Χρήσιμες οδηγίες και πληροφορίες για τους ψηφοφόρους

Βασικά στοιχεία για το ποιοι και πώς ψηφίζουν στις 4 του Οκτώβρη

Οι εκλογές θα διεξαχθούν στις 4 Οκτωβρίου 2009 από τις 7.00 το πρωί ως τις 7.00 το απόγευμα.

ekloges_2009_02

Ποιοι ψηφίζουν

Δικαίωμα ψήφου έχουν όλοι οι Έλληνες πολίτες που:

  • έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους (δηλαδή όσοι έχουν γεννηθεί μέχρι και το έτος 1991).
  • Είναι εγγεγραμμένοι σε εκλογικό κατάλογο δήμου ή κοινότητας της χώρας και δεν έχουν στερηθεί το εκλογικό τους δικαίωμα με δικαστική απόφαση. Η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος είναι υποχρεωτική

Εξαιρούνται αυτής της υποχρέωσης όσοι είναι πάνω από εβδομήντα (70) ετών και όσοι κατά την ημέρα της ψηφοφορίας βρίσκονται στο εξωτερικό. Επίσης, εξαιρούνται οι ετεροδημότες που έχουν γραφτεί στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους ετεροδημοτών αλλά δεν κατέστη δυνατή η σύσταση ειδικού εκλογικού τμήματος ετεροδημοτών, λόγω μη συμπληρώσεως σε όλη την εφετειακή περιφέρεια του αριθμού των σαράντα (40) τουλάχιστον ετεροδημοτών εκλογέων της ίδιας εκλογικής περιφέρειας.

Δικαίωμα του εκλέγεσθαι (δηλαδή να θέσουν υποψηφιότητα για βουλευτές) έχουν όλοι οι Έλληνες και Ελληνίδες πολίτες, που έχουν συμπληρώσει κατά την ημέρα των εκλογών το 25ο έτος της ηλικίας τους και δεν έχουν στερηθεί τα εκλογικά τους δικαιώματα.

Ειδικές κατηγορίες ψηφοφόρων

Οι δικαστικοί, οι δημόσιοι γενικά πολιτικοί υπάλληλοι και οι κληρικοί ασκούν το εκλογικό τους δικαίωμα, είτε στην εκλογική περιφέρεια στο δήμο ή κοινότητα της οποίας είναι εγγεγραμμένοι, είτε στον τόπο διαμονής τους με την ιδιότητα του ετεροδημότη εκλογέα ψηφίζοντας τους συνδυασμούς και τους υποψήφιους της εκλογικής περιφέρειας που είναι εγγεγραμμένοι.

Οι δικαστικοί αντιπρόσωποι ψηφίζουν στο εκλογικό τμήμα στο οποίο ασκούν τα καθήκοντά τους, τους υποψήφιους της εκλογικής περιφέρειας στην οποία υπάγεται το εκλογικό τμήμα.

Οι εκλογείς που υπηρετούν στην Ελληνική Αστυνομία, στο Πυροσβεστικό Σώμα, στις Ένοπλες Δυνάμεις και στο Λιμενικό Σώμα εγγράφονται σε ειδικούς εκλογικούς καταλόγους και ψηφίζουν στον τόπο που υπηρετούν την ημέρα της ψηφοφορίας τους συνδυασμούς ή μεμονωμένους υποψήφιους της εκλογικής περιφέρειας στην οποία εδρεύει η υπηρεσία τους.

Οι Έλληνες ναυτικοί που υπηρετούν σε πλοία με Ελληνική σημαία και έχουν εγγραφεί σε ειδικούς εκλογικούς καταλόγους, θα ψηφίσουν τους συνδυασμούς και τους υποψήφιους της εκλογικής περιφέρειας που υπάγεται το εκλογικό τμήμα στο οποίο θα ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα. Η αναγνώρισή τους ενώπιον της Εφορευτικής Επιτροπής γίνεται, με την επίδειξη του ναυτικού τους φυλλαδίου.

Σταυρός προτίμησης

Στις βουλευτικές εκλογές ισχύει ο σταυρός προτίμησης, που σημαίνει ότι ο ψηφοφόρος μπορεί να βάζει σταυρό στον υποψήφιο βουλευτή προτίμησής του. Τα ψηφοδέλτια που δεν φέρουν σταυρό προτίμησης είναι έγκυρα και η ψήφος πηγαίνει υπέρ του κόμματος.

Οι ψηφοφόροι μπορούν να σταυροδοτήσουν στο ψηφοδέλτιο προτίμησής τους έναν ή και περισσότερους υποψηφίους, ανάλογα με τον αριθμό των βουλευτών που εκλέγει η εκλογική τους περιφέρεια.

Συγκεκριμένα:

Μέχρι δύο (2) σταυρούς μπορούν να βάλουν οι ψηφοφόροι των εκλογικών περιφερειών: Εβρου, Καβάλας, Β΄ Θεσσαλονίκης, Σερρών, Πέλλης, Ημαθίας, Πιερίας, Κοζάνης, Ιωαννίνων, Μαγνησίας, Τρικάλων, Καρδίτσας, Ηλείας, Φθιώτιδος, Βοιωτίας, Ευβοίας, Α΄ Πειραιώς, Κορινθίας, Μεσσηνίας, Δωδεκανήσου, Χανίων.

Μέχρι τρεις (3) σταυρούς μπορούν να βάλουν οι ψηφοφόροι των εκλογικών περιφερειών: Λαρίσης, Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας, Β΄ Πειραιώς, Αττικής, Ηρακλείου.

