Η εισήγηση για το αυριανό Δημοτικό Συμβούλιο που αφορά τους Σκάρους

Όπως αναφερθήκαμε σε προηγούμενη ανάρτηση θα συζητηθεί αύριο, Τετάρτη 5 Νοεμβρίου στις 07.00 μ.μ., στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λευκάδας στην αίθουσα του Δημαρχείου, το θέμα “Προστασία – Αξιοποίηση – Ανάδειξη της περιοχής των Σκάρων”. Παραθέτουμε την εισήγηση της εισηγήτριας δημοτικής κίνησης:

Το δρυοδάσος των Σκάρων, �να μνημείο της φύσης, που απειλείται με καταστροφή

Το δρυοδάσος των Σκάρων, ένα μνημείο της φύσης, που απειλείται με καταστροφή

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΘΕΜΑ: Προστασία – Αξιοποίηση – Ανάδειξη περιοχής ΣΚΑΡΩΝ

ogtl Δάσος των Σκάρων.
Ένα από τα ομορφότερα και σπανιότερα των Ιονίων, αλλά και της πατρίδας μας.

Το δάσος με το μοναδικό είδος βελανιδιάς (ρουπάκι), που αυτοφυώς αναπαράγεται, εκατοντάδες χρόνια τώρα.
Το δάσος που ο Γουλιέλμος Δαίλπφερδ, ταυτίζει με το Ομηρικό Νήιον.
Το δάσος στο οποίο οι πρόγονοί μας δημιούργησαν, τόσα μνημεία της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.
Το δάσος που από μόνο του, αποτελεί μνημείο της φύσης.
Αυτό λοιπόν το δάσος, το δάσος των Σκάρων, χρόνια τώρα, εκπέμπει κραυγή βοήθειας.
Έχει αφεθεί έρμαιο στην τύχη του, να καταστρέφεται. Η ανεξέλεγκτη βόσκηση και η γενικότερη εγκατάλειψη, το έχουν φέρει στα όριά του.
Δυστυχώς, λίγοι ακούν την κραυγή του. Κυρίως μερικοί ντόπιοι και γενικότερα κάποιοι ευαισθητοποιημένοι πολίτες.
Όλοι αυτοί που άσκησαν ή ασκούν εξουσία στον τόπο μας, προσποιούνται ότι δεν ακούν την ΚΡΑΥΓΗ του και ότι δε βλέπουν την ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ που επέρχεται.

Α) Το σημερινό καθεστώς:

1. Σε ότι αφορά το ιδιοκτησιακό καθεστώς, η ευρύτερη περιοχή αλλά και το δάσος, δεν έχουν χαρακτηρισθεί με ειδικό τρόπο, ως δάση ή προστατευόμενες περιοχές.
Η κατάσταση αυτή, εντάσσεται στη λογική όλων των κυβερνήσεων διαχρονικά, που συνειδητά αποφεύγουν να προχωρήσουν στην κατάρτιση Δασολογίου και στη σύνταξη δασικών χαρτών. Θέλουν να «παίζουν» πολιτικά με το πρόβλημα, κρατώντας «όμηρους» πολίτες, αλλά και την ίδια την πολιτεία, απέναντι στα πάσης φύσεως «χρυσόβουλα» και «φιρμάνια».
Είναι εξαιρετικά αποκαλυπτικό, το με αριθ. Πρωτ.: 3067/3-10-2008 έγγραφο της Δ/νσης Δασών, σε ερώτημα της Κίνησής μας, όπως φαίνεται παρακάτω.
Στην περιοχή, συμπεριλαμβάνονται επίσης και αρκετές ιδιοκτησίες.
2. Τη νομή της δασικής περιοχής την έχει ο Δήμος και τη διαχειρίζεται ως βοσκότοπο, όπως άλλωστε γίνεται σε όλες τις δασικές περιοχές (βοσκοτόπους) της επικράτειας (άρθρο 103 του Ν.Δ. 86/69 και άρθρο 5 του Ν.1734/87).
Ο Δήμος, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, καθορίζει τις βοσκήσιμες εκτάσεις, και τις διαθέτει στους κτηνοτρόφους της περιοχής, έναντι δικαιώματος. Το δικαίωμα αυτό (δικαίωμα βοσκής), επιβάλλεται κατά κεφαλή ζώου και το ύψος του ορίζεται από το νόμο.
Η απόφαση πρέπει να λαμβάνεται κάθε χρόνο.

