«Περί επικηρύξεως ληστών εν τω Νομώ Λευκάδος»

Αναγνώστης του ιστολογίου μας απέστειλε το πιο κάτω φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης (1947) με το οποίο επικηρύσσονται «δια την σύλληψιν ή τον φόνον εκάστου εξ αυτών» δύο παράνομοι και διωκόμενοι τότε αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης.

fek_02

Το κύμα της τρομοκρατίας που επικράτησε και στη Λευκάδα, λίγους μόλις μήνες μετά την υπογραφή της Συμφωνίας της Βάρκιζας, ενάντια στους ΕΑΜίτες αγωνιστές του νησιού, είχε σαν αποτέλεσμα να οδηγήσει αρκετούς απ’ αυτούς στην παρανομία και στο βουνό για να αποφύγουν τη σύλληψη, τη φυλακή και τις εξορίες. Οι εθνοφύλακες, που έφτασαν στο νησί μας τον Μάρτη του 1945, σε συνεργασία με παλιούς ταγματασφαλίτες, μεταβαπτισμένους σε «μεταβατικά αποσπάσματα διώξεως συμμοριτών», και με την τοπική χωροφυλακή, άρχισαν αμέσως το τρομοκρατικό τους έργο με αποτέλεσμα εκατοντάδες μέλη και στελέχη του ΕΑΜ και του ΚΚΕ να συλληφθούν και να φυλακιστούν ή να σταλούν στην εξορία, ενώ εφτά δολοφονήθηκαν μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα.

fek_03

Οι αγωνιστές που είχαν επικηρυχθεί με το πιο κάτω φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης ήταν:

 1. Ο Βλάχος Γεώργιος του Θεοδώρου (Μπαντβάς ή Μπαντουβάς) γεννήθηκε στην Καρυά το 1912. Οργανώθηκε από το 1943 στο ΕΑΜ (Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο). Μετά την απελευθέρωση διώχθηκε για τη συμμετοχή του στην Εθνική Αντίσταση και αναγκάστηκε να βγει στην παρανομία. Σε συμπλοκή με διώκτες του σκότωσε ένα χωροφύλακα – στις 22.03.1946 όπως αναφέρεται στην πιο κάτω Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Λίγο αργότερα σκοτώθηκε στην τοποθεσία Ακόνη που βρίσκεται απέναντι από το μοναστήρι των Αγίων Πατέρων.
 2. Ο Θωμάς Κοντογιώργος του Δημητρίου ή Μπαλέρτας από το Νιχώρι Λευκάδας δεν ξέρω τι απόγινε. Δεν αναφέρεται ούτε στο Λεύκωμα του Πανταζή Ν. Παπαδάτου («Ήρωες και Μάρτυρες της Λευκάδας», Αθήνα 1982).

fek_01

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ


Εν Αθήναις τη 3 Μαρτίου 1947 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ Αριθμός φύλλου 27
Αριθ. 34)486)9 (2)

Περί επικηρύξεως ληστών εν τω Νομώ Λευκάδος

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΕΩΣ

Έχοντες υπ’ όψει τας διατάξεις 1) του Α. Ν. 453)1945 περί λήψεως μέτρων προς εμπέδωσιν της Δημοσίας Ασφαλείας ούτινος η ισχύς παρετάθη δια του από 25.8.46 Ν. Δ., 2) του από 4.5.46 Ν. Δ. περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των ισχυόντων Νόμων «περί συστάσεως εν εκάστω Νομώ επιτροπών επί της Δημοσίας Ασφαλείας», 3) του Νόμου 4575)30 «περί χρηματικών αμοιβών δια την καταστολήν της ληστείας» και 4) του Α. Ν. 655)45 «περί αρμοδιότητος και οργανώσεως του Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως» αποφασίζομεν.

