχώρηση σε ιδιώτες ή άλλον, έκτασης 3500 στρ. για βόσκηση.
δ) δεν έχει ανατεθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο σε μελετητή, η σύνταξη μελέτης, σχετική με την προστασία και την αξιοποίηση της περιοχής των Σκάρων.
ε) ο Δήμος, στο χρονικό διάστημα από 1/1/2007 μέχρι σήμερα, δεν προχώρησε σε ενέργειες ρύθμισης του ζητήματος της βόσκησης, στην περιοχή των Σκάρων.

Από όλα τα παραπάνω, το συναίσθημα που μπορεί να διακατέχει το μέσο πολίτη, είναι η ΑΓΑΝΑΚΤΗΣΗ.
Η επόμενη σκέψη – ερώτημα που έρχεται στο μυαλό είναι «επιτέλους σε τι κράτος ζούμε»;
Εύλογα δε, πάνω από όλα αυτά πλανάται ένα πελώριο ΓΙΑΤΙ.
Αυτά όλα τα λέμε, επειδή από τα έγγραφα που πιο πάνω αναφέραμε, προκύπτει ότι:
1. καμιά ενέργεια, εκ μέρους της Δημοτικής Αρχής (σημερινής και παλαιότερων) δεν έχει γίνει, ώστε, αφ’ ενός μεν να τηρηθούν οι νόμιμες διαδικασίες για τη βόσκηση, αφ’ ετέρου δε να υπηρετηθεί ως στόχο την προστασία της περιοχής.
2. ακόμα και μετά τη σύσκεψη της 20/7/2008, η αδιαφορία εκ μέρους της Δημοτικής Αρχής, συνεχίστηκε. Ούτε η παραμικρή πρωτοβουλία, δεν πάρθηκε.
3. ορισμένες ενέργειες ξεκίνησαν από τη μεριά της Νομαρχίας, μετά τη σύσκεψη του τοπικού Συμβουλίου της 20/7/2008.
4. οι περισσότερες ενέργειες, όπως προκύπτει από τις ημερομηνίες των εγγράφων, πραγματοποιήθηκαν μετά το έγγραφο της 2/10/2008, που αποστείλαμε ως Κίνηση, στην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση.
5. ακόμα κι όταν αδιαφορούν οι κτηνοτρόφοι, καλούμενοι από τις υπηρεσίες να ξεκινήσουν διαδικασίες νομιμοποίησης τους (έγγραφο αριθ. 3348/22-7-2008 Τμήματος Περιβάλλοντος), ουδείς τους ενοχλεί.

■ Με έγγραφο, που αποστείλαμε στις 30 Σεπτεμβρίου 2008, ζητήσαμε από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, να έρθει το θέμα στο σώμα για συζήτηση.
Είχαν περάσει σχεδόν δυόμισι μήνες, αφότου έγινε η σύσκεψη και θεωρούσαμε ότι ο κ. Δήμαρχος θα έφερνε το θέμα για συζήτηση με πρωτοβουλία του.
Άλλωστε, είχε δεσμευτεί γι’ αυτό στη σύσκεψη.
Δυστυχώς, απέφυγε να το φέρει.
Δεν γνωρίζουμε τους λόγους. Αυτό που γνωρίζουμε, είναι ότι κάθε μέρα που περνά, η καταστροφή γίνεται όλο και μεγαλύτερη.

Δ) Συμπεράσματα:

Προέχει η προστασία του δάσους, (άλλωστε είναι το μοναδικό δρυοδάσος των Ιονίων), αλλά και της ευρύτερης περιοχής των Σκάρων, ώστε να μπορεί να αναδειχθεί, να γίνει επισκέψιμη (ως τόπος αναψυχής και περιπάτου), αλλά και να προβληθεί, σαν εναλλακτική μορφή τουρισμού.
Προέχει επίσης η αναγέννηση του δάσους, κυρίως του δρυοδάσους.
Η λύση του προβλήματος δεν είναι η εκδίωξη των κτηνοτρόφων (δεν τίθεται τέτοιο θέμα). Τίθεται όμως, το πολύ σοβαρό θέμα, του είδους και του μεγέθους της κτηνοτροφίας, καθώς επίσης και της σαφούς οριοθέτησης, με κάθε πρόσφορο τρόπο, του χώρου βόσκησης.
Οι κτηνοτρόφοι, πρέπει να πεισθούν, αν αυτό είναι δυνατόν, για την αναγκαιότητα προστασίας του δάσους και να συμβάλλουν στο μέτρο των δυνατοτήτων τους.
Αν δε θέλουν να πεισθούν, ΟΦΕΙΛΟΥΝ ΟΛΟΙ, ο Δήμος, η Νομαρχία και όλες οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες να πάρουν τα μέτρα που πρέπει, ώστε να αναγκασθούν να συμορφωθούν.
Είναι αυτονόητο, ότι πρέπει να τους δοθεί εύλογος χρόνος, για την προσαρμογή των μονάδων τους στα νέα δεδομένα.
Πρέπει να αναζητήσουμε, λύση ισορροπίας συνύπαρξης δάσους και κτηνοτροφίας, χρήσεων δάσους και χρήσεων βοσκής, με προσαρμογή της κτηνοτροφίας στο χαρακτήρα της περιοχής και στο περιβάλλον.
Ο Δήμος Λευκάδας έχει την πρώτη ευθύνη και οφείλει να πάρει ΤΩΡΑ πρωτοβουλίες, για την προστασία και την αξιοποίηση του.

Ε) Προτάσεις:

1. Να εφαρμοσθεί αυστηρά ο νόμος, που αφορά στη βόσκηση. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να παρθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένου και του Δήμου, οι αντίστοιχες αποφάσεις.
2. Με πρωτοβουλία της Δημοτικής Αρχής και σε διάστημα 10 ημερών, να συγκληθεί σύσκεψη όλων των εμπλεκομένων υπηρεσιών (Περιφερειακών, Νομαρχιακών, Δημοτικών).
Σκοπός της σύσκεψης, θα είναι η επιτάχυνση των διαδικασιών.
3. Να ληφθεί κάθε μέτρο που αφορά στην προστασία του δάσους, χωρίς «εκπτώσεις».
4. Να αποκατασταθεί με κάθε τρόπο, η ελεύθερη πρόσβαση των περιπατητών στην περιοχή.
5. Να ανατεθεί άμεσα (σε επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο), μελέτη προστασίας και αξιοποίησης της περιοχής των Σκάρων, στα πλαίσια ενός γενικότερου σχεδιασμού, που θα περιλαμβάνει και την ευρύτερη περιοχή Αλεξάνδρου – Κολυβάτων.
Στόχος της μελέτης, πρέπει να είναι η προστασία των φυσικών και ιστορικών μνημείων της περιοχής, καθώς και η αξιοποίηση της με την υποστήριξη δράσεων που θα προωθούν εναλλακτικές μορφές τουρισμού.
Το έργο αφορά ήπιες, το τονίζουμε ξανά, ΗΠΙΕΣ παρεμβάσεις.
Ενδεικτικά αναφέρουμε τις εξής:
▬ Συντήρηση και ανάδειξη μονοπατιών με διαπλατύνσεις και καθαρισμούς, επίστρωση του εδάφους με πέτρα, και κατασκευή ξύλινων σκαλοπατιών σε δύσβατα σημεία.
▬ Αποκατάσταση ξερολιθιών και συντήρηση των αναβαθμίδων.
▬ Καθορισμός περιπατικών διαδρομών και μονοπατιών.
▬ Τοποθέτηση ξύλινων ενημερωτικών πινακίδων και κατασκευή έργων πυρόσβεσης.
▬ Κατασκευή θέσεων ανάπαυσης, τοποθέτηση τραπεζόπαγκων, ξύλινων κιγκλιδωμάτων και κατασκευή πέτρινων βρυσών.
▬ Φύτευση νέων δενδρυλλίων και λιθοδομών για την προστασία των δένδρων από τη διάβρωση.

Είναι προφανές, από τη μεριά της Δημοτικής μας Κίνησης, ότι είμαστε ανοικτοί σε κάθε είδους πρόταση που θα συμπληρώνει την εισήγησή μας, αρκεί να κινείται στις κατευθύνσεις που παραπάνω περιγράφουμε.

Δράση λοιπόν ΤΩΡΑ, πριν είναι πολύ αργά.

ΟΙ ΣΚΑΡΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΩΘΟΥΝ.