3. Οι κτηνοτροφικές μονάδες που δραστηριοποιούνται δεν έχουν νόμιμη αδειοδότηση, όπως προκύπτει από τα έγγραφα που αναφέρονται παρακάτω.
4. Η εισαγωγή ζώων στην περιοχή και η βόσκηση είναι ανεξέλεγκτες.
5. Δεν παρατηρείται αναγέννηση του δρυοδάσους (νέα δένδρα), πιθανότατα εξαιτίας της υπερβόσκησης.
6. Γενικά η όλη εικόνα της περιοχής, είναι επιεικώς απαράδεκτη.

Κανένας φορέας μέχρι σήμερα, δεν έχει ασχοληθεί σοβαρά με την προστασία της περιοχής, εκτός του Πολιτιστικού Συλλόγου Νικιάνας και του Τοπικού Συμβουλίου, που διοργάνωσε στις 20 Ιουλίου σύσκεψη φορέων.
Άξια συγχαρητηρίων είναι και η ευαισθητοποίηση μεμονωμένων πολιτών, που εκφράζουν καθημερινά, την αγωνίας τους με διάφορους τρόπους ( συζητήσεις, αναρτήσεις σε blog, κ.λ.π.).

Β) Εμπλεκόμενοι φορείς:

Για την προστασία του δάσους, την ευθύνη έχουν, η Δ/νση Δασών, η Διοίκηση Αγροφυλακής, η Νομαρχία μέσω των υπηρεσιών της και φυσικά ο Δήμος.
Για την αδειοδότηση των κτηνοτροφικών μονάδων, την ευθύνη έχουν, ο Δήμος (παραχώρηση δικαιώματος βοσκής), η Δ/νση Δασών, η Νομαρχία μέσω των υπηρεσιών της, που είναι η Δ/νση Υγείας, η Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης και το Τμήμα Περιβάλλοντος.

Γ) Ενέργειες που έχουν γίνει:

Η Δημοτική μας Κίνηση, είχε θέσει, κατά καιρούς, το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, με τη μορφή ερωτήσεων και με προτάσεις, στη συζήτηση του τεχνικού προγράμματος.
Στην 4η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που έγινε στις 12/2/2007, στο κεφάλαιο μελέτες, προτείναμε την μελέτη για την προστασία και την αξιοποίηση των Σκάρων.
Η πρότασή μας έγινε δεκτή και η μελέτη εντάχθηκε στο Τεχνικό Πρόγραμμα του 2007.
Πέραν όμως τούτου, ουδέν, εκ μέρους της Δημοτικής Αρχής.
Στο Τοπικό Συμβούλιο Αλεξάνδρου, τέθηκε το θέμα, με πρωτοβουλία του συμβούλου της Κίνησής μας, κ. Γ. Μπάρκα.
Το Τοπικό Συμβούλιο αποφάσισε την πραγματοποίηση σύσκεψης – συνέλευσης, με τη συμμετοχή των κατοίκων και των εμπλεκομένων φορέων.
Η σύσκεψη πραγματοποιήθηκε την 20η Ιουλίου 2008.
Μέχρι την 20η Ιουλίου που το θέμα συζητήθηκε στη σύσκεψη, την οποία προκάλεσε το Τοπικό Συμβούλιο Αλεξάνδρου, ΚΑΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ από υπηρεσία του Δήμου, της Νομαρχίας ή της Πολιτείας δεν είχε γίνει.
Μετά, άρχισε, κάπως, να κυλά νερό στο αυλάκι.