Εγκρίνομεν την υπ’ αριθ. 7 από 28.12.46 (Πρακτικόν) απόφασιν της Ε.Δ.Α. Νομού Λευκάδος, δι’ ης επικηρύσσονται εις ληστάς ως λίαν επικίνδυνοι εις την Δημοσίαν Ασφάλειαν οι 1) Θωμάς Δημητρίου Κοντογιώργος ή Μπαλέρτας εκ Νεοχωρίου-Λευκάδος και 2) Γεώργιος Θεοδώρου Βλάχος ή Μπαντουβάς εκ Καρυάς-Λευκάδος, διότι διωκόμενοι δυνάμει των υπ’ αριθ. 354, 169, 507, 460, 498, 146, 443 του 1945 και 320, 210, 213, 366, 180 και 208 του 1946 ενταλμάτων συλλήψεως του Ανακριτού Λευκάδος επί φόνοις, ενόπλω αντιστάσει κατά της αρχής κλπ. εγκλήμασιν, ενετάχθησαν εις την παρανόμως οπλοφορούσαν συμμορίαν υπό τον επικεκηρυγμένον ληστήν Παναγ. Γιαννούλην, αποτελουμένην εκ περισσοτέρων των τριών ατόμων και όντες εξωπλισμένοι δια πολεμικών όπλων, επιδίδονται μετά της συμμορίας ταύτης, εις φόνους και άλλας εγκληματικάς και τρομοκρατικάς πράξεις εις βάρος νομιμοφρόνων κατοίκων της Νήσου Λευκάδος και εις ενόπλους επιθέσεις κατά της Δημοσίας Δυνάμεως και συγκεκριμένως την 22.3.46 εφόνευσαν εξ ενέδρας ένα χωροφύλακα και την 30.?.46 ετραυμάτισαν εν συμπλοκή ένα στρατιώτην.

Επίσης εγκρίνομεν την δια της αυτής αποφάσεως προκηρυχθείσαν χρηματικήν αμοιβήν εκ δραχμών δέκα πέντε μεν εκατομμυρίων (15.000.000) δια την σύλληψιν ή τον φόνον εκάστου εξ αυτών, δέκα δε εκατομμυρίων (10.000.000) δια την αποτελεσματικήν έκαστου αυτών εις τας αρμοδίας αρχάς κατάδειξιν.

Η παρούσα ισχύει από της δημοσιεύσεώς της εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Εν Αθήναις τη 28 Φεβρουαρίου 1947
Ο Υπουργός
ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΖΕΡΒΑΣ

Tο φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης ως αρχείο pdf (25 KB).

Advertisements

8 Σχόλια

Filed under Εθνική Αντίσταση, Ιστορία, Πορτραίτα αγωνιστών

8 responses to “«Περί επικηρύξεως ληστών εν τω Νομώ Λευκάδος»

 1. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΘ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ

  Τύχαινε να γνώριζα τον μακαρίτη τον Θωμά Κοντογιώργη – Μπαλέρτα. Πέθανε πριν τρία χρόνια στο γηροκομείο Λευκάδας. Η γυναίκα του, Δημήτρω, είχε πεθάνει χρόνια πριν. Παιδιά δεν είχε. Ο Θωμάς Κοντογιώργης- Μπαλέρτας ήταν ένα από τα εφτά παιδιά του Μήτσου Κοντογιώργη – Μπαλέρτα.
  Γνήσιος λαϊκός αγωνιστής, μαχητής του ΕΑΜ ΕΛΑΣ. τήρησε μέχρι τέλους της ζωής του τις αρχές και τα πιστεύω του για τα οποία αγωνίστηκε, πολέμησε, διώχθηκε, φυλακίστηκε και βασανίστηκε. Ακόμη τον θυμάμαι στην αγορά της Λευκάδας να περπατάει με τον Ριζοσπάστη, «το Ευαγγέλιο του Λαού» όπως χαρακτηριστικά τον ονόμαζε, ανα χείρας.
  Γνωρίζω ότι μετά το τέλος του εμφυλίου πολέμου, μόλις κατάφεραν να «καθαρίσουν» από τις διώξεις και τις ταλαιπωρίες που υπέστησαν γιατί αγωνίστηκαν για την ελευθερία και τα πιστεύω τους, όλα τα αδέρφια Μπαλέρτα, ο Θωμάς, ο Πανταζής, Ο Τριαντάφυλλος ( ο μοναδικός ακόμη εν ζωή) κατέφυγαν στην Αθήνα για μια καλύτερη τύχη και εργάστηκαν όλοι στην οικοδομή.Ο μικρότερος αδερφός τους Γιάννης, είχε τραγικό, φρικτό και ατιμωτικό για την ζωή του τέλος, αφού αποκεφαλίστηκε από τους αντιπάλους του και το κεφάλι του κρεμάστηκε στο πεντοφάναρο της κεντρικής πλατείας Λευκάδας μαζί με άλλων κουμμουνιστών αγωνιστών. Μόλις συνταξιοδοτήθηκαν επέστρεψαν στη Λευκάδα. Ο Πανταζής έμενε στη Παλαιοκατούνα και μετά στη Λευκάδα όπου και πέθανε και ο Θωμάς στη Λευκάδα. Ο εν ζωή ακόμη Τριαντάφυλλος μένει και ζει στην Αθήνα. Τους απογόνους του Πανταζή Κοντογιώργη – Μπαλέρτα γνωρίζω. Το γιό του Αντώνη που ζει στο Κατωχώρι Λευκάδας και την κόρη του Αρέτη που ζει στη Αθήνα.