Λευκάδα, 31 Οκτωβρίου 2008

Για τη Δημοτική Κίνηση
«ΟΛΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΥΚΑΔΑ»
Κων/νος Δρακονταειδής

Γραφεία : Λοχ. Ροντογιάννη
Τηλέφωνο : 2645021505
Site: http://www.oloigiatilefkada.gr
Ε-mail : kondra@hol.gr

Η εισήγηση υπάρχει και ως αρχείο doc (εφαρμογή Microsoft Office ή OpenOffice) που μπορεί κάποιος να κατεβάσει στον υπολογιστή του πατώντας με το ποντίκι εδώ: «Προστασία – Αξιοποίηση – Ανάδειξη περιοχής Σκάρων»

Σχολιάστε

Filed under Δάσος των Σκάρων, Δήμος Λευκάδας

Θα συζητηθεί στο προσεχές Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λευκάδας το θέμα «Προστασία-Αξιοποίηση-Ανάδειξη της περιοχής των Σκάρων»

Την ερχόμενη Τετάρτη 5 Νοεμβρίου στις 07.00 μ.μ. θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λευκάδας στην αίθουσα του Δημαρχείου, όπου μεταξύ των προς συζήτηση θεμάτων της ημερήσιας διάταξης θα είναι, με πρωτοβουλία της Δημοτικής Κίνησης «Όλοι για τη Λευκάδα», και το θέμα «Προστασία – Αξιοποίηση – Ανάδειξη της περιοχής των Σκάρων».

Στη συζήτηση του Δημοτικού Συμβουλίου κρίνεται απαραίτητη η παρουσία όσο το δυνατόν περισσοτέρων συνδημοτών μας, ιδιαίτερα δε συγχωριανών μας, που έχουν δείξει επανειλημένα την ευαισθητοποίησή τους στο θέμα αυτό, ως μοχλός πίεσης προς το Δημοτικό Συμβούλιο ώστε να παρθεί η καλύτερη δυνατή απόφαση, λαμβανομένου μάλιστα υπόψη του γεγονότος ότι δεν φαίνεται να υπάρχει η πολιτική βούληση από τη Δημοτική Αρχή για τη σωτηρία του δάσους.

Άποψη του πανμορφου δρυοδάσους των Σκάρων

Άποψη του πανέμορφου δρυοδάσους των Σκάρων

Είναι γνωστά λίγο πολύ σε όλους μας, ιδιαίτερα στους κατοίκους του Δημοτικού Διαμερίσματος Αλεξάνδρου, τα προβλήματα που αντιμετωπίζει εδώ και καιρό το πανέμορφο δρυοδάσος των Σκάρων, ένα από τα τελευταία εναπομείναντα στο Ιόνιο, από την ανεξέλεγκτη και αποίμενη κτηνοτροφία κύρια αλλά και λόγω διάβρωσης του εδάφους. Το δάσος αργοπεθαίνει και έχει σχεδόν μηδενική αναγέννηση. Έχουμε αναφερθεί κάμποσες φορές στο ιστολόγιο γι’ αυτό. Σχετικές αναρτήσεις υπάρχουν στην κατηγορία «Δάσος των Σκάρων».

Σχολιάστε

Filed under Δάσος των Σκάρων, Δήμος Λευκάδας, Περιβάλλον

Δώσε και μένα μπάρμπα…

Έπηξε φέτος το καλοκαίρι από τις ομπρέλες θαλάσσης και τις ξαπλώστρες η παραλία «Κάθισμα» μια από τις πιο γνωστές, πιο οργανωμένες και πιο εύκολα προσβάσιμες παραλίες της Λευκάδας, που βρίσκεται στη δυτική ακτογραμμή του νησιού, κοντά στο χωριό Άγιος Νικήτας. Θα περίμενε κανείς ότι ο Δήμος Λευκάδας αποκόμισε πολλά λεφτά -γράφτηκε στον τοπικό τύπο («Τα Νέα της Λευκάδας», φύλλο της 12ης Σεπτεμβρίου 2008, άρθρο του Χαράλαμπου Καλού, Αντιπροέδρου της Δημαρχιακής Επιτροπής) ότι ο Δήμος Απολλωνίων έβαλε στο ταμείο του από την παραχώρηση με ανοιχτή δημοπρασία μόλις 40 ομπρελών στην παραλία «Πόρτο Κατσίκι» 22.000 ευρώ- από τις εκατοντάδες ομπρέλες και ξαπλώστρες που είχαν κατακλύσει την παραλία.