Μέχρι τέσσερις (4) σταυρούς μπορούν να βάλουν οι ψηφοφόροι των εκλογικών περιφερειών: Α΄ Θεσσαλονίκης, Α΄ Αθηνών, Β΄ Αθηνών.

Κωλύματα εκλογιμότητας

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στα κωλύματα εκλογιμότητας. Συγκεκριμένα, για να μπορεί να ανακηρυχθεί κάποιος υποψήφιος βουλευτής και να μπει σε ψηφοδέλτιο πρέπει να έχει παραιτηθεί από άλλες ιδιότητες, όπως: έμμισθοι δημόσιοι λειτουργοί και υπάλληλοι του Δημοσίου, υπάλληλοι των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ), υπάλληλοι των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ), οι υπηρετούντες (επαγγελματικά στελέχη) στα Σώματα Ασφαλείας και στις Ένοπλες Δυνάμεις, οι δήμαρχοι, πρόεδροι κοινοτήτων, αντιδήμαρχοι, αντινομάρχες, έπαρχοι.

Οι αιρετοί νομάρχες δεν μπορούν να ανακηρυχθούν υποψήφιοι ούτε να εκλεγούν βουλευτές κατά τη διάρκεια της θητείας τους για την οποία εξελέγησαν, ακόμα κι αν παραιτηθούν. Ακόμα, πρέπει να παραιτηθούν όσοι είναι: διοικητές, υποδιοικητές, πρόεδροι Διοικητικών Συμβουλίων ή διευθύνοντες ή εντεταλμένοι σύμβουλοι ΝΠΔΔ, κρατικών Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου, δημοσίων επιχειρήσεων, επιχειρήσεων τη διοίκηση των οποίων ορίζει το Δημόσιο είτε άμεσα (με διοικητική πράξη) είτε έμμεσα (ως μέτοχος) και επιχειρήσεων των ΟΤΑ. Από τα κωλύματα εξαιρούνται οι καθηγητές των ΑΕΙ, οι οποίοι μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα και να εκλεγούν χωρίς να παραιτηθούν.

Άδειες δημοσίων υπαλλήλων

Ειδική άδεια απουσίας από την εργασίας τους, ούτως ώστε να διευκολυνθούν στην άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος δικαιούνται οι δημόσιοι υπάλληλοι. Η άδεια αυτή δεν συνυπολογίζεται στο χρόνο της κανονικής άδειας που δικαιούται κάθε δημόσιος υπάλληλος και, σύμφωνα με την εγκύκλιο, χορηγείται ως εξής:

1. Για τους υπαλλήλους για τους οποίους δεν εφαρμόζεται πενθήμερη βδομάδα εργασίας

  • Όσοι μετακινηθούν για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος σε απόσταση 100 – 200 χιλιομέτρων θα λάβουν άδεια μιας (1) εργάσιμης ημέρας.
  • Όσοι μετακινηθούν σε απόσταση 201 – 400 χιλιομέτρων θα λάβουν άδεια δύο (2) εργασίμων ημερών.
  • Όσοι μετακινηθούν σε απόσταση 401 χιλιομέτρων και πάνω θα λάβουν άδεια τριών (3) εργασίμων ημερών, εφόσον κινηθούν εξ ολοκλήρου οδικώς, με βάση την υπεύθυνη δήλωσή τους.
  • Όσοι μετακινηθούν σε νησιά, για τα οποία δεν υπάρχει οδική πρόσβαση, ο αριθμός των ημερών αδείας που θα λάβουν θα εξετάζεται κατά περίπτωση, ανάλογα με την απόσταση και τις ειδικές συνθήκες μετακίνησης, χωρίς ωστόσο η άδεια αυτή να υπερβαίνει τις τρεις (3) εργάσιμες ημέρες.

2. Για τους υπαλλήλους για τους οποίους εφαρμόζεται πενθήμερη βδομάδα εργασίας

  • Όσοι μετακινηθούν για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος σε απόσταση 200 – 400 χιλιομέτρων θα λάβουν άδεια μιας (1) εργάσιμης ημέρας.
  • Όσοι μετακινηθούν σε απόσταση 401 χιλιομέτρων και πάνω θα λάβουν άδεια δύο (2) εργασίμων ημερών, εφόσον κινηθούν εξ ολοκλήρου οδικώς, με βάση την υπεύθυνη δήλωσή τους.
  • Όσοι μετακινηθούν σε νησιά, για τα οποία δεν υπάρχει οδική πρόσβαση, ο αριθμός των ημερών αδείας που θα λάβουν θα εξετάζεται κατά περίπτωση, ανάλογα με την απόσταση και τις ειδικές συνθήκες μετακίνησης, χωρίς ωστόσο η άδεια αυτή να υπερβαίνει τις τρεις (3) εργάσιμες ημέρες.

Με την ίδια διαδικασία και προϋποθέσεις είναι δυνατό να χορηγείται ειδική άδεια απουσίας με αποδοχές στο προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του δημοσίου, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς και στο προσωπικό των υπόλοιπων νομικών προσώπων του δημοσίου τομέα οποιασδήποτε κατηγορίας, κλάδου και σχέσης εργασίας. Με βάση την εκλογική νομοθεσία, οι δημόσιοι υπάλληλοι που θα εργάζονται την ημέρα των εκλογών δικαιούνται ειδικής άδειας ώστε να πάνε να ψηφίσουν και να επιστρέψουν και πάλι στην εργασία τους.
=======================================================
Πηγή: Εφημερίδα «Ριζοσπάστης»

Advertisements

Σχολιάστε

Filed under Εκλογικά

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s