Πιο συγκεκριμένα:

► Στις 22/7/2008, γίνεται αυτοψία από το Τμήμα Περιβάλλοντος της Νομαρχίας, μετά από καταγγελίες πολιτών.
Με το αριθ. 3348/22-7-2008 έγγραφό του, καλούνται οι κτηνοτρόφοι,
α) «…εντός μηνός να μεριμνήσουν για τη σύνταξη Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων…»,
β) «…να περιορισθούν στην περιοχή βόσκησης που τους έχει παραχωρηθεί…» (ποια άραγε, αφού τέτοια παραχώρηση δεν έχει υπάρξει) και
γ) να λάβουν αδειοδοτήσεις από την επιτροπή σταβλισμού.

► Ύστερα από το αριθ. 1665/28-7-2008 έγγραφο της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, η Δ/νση Δασών, με το αριθ. 2279/1-8-2008 έγγραφό της, απαντά:
α) ΔΕΝ έχει χορηγηθεί άδεια εγκατάστασης κτηνοτροφικών μονάδων, στην ευρύτερη περιοχή των Σκάρων και
β) η παραχώρηση δικαιώματος βοσκής εντός δασών και δασικών εκτάσεων, ανήκει στους Δήμους της περιοχής βόσκησης.

► Έγγραφο της Δημοτικής Κίνησής μας, με ημερομηνία 2/10/2008, προς την Δ/νση Δασών, με την οποία ζητάμε απαντήσεις στα παρακάτω ερωτήματα:
α) εάν γνωρίζετε, πόση έκταση της περιοχής των Σκάρων ανήκει στο Δημόσιο και πόση από αυτή, είναι χαρακτηρισμένη σαν δασική.
β) εάν γνωρίζετε για την παραχώρηση έκτασης 3.500 στρ. σε ιδιώτη, από το Υπουργείο Γεωργίας, για βόσκηση και εάν μέρος αυτής είναι χαρακτηρισμένη ως δημόσια δασική.
γ) οποιοδήποτε άλλο σχετικό στοιχείο.

Η Δ/νση Δασών απαντά, με το αριθ. 3067/3-10-2008 έγγραφο της, στο οποίο αναφέρει τα εξής:
α) «…επειδή στην περιοχή μας δεν έχει καταρτισθεί Δασολόγιο, δεν είναι δυνατόν, τόσο στην περιοχή των Σκάρων, όσο και στην ευρύτερη περιοχή, να γνωρίζουμε, τι έκταση ανήκει στο Δημόσιο και ποιάς μορφής (δασική ή μη)…».
β) «…όσο για την παραχώρηση έκτασης 3500 στρεμμάτων από το Υπουργείο Γεωργίας σε ιδιώτη (κτηνοτρόφο), η Υπηρεσία μας δεν γνωρίζει…».

► Έγγραφο της Δημοτικής μας Κίνησής, με ημερομηνία 2/10/2008, προς την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση ( Αντινομάρχη κ. Σ. Ρόκκο), με το οποίο ζητάμε τα εξής στοιχεία:
α) Ποιες υποχρεώσεις έχουν υλοποιηθεί από τους ιδιώτες, όπως προκύπτουν από το με αριθ. πρωτ.: 3348/22-7-2008 έγγραφο της Δ/νσης Π.Χ.Π. Τμήμα Περιβάλλοντος (, καθώς και σε ποιες ενέργειες έχετε προβεί σε περίπτωση μη συμμόρφωσης τους.
β) εάν έχετε επιβεβαιώσει, την ύπαρξη του εγγράφου που επικαλέστηκε ιδιώτης (στη σύσκεψη της 20/7/2008, στην οποία ήσαστε παρών), σχετικού με παραχώρηση στον ίδιο έκτασης 3.500 στρ. για βόσκηση από το Υπουργείο Γεωργίας.
Επίσης σε ποιες άλλες ενέργειες έχετε προβεί, για τη διερεύνηση του ανωτέρω εγγράφου.
γ) εάν βρίσκεται σε εξέλιξη οποιαδήποτε μελέτη, που να αφορά στην προστασία της περιοχής και εάν όχι, σε ποιες σχετικές ενέργειες σκέπτεσθε να προβείτε.