[Η παραλία «Κάθισμα» και το αδιαχώρητο με τις ομπέλες και ξαπλώστρες]

Τζίφος όμως η υπόθεση. Ούτε τσακιστή δεκάρα δεν μπήκε στο ταμείο του Δήμου, γιατί όπως γράφτηκε στην αναφερόμενη εφημερίδα, σε απάντηση της προ ημερησίας διάταξης ερώτησης του κ. Καλού στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 08-09-08 για το ζήτημα αυτό, ο  Δήμαρχος κ. Βασίλης Φέτσης είπε ότι δόθηκε προσφορικά από τον ίδιο η άδεια χρήσης της παραλίας χωρίς όρους σε 13 συνδημότες μας στα πλαίσια της κοινωνικής πολιτικής του Δήμου. «Να βοηθήσουμε 13 συνδημότες μας να βγάλουν ένα μεροκάματο», όπως είπε χαρακτηριστικά.

Δώσε και μένα μπάρμπα… Δεν θεωρούμε ότι αυτό είναι κοινωνική πολιτική κ. Δήμαρχε. «Βασίλη κάτσε φρόνιμα…». Αυτό είναι πεντακάθαρα ρουσφετολογική και ψηφοθηρική πολιτική. Υπάρχουν διαφυγέντα έσοδα πολλών δεκάδων χιλιάδων ευρώ, που δεν τα έχει ο Δήμος. Που θα μπορούσε να τα διαθέσει κάνοντας πράγματι κοινωνική πολιτική για όλους και όχι επιλεκτικά, ενισχύοντας π.χ. τις Κοινωνικές Δομές.

Σχολιάστε

Filed under Δήμος Λευκάδας, Κοινωνικά θέματα

Αυθαιρεσίες, ετσιθελισμός, παρανομίες και ρουσφετολογία χαρακτηρίζουν τη Δημοτική Αρχή του Δήμου Λευκάδας σύμφωνα με τη ΔΑΣ

Έγινε χθες, Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2008, στην αίθουσα του Εργατικού Κέντρου Λευκάδας, η προγραμματισμένη συγκέντρωση του δημοτικού συνδιασμού «Δημοτική Αγωνιστική Συνεργασία» (ΔΑΣ) στο Δήμο Λευκάδας  με θέμα τον απολογισμό στους 20 μήνες της δημοτικής περιόδου που μας πέρασαν.

Ο απολογισμός αφορούσε στις θέσεις και τις πρωτοβουλίες που ανέλαβε ο συνδιασμός το περασμένο διάστημα, στην πολιτική και τα πεπραγμένα της Δημοτικής Αρχής καθώς και στη στάση των δύο άλλων παρατάξεων που συμμετέχουν στο δημοτικό συμβούλιο.

Ακούστηκαν από τους ομιλητές πολλά, τα περισσότερα άγνωστα στους παρευρισκόμενους στη συγκέντρωση, που αφορούσαν στη λειτουργία της Δημοτικής Αρχής και τα οποία προξένησαν πράγματι μεγάλη εντύπωση. Για καλύτερη ενημέρωση αποφασίστηκε να κυκλοφορεί στο μέλλον, τουλάχιστον κάθε τρεις μήνες, ένα ενημερωτικό φυλλάδιο για τα όσα διαδραματίζονται στο Δημοτικό Συμβούλιο και για τις θέσεις και πρωτοβουλίες της παράταξης.

[Το προεδρείο της δημοτικής παράταξης ΔΑΣ. Πρώτος από αριστερά ο μέχρι πρότινος δημοτικός σύμβουλος Νίκος Σταματέλος, ο οποίος αναλαμβάνει πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Λευκάδας και θα αντικατασταθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο από τον συνυποψήφιό του στο ψηφοδέλτιο της ΔΑΣ Θωμά Καββαδά]

Θα αναφερθούμε σήμερα στο σκέλος εκείνο που αφορά στην πολιτική και τα πεπραγμένα της Δημοτικής Αρχής και μελλοντικά σε κάποιο άλλο άρθρο μας, στις πρωτοβουλίες που ανέλαβε η ΔΑΣ, στις θέσεις της στα επίμαχα προβλήματα του Δήμου μας καθώς και στη στάση των δύο άλλων παρατάξεων που εκπροσωπούνται στο Δήμο.