  • Ευχαριστώ για τις πληροφορίες… Ο αδελφός του Γιάννης Κοντογεώργης (Μπαλέρτας) που σκοτώθηκε τον Ιούνιο του ’47 στη μάχη της Πούντας (Άκτιο) και κρέμασαν το κεφάλι του στο πεντοφάναρο της κεντρικής πλατείας της Λευκάδας περιγράφεται στο Λεύκωμα του Πανταζή Παπαδάτου. Το «εκ Νεοχωρίου-Λευκάδος» που αναγράφεται στην επικήρυξη, αντί της Εγκλουβής απ’ όπου κατάγεται η οικογένεια των Μπαλερταίων, μπερδεύει λιγάκι.

  • ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ

   Ναι αγωνίστηκαν χωρίς να έχουν κάποιο συμφέρον με ανιδιοτέλεια και πάθος για την ελευθερία της πατρίδας και για τα ιδανικά τους ….

   Πανταζής Δ. Κοντογιώργης ( Εγγονός και ανιψιός )

   • αίγλη αραβανή

    1. Θα μπορούσατε να μου εξηγήσετε λίγο περισσότερο το Πανταζής Δ. Κοντογιώργης (εγγονός και ανιψιός);;
    2. Θα ήθελα να συνατήσω τον Τριαντάφυλλο Κοντογιώργη Μπαλέρτα εάν είναι ακόμα στη ζωή. Μήπως θα μπορούσατε να με βοηθήσετε;

   • Κοντογιώργης Πανταζής

    O Τριαντάφυλλος δυστυχώς δεν ζει απο το 2007 .
    Ο Πανταζής ήταν ο παππούς μου απο τον πατέρα μου Δημήτρη , κατοικώ στην αθήνα αργυρούπολη και έχω δυο γιούς τον Δημήτρη και τον Ιωάννη .

   • αίγλη αραβανή

    Ευχαριστώ πολύ για την πληροφορία, αν και δυστυχώς δεν ήταν ευχάριστη.
    Επειδή ασχολούμαι με την δεκαετία ’40 στη Λευκάδα θα σας ήμουν υπόχρεη αν μπορούσατε να με βοηθήσετε ακόμα περισσότερο. Δουλεύώ στο ιστορικό αρείο στη Λευκάδα και παίρνω συνεντεύξεις από ανθρώπους που έζησαν εκείνη την περίοδο (ηχητικό αρχείο). Αν υπάρχουν χειρόγραφα, φωτογραφίες ή οτιδήποτε άλλο που θεωρείτε ότι θα είχε αξία να συλλεχθεί ή γνωρίζετε κάποιον αντιστασιακό να μου συστήσετε θα χαιρόμουν πολύ. σας ευχαριστώ πολύ!

 2. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΘ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ

  «εκ Νεοχωρίου Λευκάδος» και όχι Εγκλουβής γιατί εκεί είχαν μόνιμη κατοικία την εποχή της επικήρυξης. Η οικογένεια Μπαλέρτα ήταν κτηνοτρόφοι και είχαν κατέβει εν αρχή στο «Πίσω Χωριό», στην περιοχή της Μονής Ασωμάτων και μετέπειτα στο Νεοχώρι οπου είχαν και σπίτι. Η μία δε αδερφή των Μπαλερταίων, η Ευαγγελούλα, είχε παντρευτεί στο Νεοχώρι τον Στάθη Λαυράνο – Κουφό.

 3. Ναι… Τα πανανθρώπινα ιδανικά τους.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s