Στην απάντησή του, με το αριθ. 2345/23-10-2008 έγγραφο, ο αρμόδιος αντινομάρχης, ανάμεσα στα άλλα, αναφέρει:
α) «…μετά από το 3348/22-7-2008 έγγραφο της Δ/νσης Π.Χ.Π. Τμήμα Περιβάλλοντος, ενημερώθηκαν εγγράφως οι άμεσα εμπλεκόμενοι (κτηνοτρόφοι) για την έκδοση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας πτηνο-κτηνοτροφικής εγκατάστασης. (έγγραφο Δ/νσης Υγείας Πρόνοιας με αριθ. 2194 και 2387/ 15-10-2008…)».
β) «…Δεν έχουμε επιβεβαιώσει την ύπαρξη του εγγράφου που επικαλείται ο κτηνοτρόφος …» (περί παραχώρησης 3.500).
γ) «…οι υπηρεσίες της Ν.Α. Λευκάδας, δεν έχουν εκδώσει παραστατικό, από το οποίο να προκύπτει ότι το Υπουργείο Γεωργικής Ανάπτυξης, έχει παραχωρήσει κάποια έκταση για βόσκηση σε κτηνοτρόφο…».

► Έγγραφο της Δημοτικής μας Κίνησής, με ημερομηνία 27/10/2008, προς το Δήμο Λευκάδας με το οποίο ζητάμε ενημέρωση για τα εξής θέματα:

α) εάν έχουν καθορισθεί, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, οι βοσκήσιμες εκτάσεις, όπως ο νόμος ορίζει.
β) εάν υπάρχουν και ποιες, αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου για παραχώρηση δικαιώματος βοσκής σε ιδιώτες.
γ) εάν έχετε επιβεβαιώσει, την ύπαρξη του εγγράφου που επικαλέστηκε ιδιώτης (στη σύσκεψη της 20/7/2008, στην οποία ήσασταν παρών), σχετικού με παραχώρηση στον ίδιο έκτασης 3.500 στρ. για βόσκηση από το Υπουργείο Γεωργίας.
Επίσης σε ποιες άλλες ενέργειες έχετε προβεί, για τη διερεύνηση του ανωτέρω εγγράφου.
δ) εάν βρίσκεται σε εξέλιξη, με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, οποιαδήποτε μελέτη, που να αφορά την προστασία και την αξιοποίηση της περιοχής.
ε) σε ποιες (οποιεσδήποτε), έγγραφες ενέργειες έχει προβεί η Δημοτική Αρχή, από 1/1/2007 μέχρι σήμερα, που να αφορούν στο θέμα της βόσκησης και των συνεπειών της στο δάσος των Σκάρων.
Στην απάντησή του, με το αριθ. 12427/30-10-2008 έγγραφο, ο Δ/ντής Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου αναφέρει:
α) δεν έχουν καθοριστεί βοσκήσιμες εκτάσεις, στην περιοχή που αναφέρεστε.
β) δεν έχουν εκδοθεί αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου, για παραχώρηση δικαιώματος βοσκής σε ιδιώτες από το Δήμο.
γ) στο Δήμο μας δεν υπάρχει έγγραφο του Υπουργείου Γεωργίας, σχετικό με παραχώρηση σε ιδιώτες ή άλλον, έκτασης 3500 στρ. για βόσκηση.
δ) δεν έχει ανατεθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο σε μελετητή, η σύνταξη μελέτης, σχετική με την προστασία και την αξιοποίηση της περιοχής των Σκάρων.
ε) ο Δήμος, στο χρονικό διάστημα από 1/1/2007 μέχρι σήμερα, δεν προχώρησε σε ενέργειες ρύθμισης του ζητήματος της βόσκησης, στην περιοχή των Σκάρων.