Όπως ειπώθηκε και αναγράφεται στο ενημερωτικό φυλλάδιο που διανεμήθηκε στη συγκέντρωση: «Συμπερασματικά η λειτουργία της Δημοτικής αρχής έχει χαρακτηριστικά συνολικά αυθαιρεσίας, ετσιθελισμού, παρανομίας και ρουσφετολογίας που δεν έχει προηγούμενο». Από που να αρχίσει και που να τελειώσει κάποιος!

 • Καταστρατήγηση του κανονισμού λειτουργίας και του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (ΔΚΚ)
 • Απόκρυψη των πρακτικών που μόνο πρακτικά δεν είναι. Αναφέρεται ότι τα πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου για το 2007 τα πήρε ο συνδιασμός -όχι ολοκληρωμένα αφού λείπουν ακόμη τρεις συνεδριάσεις- μόλις πριν λίγες μέρες και ότι δεν του έχουν δοθεί ακόμη από τη Δημαρχιακή Επιτροπή τα πρακτικά του έτους 2008
 • Διώξιμο για ένα διάστημα και για ευνόητους λόγους του τοπικού τηλεοπτικού καναλιού ΛΕΥΚΑΤΑ TV που κάλυπτε τις συνεδριάσεις
 • Απ’ ευθείας αναθέσεις έργων και μελετών, που έχει γίνει κανόνας και γίνεται συνειδητά, όπως ομολόγησε ο Δήμαρχος, «για να έχουμε γρήγορα αποτελέσματα!!!». Σύμφωνα όμως με σχετική νομολογία του άρθρου 209 του ΔΚΚ (Ν.3463/2006),

  «Θεμελιώδης αρχή της νομοθεσίας περί προμηθειών των Ο.Τ.Α., οι οποίες εξαιρούνται του Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών των Ο.Τ.Α (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) και διενεργούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα, είναι η διενέργεια τακτικού διαγωνισμού προ πάσης προμήθειας. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται απευθείας ανάθεση, μεταξύ των άλλων και για λόγους κατεπείγουσας ανάγκης που προέκυψε από απρόβλεπτα και έκτακτα περιστατικά και χρειάζεται να αντιμετωπισθεί αμέσως. Ως απρόβλεπτα και έκτακτα περιστατικά νοούνται, κατά την έννοια των ανωτέρω διατάξεων, πραγματικά γεγονότα αιφνίδια, που δεν μπορούν να προβλεφθούν από τα καταβάλλοντα την επιμέλεια ενός μέσου συνετού ανθρώπου όργανα και λόγω της ανάγκης άμεσης αντιμετώπισής τους καθιστά εκ των πραγμάτων αδύνατη η τήρηση των προθεσμιών και της όλης διαδικασίας που απαιτείται για τον δημόσιο διαγωνισμό. Εξάλλου, δεδομένου ότι η απευθείας ανάθεση αποτελεί εξαιρετική διαδικασία, απαιτείται να υπάρχει στο σώμα της σχετικής με την απευθείας ανάθεση αποφάσεως ειδική, επαρκής και σαφής αιτιολογία (δυναμένη πάντως να συμπληρωθεί από τα στοιχεία του φακέλου) του επείγοντος χαρακτήρα της προμήθειας με την παράθεση των πραγματικών περιστατικών, τα οποία είναι απρόβλεπτα και έκτακτα, κατά την προεκτεθείσα έννοια, και χρειάζονται άμεση αντιμετώπιση. (ΕλΣ, Πράξη IV Τμ. 24/1999)

  Τώρα πως ερμηνεύεται αυτό είναι προφανές, αλλά θα προσπαθήσω να δώσω ένα παράδειγμα: Ας πούμε ότι βρέχει καταρρακτωδώς, απειλείται άμεσα να πλημμυρίσει μια περιοχή και χρειάζεται η κατασκευή ενός αναχώματος. Κάτι τέτοιο θα επέτρεπε την απευθείας ανάθεση γιατί συντρέχουν λόγοι «κατεπείγουσας ανάγκης». Ο Δήμαρχός μας όμως φαίνεται να ερμηνεύει για δικούς του λόγους διαφορετικά τους «λόγους κατεπείγουσας ανάγκης».