Από όλα τα παραπάνω, το συναίσθημα που μπορεί να διακατέχει το μέσο πολίτη, είναι η ΑΓΑΝΑΚΤΗΣΗ.
Η επόμενη σκέψη – ερώτημα που έρχεται στο μυαλό είναι «επιτέλους σε τι κράτος ζούμε»;
Εύλογα δε, πάνω από όλα αυτά πλανάται ένα πελώριο ΓΙΑΤΙ.
Αυτά όλα τα λέμε, επειδή από τα έγγραφα που πιο πάνω αναφέραμε, προκύπτει ότι:
1. καμιά ενέργεια, εκ μέρους της Δημοτικής Αρχής (σημερινής και παλαιότερων) δεν έχει γίνει, ώστε, αφ’ ενός μεν να τηρηθούν οι νόμιμες διαδικασίες για τη βόσκηση, αφ’ ετέρου δε να υπηρετηθεί ως στόχο την προστασία της περιοχής.
2. ακόμα και μετά τη σύσκεψη της 20/7/2008, η αδιαφορία εκ μέρους της Δημοτικής Αρχής, συνεχίστηκε. Ούτε η παραμικρή πρωτοβουλία, δεν πάρθηκε.
3. ορισμένες ενέργειες ξεκίνησαν από τη μεριά της Νομαρχίας, μετά τη σύσκεψη του τοπικού Συμβουλίου της 20/7/2008.
4. οι περισσότερες ενέργειες, όπως προκύπτει από τις ημερομηνίες των εγγράφων, πραγματοποιήθηκαν μετά το έγγραφο της 2/10/2008, που αποστείλαμε ως Κίνηση, στην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση.
5. ακόμα κι όταν αδιαφορούν οι κτηνοτρόφοι, καλούμενοι από τις υπηρεσίες να ξεκινήσουν διαδικασίες νομιμοποίησης τους (έγγραφο αριθ. 3348/22-7-2008 Τμήματος Περιβάλλοντος), ουδείς τους ενοχλεί.

■ Με έγγραφο, που αποστείλαμε στις 30 Σεπτεμβρίου 2008, ζητήσαμε από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, να έρθει το θέμα στο σώμα για συζήτηση.
Είχαν περάσει σχεδόν δυόμισι μήνες, αφότου έγινε η σύσκεψη και θεωρούσαμε ότι ο κ. Δήμαρχος θα έφερνε το θέμα για συζήτηση με πρωτοβουλία του.
Άλλωστε, είχε δεσμευτεί γι’ αυτό στη σύσκεψη.
Δυστυχώς, απέφυγε να το φέρει.
Δεν γνωρίζουμε τους λόγους. Αυτό που γνωρίζουμε, είναι ότι κάθε μέρα που περνά, η καταστροφή γίνεται όλο και μεγαλύτερη.

Δ) Συμπεράσματα:

Προέχει η προστασία του δάσους, (άλλωστε είναι το μοναδικό δρυοδάσος των Ιονίων), αλλά και της ευρύτερης περιοχής των Σκάρων, ώστε να μπορεί να αναδειχθεί, να γίνει επισκέψιμη (ως τόπος αναψυχής και περιπάτου), αλλά και να προβληθεί, σαν εναλλακτική μορφή τουρισμού.
Προέχει επίσης η αναγέννηση του δάσους, κυρίως του δρυοδάσους.
Η λύση του προβλήματος δεν είναι η εκδίωξη των κτηνοτρόφων (δεν τίθεται τέτοιο θέμα). Τίθεται όμως, το πολύ σοβαρό θέμα, του είδους και του μεγέθους της κτηνοτροφίας, καθώς επίσης και της σαφούς οριοθέτησης, με κάθε πρόσφορο τρόπο, του χώρου βόσκησης.
Οι κτηνοτρόφοι, πρέπει να πεισθούν, αν αυτό είναι δυνατόν, για την αναγκαιότητα προστασίας του δάσους και να συμβάλλουν στο μέτρο των δυνατοτήτων τους.
Αν δε θέλουν να πεισθούν, ΟΦΕΙΛΟΥΝ ΟΛΟΙ, ο Δήμος, η Νομαρχία και όλες οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες να πάρουν τα μέτρα που πρέπει, ώστε να αναγκασθούν να συμορφωθούν.
Είναι αυτονόητο, ότι πρέπει να τους δοθεί εύλογος χρόνος, για την προσαρμογή των μονάδων τους στα νέα δεδομένα.
Πρέπει να αναζητήσουμε, λύση ισορροπίας συνύπαρξης δάσους και κτηνοτροφίας, χρήσεων δάσους και χρήσεων βοσκής, με προσαρμογή της κτηνοτροφίας στο χαρακτήρα της περιοχής και στο περιβάλλον.
Ο Δήμος Λευκάδας έχει την πρώτη ευθύνη και οφείλει να πάρει ΤΩΡΑ πρωτοβουλίες, για την προστασία και την αξιοποίηση του.

Ε) Προτάσεις:

1. Να εφαρμοσθεί αυστηρά ο νόμος, που αφορά στη βόσκηση. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να παρθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένου και του Δήμου, οι αντίστοιχες αποφάσεις.
2. Με πρωτοβουλία της Δημοτικής Αρχής και σε διάστημα 10 ημερών, να συγκληθεί σύσκεψη όλων των εμπλεκομένων υπηρεσιών (Περιφερειακών, Νομαρχιακών, Δημοτικών).
Σκοπός της σύσκεψης, θα είναι η επιτάχυνση των διαδικασιών.
3. Να ληφθεί κάθε μέτρο που αφορά στην προστασία του δάσους, χωρίς «εκπτώσεις».
4. Να αποκατασταθεί με κάθε τρόπο, η ελεύθερη πρόσβαση των περιπατητών στην περιοχή.
5. Να ανατεθεί άμεσα (σε επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο), μελέτη προστασίας και αξιοποίησης της περιοχής των Σκάρων, στα πλαίσια ενός γενικότερου σχεδιασμού, που θα περιλαμβάνει και την ευρύτερη περιοχή Αλεξάνδρου – Κολυβάτων.
Στόχος της μελέτης, πρέπει να είναι η προστασία των φυσικών και ιστορικών μνημείων της περιοχής, καθώς και η αξιοποίηση της με την υποστήριξη δράσεων που θα προωθούν εναλλακτικές μορφές τουρισμού.
Το έργο αφορά ήπιες, το τονίζουμε ξανά, ΗΠΙΕΣ παρεμβάσεις.
Ενδεικτικά αναφέρουμε τις εξής:
▬ Συντήρηση και ανάδειξη μονοπατιών με διαπλατύνσεις και καθαρισμούς, επίστρωση του εδάφους με πέτρα, και κατασκευή ξύλινων σκαλοπατιών σε δύσβατα σημεία.
▬ Αποκατάσταση ξερολιθιών και συντήρηση των αναβαθμίδων.
▬ Καθορισμός περιπατικών διαδρομών και μονοπατιών.
▬ Τοποθέτηση ξύλινων ενημερωτικών πινακίδων και κατασκευή έργων πυρόσβεσης.
▬ Κατασκευή θέσεων ανάπαυσης, τοποθέτηση τραπεζόπαγκων, ξύλινων κιγκλιδωμάτων και κατασκευή πέτρινων βρυσών.
▬ Φύτευση νέων δενδρυλλίων και λιθοδομών για την προστασία των δένδρων από τη διάβρωση.

Είναι προφανές, από τη μεριά της Δημοτικής μας Κίνησης, ότι είμαστε ανοικτοί σε κάθε είδους πρόταση που θα συμπληρώνει την εισήγησή μας, αρκεί να κινείται στις κατευθύνσεις που παραπάνω περιγράφουμε.

Δράση λοιπόν ΤΩΡΑ, πριν είναι πολύ αργά.

ΟΙ ΣΚΑΡΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΩΘΟΥΝ.

Λευκάδα, 31 Οκτωβρίου 2008

Για τη Δημοτική Κίνηση
«ΟΛΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΥΚΑΔΑ»
Κων/νος Δρακονταειδής

Γραφεία : Λοχ. Ροντογιάννη
Τηλέφωνο : 2645021505
Site: http://www.oloigiatilefkada.gr
Ε-mail : kondra@hol.gr

Η εισήγηση υπάρχει και ως αρχείο doc (εφαρμογή Microsoft Office ή OpenOffice) που μπορεί κάποιος να κατεβάσει στον υπολογιστή του πατώντας με το ποντίκι εδώ: «Προστασία – Αξιοποίηση – Ανάδειξη περιοχής Σκάρων»

Advertisements

Σχολιάστε

Filed under Δάσος των Σκάρων, Δήμος Λευκάδας

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s