  Απευθείας αναθέσεις έγιναν: 1) για την αποπεράτωση του θεάτρου 2) για την επέκταση του βρεφονηπιακού 3) για έργα ύδρευσης 4) για την προκαταρκτική μελέτη του εργοστασίου της επεξεργασίας των απορριμμάτων (Όλα τα είχε η Μαριορή ο φερετζές της έλειπε…). Στη συνέχεια που έγινε τυπικά ο «διαγωνισμός» δόθηκαν 3 προσφορές από 3 μελετητές, που όπως ειπώθηκε μπροστά στην παριστάμενη κάμερα, οι δύο υποδείχτηκαν από τον μειοδότη -είναι ο γνωστός σ’ όλους «Δημοτικός μας» μελετητής- χωρίς η υπηρεσία ελέγχου να ανησυχήσει καθόλου και να απορρίψει την απόφαση

 • Απ’ ευθείας αναθέσεις έργων και μελετών για λόγους μοναδικότητας του προμηθευτή. Ένα παράδειγμα με την προμήθεια φωτιστικών στο Δήμο, που μόνο ένα εργοστάσιο -από τα δεκάδες σε όλη την Ελλάδα- φαίνεται να τα κατασκευάζει
 • Πολλά θέματα που αφορούν δρόμους και οικοδομικά έργα έρχονταν χωρίς χάρτες για συζήτηση, πράγμα που έκρυβε ρουσφέτια, όπως για παράδειγμα με τις ασφαλτοστρώσεις δρόμων, που ήταν για την εξυπηρέτηση γνωστού κατασκευαστή και άλλου επιχειρηματία
 • Για τον πλειοδοτικό διαγωνισμό σχετικά με το επιτόκιο κατάθεσης όλων των οικονομικών του Δήμου και της μισθοδοσίας των υπαλλήλων όπου η πλειοψηφία της Δημοτικής Αρχής -και οι δύο άλλες παρατάξεις που συμμετέχουν στο δημοτικό συμβούλιο- αποφάσισαν να τα δώσουν στη μειοδότρια τράπεζα!!!
 • Ετσιθελικά δεν υλοποιήθηκαν από τη Δημοτική Αρχή ομόφωνες αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Αναφέρονται χαρακτηριστικά: 1) Απόφαση για τον ξεκαθάρισμα του ιδιοκτησιακού καθεστώτος -καταπάτηση του παλιού δρόμου- και την προστασία του περιβάλλοντος στη θέση «Πευκούλια-Λαγκάδα» που πάρθηκε στις 5/11/07 και δεν έχει προχωρήσει, γιατί η εφαρμογή της θα φέρει στο φως όσα έχει ιδιοποιηθεί, μέλος της δημοτικής πλειοψηφίας 2) Δύο ομόφωνα ψηφίσματα -6/07 και 6/08-  κατά της απόφασης του Περιφερειάρχη για ανοικτά καταστήματα τις Κυριακές και τις αργίες καθώς και τα ομόφωνα ψηφίσματα την 1/8/08 για τα προβλήματα Υγείας στο νομό, δεν εστάλησαν ουδέποτε και πουθενά 3) Δεν υλοποιήθηκε ακόμη η ομόφωνη απόφαση για το συμβολικό  κλείσιμο του Δήμου μια ημέρα για τη μη αποστολή των χρημάτων για τους σχολικούς φύλακες, και πολλά άλλα ακόμη.
 • Δεν αντέδρασε η Δημοτική Αρχή στην απόρριψη της απόφασης για την τοποθέτηση των αγαλμάτων του Μήτρου και Πάνου Γιαννούλη -αρχηγού της Εθνικής Αντίστασης στο νησί με πολύμορφη δράση και εκτός Λευκάδας- με την αστεία δικαιολογία ότι ψήφισε συγγενής.

Η εκτίμηση που κάνει η ΔΑΣ αξιολογώντας τους 20 μήνες θητείας της Δημοτικής Αρχής είναι ότι, «πορεύεται σφιχταγκαλιασμένη με την αντιλαϊκή πολιτική της Κυβέρνησης και της ΚΕΔΚΕ (Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας)» και ότι από τη στιγμή που αποδέχεται το ρόλο του «Δήμου επιχειρηματία», που κινείται μέσω Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, που συνεχίζει την ιδιωτικοποίηση των Δομών Πρόνοιας, που χτυπά τις εργασιακές σχέσεις, που αποδέχεται την ιδιωτικοποίηση μέσω ΣΔΙΤ (Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα) και που παραχωρεί τη Δημοτική περιουσία στιγματίζεται ως «μια Δημοτική Αρχή προέκταση της Κεντρικής εξουσίας».

Αναφέρονται συγκεκριμένα:

 • Δεν δίστασε να φορολογήσει τα λαϊκά στρώματα που τα εισοδήματά τους μειώνονται μέρα με την μέρα με αυξήσεις στα αναταποδοτικά τέλη, στα τροφεία κλπ. Η δημιουργία της ΔΕΥΑ (Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης) θα επιβαρύνει τον κόσμο ακόμα περισσότερο
 • Η ιδιωτικοποίηση είναι παρούσα τόσο στην μη προστασία της δημοτικής περιουσίας και αναφέρονται καταπατήσεις ιδιωτών, παραχώρηση στην ΚΕΔ (Κτηματική Περιουσία του Δημοσίου) όλης της ζώνης του ιχθυοτροφείου, αδιαφορία για τα 40 στρέμματα στην περιοχή της Μαρίνας, όσο και στη κατασκευή έργων με τη μέθοδο των ΣΔΙΤ (Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα). Θα ξεπουληθούν κομμάτια της δημοτικής περιουσίας με παράλληλη επιβάρυνση των υπηρεσιών που θα προσφέρουν στους δημότες
 • Συνέχισε την τακτική της καταστρατήγησης των εργασιακών σχέσεων με όλες τις μορφές και σε όλους τους χώρους. Διατήρησε και συνεχίζει τις συμβάσεις έργου και ορισμένου χρόνου. Υποχρεώνει την εργασία της υπηρεσίας καθαριότητας και τις Κυριακές και κλείνει τα μάτια στη χρησιμοποίηση στα δημοτικά έργα αλλοδαπών, χωρίς ασφάλιση και ωράριο. Σημειώνεται ότι στις κινητοποιήσεις των εργαζομένων στις Δομές Πρόνοιας χρησιμοποίησε όλα τα μέσα και τις απειλές συνιστώντας στους εργαζόμενους να μείνουν «μακρυά από το Εργατικό Κέντρο» που στήριξε τις κινητοποιήσεις τους
 • Στα μεγάλα προβλήματα του Δήμου, ενεργεί έξω από λογικές, αβασάνιστα για το κόστος και πρόχειρα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα το θέμα των απορριμμάτων, όπου παραμένει η χαβούζα και τη Δημοτική Αρχή την έπιασε η πρεμούρα να κατασκευάσει πρώτα το εργοστάσιο μηχανικής επεξεργασίας. Δηλαδή, ένας Δήμος 11.000 ή αν θέλετε όλος ο Νομός των 22.000 κατοίκων, δρομολογεί κατασκευή εργοστασίου, όταν δεν το αποτολμούν Δήμοι με εκατοντάδες χιλιάδες κατοίκους και χωρίς να υπάρχει ΧΥΤΥ (Χώρος Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων). Δεν τους ενδιαφέρει απ’ ότι φαίνεται αν οι κάτοικοι θα κληθούν να χρυσοπληρώσουν τη λειτουργία του
 • Στον τομέα της ύδρευσης υπήρξε χάος, δεν ελέγχει τίποτα και ετσιθελικά διαχειρίζεται τη διανομή του νερού που δεν φτάνει στους οικισμούς, δημιουργώντας προβλήματα στους κατοίκους
 • Όσο αφορά στην εφαρμογή του Σχεδίου, πρόβλημα που δημιουργεί χρόνια τώρα τεράστια προβλήματα στους κατοίκους, δεν έχει προγραμματισμό και λειτουργεί με επιλεκτικά και ρουσφετολογικά κριτήρια
 • Αλλά και στην αντιμετώπιση των προβλημάτων της καθημερινότητας και της εικόνας του Δήμου η κατάσταση είναι απαράδεκτη: με την καθαριότητα, τους κάδους σκουπιδιών, τις καταλήψεις πεζοδρομίων, τις ρουσφετολογικές τοποθετήσεις φωτιστικών εκτός οικισμών, τις εκδηλώσεις μπάχαλο, κλπ.

Σχολιάστε

Filed under Δήμος Λευκάδας